z dnia: 2024-04-26

Podatnik, który składa więcej niż jedno zeznanie podatkowe za dany rok, w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego (OPP), której przekaże 1,5% podatku - przypomniał wiceminister finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi na interpelację.

Do złożenia więcej niż jednego zeznania rocznego zobowiązani są na przykład podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego:

  • osiągnęli dochody z pracy etatowej (rozliczają je na formularzu PIT-37) i z najmu prywatnego (wykazuje się je na formularzu PIT-28),
  • osiągnęli dochody z pracy etatowej (PIT-37) i dochody ze sprzedaży papierów wartościowych (PIT-38),
  • osiągali przychody z działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem liniowym (PIT-36L) oraz dochody opodatkowane według skali podatkowej (PIT-37).

Integralną częścią każdego z tych zeznań (a także zeznań PIT-36, PIT-39) jest wniosek o przekazanie środków wybranej organizacji pożytku publicznego - maksymalnie 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Wiceminister finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi na interpelację poselską przypomniał, że gdy podatnik za dany rok podatkowy składa więcej niż jedno zeznanie, w każdym może wskazać inną OPP. Natomiast w jednym wniosku podatnik może wskazać wyłącznie jedną organizację. Ta zasada obowiązuje niezależnie od sposobu rozliczenia (indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem).

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Darowizny na rzecz OPP korzystają z ulgi w PIT

Jak wyjaśnił wiceminister, takie rozwiązanie gwarantuje podatnikowi skorzystanie z przysługującego mu prawa, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, minimalizuje koszty obsługi wniosków, a równocześnie żaden sposób nie ogranicza możliwości wspierania OPP w inny sposób, np. darowizną premiowaną ulgą w podatku PIT.

Co to jest OPP?

Źródło: odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jarosława Nenemana z 20 marca 2024 r. na interpelację nr 1737

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo. Wcześniej pracował jako dziennikarz, redaktor i weryfikator w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in. w wydawnictwie Axel Springer, Rzeczpospolitej i portalu tvn24.pl.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: