z dnia: 2024-03-22

Kolejne przedsięwzięcia termomodernizacyjne mogą być odliczane od podstawy opodatkowania w ramach jednego, przysługującego podatnikowi limitu - wynika z indywidualnej interpretacji.

Współwłaściciel domu jednorodzinnego (we wspólności majątkowej z żoną) w latach 2020-2021 poniósł wydatki związane z budową dwóch instalacji fotowoltaicznych, instalacją kolektorów słonecznych oraz pompy ciepła przeznaczonej do ogrzewania domu. Wydatki związane z tymi działaniami termomodernizacyjnymi uwzględnił w rozliczeniach podatkowych za lata 2020 i 2021. Łączna suma wykorzystanych odliczeń była niższa niż przysługujący mu limit odliczeń, a więc 53 000 zł. W 2023 r. podatnik własnymi siłami wykonał kolejne przedsięwzięcie termomodernizacyjne: wymienił część okien ściennych i dachowych, zwiększył grubość izolacji termicznej, ułożył nową folię paroizolacyjną oraz wykonał całkowicie nową zabudowę pod płyty gipsowokartonowe. W warstwie ocieplenia umieścił również przewody wentylacyjne przeznaczone do systemu rekuperacji, który zamierza uruchomić w 2024 r. Całość związanych z tym wydatków, jakie poniósł w 2023 r., przekracza 30 tys. zł. Podatnik wystąpił o indywidualną interpretację, aby upewnić się, że może dokonać odliczenia wydatków poniesionych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne zrealizowane w 2023 r. (do osiągnięcia limitu), gdyż jest to kolejne (inne) przedsięwzięcie niż te zrealizowane w latach 2020 i 2021.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Limit jest określony dla podatnika, a nie przypisany do inwestycji

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z tym stanowiskiem. W interpretacji przypomniał art. 26h ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Wskazał też, że katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Limit ulgi termomodernizacyjnej nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem - a gdy podatnicy pozostają w związku małżeńskim, limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł. Ponieważ wnioskodawca nie wykorzystał całego przysługującego mu limitu, wciąż może wykorzystać pozostałą część odliczenia.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje również w przypadku rozbudowy

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT2-2.4011.979.2023.2.MK z 6 marca 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: