z dnia: 2024-04-26

Zleceniobiorca może zastosować wyższe niż ryczałtowe koszty uzyskania przychodu, jeżeli poniesienie tych wydatków pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła.

Podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej jest zatrudniony na etacie i równocześnie, na podstawie umowy zlecenia, opiekuje się infrastrukturą informatyczną w innej firmie. Zleceniodawca stosuje wobec niego zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%. Umowa nakłada na zleceniobiorcę m.in. odpowiedzialność za ciągłość działania lokalnej sieci komputerowej w zakładzie produkcyjnym. Wynika z niej konieczność bycia dyspozycyjnym także w niestandardowych dniach i godzinach, gdy transport publiczny nie funkcjonuje. Dlatego w celu wykonywania obowiązków związanych z umową zleceniem mężczyzna kupił samochód osobowy. Wartość tego zakupu przewyższa przysługujące mu ryczałtowe koszty uzyskania przychodu. Podatnik jest zdania, że w tej sytuacji ma prawo uznać kwotę faktycznie wydaną na samochód za koszt uzyskania przychodu z tytułu zawartej umowy zlecenia. Aby to potwierdzić, wystąpił o indywidualną interpretację.

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał zasady rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy zlecenia. Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o PIT, zleceniobiorcy przysługują koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% uzyskanego przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Podstawą zastosowania kosztów jest sam fakt uzyskania przychodu z tego źródła, niezależnie od tego, czy podatnik rzeczywiście poniósł jakiekolwiek wydatki w celu uzyskania tego przychodu. Gdy natomiast podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej, ma prawo uwzględnić koszty faktycznie poniesione. Jednak ta możliwość dotyczy wyłącznie takich wydatków, których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Samochód poprawia wydajność, ale nie jest niezbędny do wykonywania zlecenia

Dyrektor KIS zgodził się z wnioskodawcą, że własny środek transportu pomaga mu szybciej realizować projekty. Jednak równocześnie uznał, że posiadanie samochodu nie jest niezbędne do wykonywania tego rodzaju pracy - pozwala jedynie na poprawę wydajności i nie jest ściśle związane z wykonywaną pracą. Samochód osobowy mieści się w kategorii dóbr powszechnego użytku, z których w zwykły sposób korzystać może ogół pracujących osób, trudno więc mówić o niebudzącym wątpliwości powiązaniu kosztów poniesionych przez podatnika z celem osiągnięcia przychodów. W opisanej sytuacji wydatek na zakup samochodu nie może więc stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Umowa zlecenie pozwala rozliczać faktycznie poniesione koszty

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT2-3.4011.121.2024.2.SJ z 15 kwietnia 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo. Wcześniej pracował jako dziennikarz, redaktor i weryfikator w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in. w wydawnictwie Axel Springer, Rzeczpospolitej i portalu tvn24.pl.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: