z dnia: 2024-02-09

Przedsiębiorca, który przekaże w darowiźnie wykupiony z leasingu samochód, uniknie podatku dochodowego - wyjaśnił Dyrektor KIS.

Podatniczka, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest stroną umowy leasingu operacyjnego dotyczącego samochodu osobowego wykorzystywanego na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Po zakończeniu umowy leasingu podatniczka zamierza wykupić pojazd, jednak nie planuje wykorzystywać go dalej w działalności gospodarczej. Zamiast tego chce umową darowizny przekazać go nieodpłatnie mężowi (strony zawarły umowę o rozdzielności majątkowej małżeńskiej). Mąż nie prowadzi działalności gospodarczej i będzie korzystał z pojazdu jedynie do celów prywatnych. Podatniczka wystąpiła o indywidualną interpretację i postawiła w niej tezę, że darowizna samochodu wykupionego z leasingu, ale nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, a więc nie wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej, nie rodzi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Darowizna jest jednostronnym, nieodpłatnym świadczeniem

Dyrektor KIS zgodził się z tym stanowiskiem. Przypomniał ogólną zasadę, że przychód ze sprzedaży rzeczy ruchomej kwalifikowany jest do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy, chyba że sprzedaż następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej - wtedy jest to przychód z działalności gospodarczej. jednak zauważył też, że w przypadku darowizny mamy do czynienia z nieodpłatnym, jednostronnym świadczeniem. W związku z aktem darowizny darczyńca nie otrzymuje żadnych wartości pieniężnych ani innego przysporzenia majątkowego. Tym samym przekazanie samochodu w drodze darowizny nie będzie wywoływało skutków podatkowych u darczyńcy. Taka czynność będzie obojętna podatkowo, co oznacza, że nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP3-2.4011.1002.2023.3.JK3 z 29 stycznia 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: