z dnia: 2024-01-05

Jeżeli samochód wykupiony z leasingu przez konsumenta zostanie sprzedany przed upływem pół roku od dnia wykupu, uzyskana ze sprzedaży kwota będzie dla podatnika przychodem z innego źródła podlegającym opodatkowaniu - potwierdził Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji.

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zawarła umowę leasingu konsumenckiego samochodu osobowego. W umowie została zawarta możliwość wykupu pojazdu w lutym 2024 r., po upływie podstawowego okresu umowy, za wskazaną w tej umowie cenę. Podatniczka zamierza skorzystać z tej możliwości, po zakończeniu umowy wykupić użytkowany pojazd, a następnie go sprzedać. Wnioskodawczyni dopuszcza możliwość sprzedaży tego samochodu przed upływem 6 miesięcy od dnia jego wykupu. Wystąpiła o indywidualną interpretację, aby upewnić się, jakie byłyby skutki podatkowe takiej transakcji. We wniosku postawiła tezę, że w takiej sytuacji jej przychód będzie stanowiła cena sprzedaży, zaś kosztem będzie suma opłat leasingowych wraz z ustaloną ceną wykupu określoną w umowie leasingu.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

W interpretacji Dyrektor KIS wskazał, że źródłem przychodu z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych jest sprzedaż, która nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej i została dokonana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Dlatego w razie sprzedaży prywatnego samochodu, który nie był wykorzystywany do działalności gospodarczej, lecz służył wyłącznie celom osobistym, przychód powstanie tylko wtedy, gdy między nabyciem auta, a jego sprzedażą nie upłynął okres 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie pojazdu. Będzie to przychód z innego źródła, tj. z odpłatnego zbycia rzeczy. Natomiast sprzedaż samochodu po tym terminie będzie dla sprzedającego obojętna podatkowo.

Podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu odpłatnego zbycia samochodu stanowi dochód, a więc różnica między przychodem z odpłatnego zbycia samochodu, a kosztem jego nabycia, pomniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania samochodu. Takimi kosztami będą poniesione przez wnioskującą wydatki na nabycie tego samochodu, a więc wszystkie raty leasingowe dotyczące spłaty wartości przedmiotu umowy leasingu oraz opłata końcowa – cena wykupu określona w umowie leasingu.

Podatek od rzeczy używanych - na co trzeba uważać?

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-2.4011.781.2023.2.KP z 20 grudnia 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: