z dnia: 2024-06-07

Podatnik pracował i mieszkał przez 8 lat poza Polską, to jednak nie wystarcza, by uznać, że zmienił miejsce zamieszkania. Dlatego nie przysługuje mu ulga na powrót.

Podatnik w 2015 r. wyjechał do pracy w Niemczech i w latach 2016-2024 był w tym kraju zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W tym okresie mieszkał w Niemczech, był tam zameldowany i ubezpieczony, miał rachunek w niemieckim banku, płacił w Niemczech podatki (w Polsce składał tylko zerowy PIT i pobierał zaświadczenie, że nie uzyskuje dochodów w Polsce, niezbędne do rozliczenia podatków w Niemczech) i był uznawany za rezydenta podatkowego. Z uwagi na stałe zamieszkanie wymienił też prawo jazdy na niemieckie. W Niemczech przebywał cały czas, z wyjątkiem świąt i urlopów. W latach 2016-2023 nigdy nie był w Polsce powyżej 183 dni w roku kalendarzowym, nie miał też w Polsce miejsca zamieszkania. W Polsce mieszkała natomiast żona podatnika wraz z trójką jego dzieci.

W marcu 2024 r. mężczyzna znalazł pracę w Polsce i od tego czasu to w Polsce znajduje się centrum jego interesów życiowych. Mężczyzna wystąpił o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że w tej sytuacji przysługuje mu ulga na powrót.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Centrum interesów osobistych traktuje się jak miejsce zamieszkania

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. W interpretacji skupił się na przepisie art. 3 ust. 1a ustawy o PIT, który wskazuje dwa warunki, od spełnienia których uzależnia się kwalifikację danej osoby jako mającej miejsce zamieszkania w Polsce - posiadanie w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub przebywanie w Polsce powyżej 183 dni w roku podatkowym. Przesłanki są rozdzielone spójnikiem "lub", a więc wystarczy spełnienie jednej z nich, aby uznać, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce. Powołując się na Objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. wydane przez Ministerstwo Finansów wskazał, że centrum interesów osobistych należy rozumieć jako miejsce, z którym podatnik posiada ścisłe powiązania osobiste. W praktyce czynnikiem branym najczęściej pod uwagę jest obecność w Polsce współmałżonka, partnera lub małoletnich dzieci.

Dyrektor KIS wskazał, że w analizowanej sprawie obydwa państwa (Polska i Niemcy) mają prawo uznać wnioskodawcę za rezydenta podatkowego, ponieważ spełnił on kryteria dla uzyskania rezydencji podatkowej w każdym z państw. W tej sytuacji decydujące są reguły kolizyjne, zawarte w art. 4 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską i Niemcami. Pierwszym kryterium rozstrzygającym jest ustalenie, w którym państwie podatnik ma stałe miejsce zamieszkania - jednak w tym przypadku ustalenie państwa rezydencji podatkowej na tej podstawie jest niemożliwe. Kolejnym kryterium jest to, z którym państwem podatnik ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych). Ponieważ wnioskodawca ma w Polsce dom, żonę oraz trójkę dzieci, Dyrektor KIS uznał, że jego ośrodek interesów życiowych jest - i cały czas był - położony w Polsce. To zaś oznacza, że podatnik nie zmienił miejsca zamieszkania na terytorium Polski, w związku z tym nie spełnia warunku do skorzystania z ulgi na powrót, wskazanego w art. 21 ust. 43 pkt 1 ustawy o PIT.

Pobyt poza Polską nie zapewnia ulgi podatkowej

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDWL.4011.40.2024.1.TW z 27 maja 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo.

więcej
Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: