Nowa stawka - ryczałt od najmu 2018 – przychody ponad 100.000 zł

Od 1 stycznia 2018 r. stawka ryczałtowego podatku od przychodów z czynszu najmu wynosi 8,5% pod warunkiem, że jego wartość nie przekracza 100.000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, stawka rośnie do 12,5%. Dotychczasowe przepisy pozwalały na opodatkowanie przychodów z najmu stawką 8,5% niezależnie od wysokości generowanych przychodów.  

Podatek od najmu oblicz dokładnie w Programie e-pity 2017

Nie musisz liczyć podatku za 2017 od najmu ręcznie.
Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo z uwzględnieniem wszystkich ulg i odliczeń. 
Wylicz podatek z najmu w Programie e-pity 2017 i wyślij Twój PIT 2018 teraz >>

Limit 100.000 zł dotyczy całego roku kalendarzowego i wszystkich posiadanych i wynajmowanych przez podatnika nieruchomości, np. lokale, grunty, mieszkania, budynki. Obejmuje również wszelkie rodzaje umów – tzn. najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz umowy podobne. Decydującym jest suma przychodów ze wszystkich tych tytułów.

PIT-28 rozliczysz w programie e-pity

Podatnik nie ma możliwości w trakcie roku podjąć decyzji o rezygnacji z najmu na zasadach ryczałtowych. Stąd już na początku roku powinien ustalić wartość przychodu w taki sposób, by nie przekroczyć limitu 100.000 zł. Oświadczenie o wyborze najmu składa się w terminie do dnia, w którym uzyskano pierwszy w danym roku przychód z tego tytułu. O rezygnacji w danym roku z opodatkowania ryczałtowego , a jednocześnie o przejściu na zasady ogólne, należy zawiadomić organ skarbowy nie później niż do 20 stycznia danego roku. opodatkowanie na zasadach ogólnych (18%, 32%) – stosowane prywatnie lub w ramach założonego w tym celu przedsiębiorstwa,
rozliczanie najmu w ramach założonej firmy i opodatkowanie go liniowo podatkiem według stawki 19%,
ryczałt ewidencjonowany (8,5%) - stosowany prywatnie.

 
Kwota przychodu 1 zł – 100.000 zł  Od 100.001 zł
 Do 2017 8,5 %  8,5 %
Od 2018  8,5 % 12,5 %

Stawka 12,5% znajduje zastosowanie również dla przychodów uzyskiwanych z umów zawartych przed 2018 r. Oznacza to, że dla zastosowania do określonego przychodu wyższej stawki decydującym jest data uzyskania przychodu z najmu – za którą uznaje się termin uzyskania przychodu (liczyć należy przychody faktycznie otrzymane lub postawione do dyspozycji). Gdyby doszło do wypłaty w 2018 r. zaległych środków z tytułu najmu, dzierżawy i umów podobnych - wpływają one już na limity roku 2018 (czyli sumuje się kwoty czynszu z 2017, wypłacanego w 2018 r. i ustala, czy łącznie z innymi płatnościami należnymi już za 2018 przekraczają 100.000 zł) oraz w związku z tym mogą zostać opodatkowane stawką 12,5%.

Ustalając przychód z najmu opodatkowanego ryczałtem wyłączyć można wszelkie opłaty za media ponoszone w imieniu najemcy o ile umowa wskazuje na wyszczególnienie tych wydatków z ogólnych kosztów najmu (z ogólnej opłaty za najem). W takim przypadku obliczając limit 100.000 zł, podatnik winien ewidencjonować jako przychód wyłącznie czysty zarobek, po odjęciu od niego opłat administracyjnych i za media. Jeżeli natomiast najemca ponosi jedną, łączną wartość czynszu najmu – wówczas przychód u wynajmującego stanowi całe wskazane w umowie wynagrodzenie.

Zmiana przepisów obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. i wynika z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2017, poz. 2175).

 Poradnik PIT wynajmującego >
 Poradnik PIT-28 za 2017 rok >

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.