z dnia: 2024-03-01

Zleceniobiorca może rozliczyć rzeczywiste koszty uzyskania przychodów, o ile są wyższe od ryczałtowych, a fakt ich poniesienia można udowodnić - potwierdził Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji

Podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej jest zatrudniony na umowie o pracę. Dodatkowo prowadzi szkolenia - stacjonarne oraz online, każdorazowo podpisując umowę zlecenie. Prowadząc szkolenia stacjonarne musi zapewnić sobie nocleg, wyżywienie oraz dojazd do miejsca szkolenia. Do części z tych miejsc, ze względu na problematyczny dojazd transportem publicznym, dojeżdża własnym samochodem osobowym, ponosząc wydatki na paliwo. Dodatkowo drukuje materiały dydaktyczne wykorzystywane przez uczestników szkolenia, a co pewien czas dokonuje też zakupu specjalistycznej literatury, wykorzystywane na potrzeby prowadzonego szkolenia. Ponoszone przez niego koszty przekraczają określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ryczałtowe koszty uzyskania przychodów w wysokości 20%. Podatnik wystąpił o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że w tej sytuacji ma prawo odliczyć faktycznie poniesione wydatki, takie jak:

  • koszty noclegu i wyżywienia,
  • koszty związane z przejazdem środkami komunikacji publicznej do jednego z ośrodków oraz powrót do miejsca zamieszkania,
  • koszty ujęte w ewidencji przebiegu pojazdu w związku z przejazdem samochodem prywatnym do ośrodka szkoleniowego a następnie do miejsca zamieszkania,
  • koszty związane z zakupem sprzętu komputerowego oraz drukarki,
  • koszty związane z zakupem literatury specjalistycznej,

oraz że do ich udokumentowania nie będą mu potrzebne faktury VAT z jego numerem NIP, tylko wystarczą imienne rachunki.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Zamiast kosztów ryczałtowych można uwzględnić faktycznie poniesione wydatki

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z tym stanowiskiem. Przypomniał, że w przypadku przychodów z tytułu umowy zlecenia możliwe jest zastosowanie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik rzeczywiście poniósł jakiekolwiek wydatki w celu uzyskania tego przychodu - podstawą zastosowania tych kosztów jest sam fakt uzyskania przychodu z określonego źródła. Jednocześnie ustawodawca przewidział możliwość odejścia przez podatnika od kosztów zryczałtowanych i uwzględnienia rzeczywistych kosztów uzyskania przychodów, o ile te koszty są wyższe od ryczałtowych, a fakt ich poniesienia jest udowodniony. Zastrzegł też, że uwzględnić można tylko te wydatki, których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła i które nie zostały wymienione w art 23 ustawy o PIT jako wydatki, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Dyrektor KIS zauważył też, że ani ustawa o PIT, ani przepisy wykonawcze nie określają, w jaki sposób podatnicy uzyskujący przychody z działalności wykonywanej osobiście powinni dokumentować wydatki ponoszone w związku z wykonywanymi usługami. Za udokumentowanie wydatku można więc przyjąć każdy dokument, z którego będzie wynikał fakt jego poniesienia oraz związek z uzyskanym przychodem, na przykład rachunek imienny. Z takiego dokumentu powinno wynikać kto, kiedy i jaki wydatek poniósł.

Umowa zlecenie a podatek – rozliczenie PIT

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-1.4011.34.2024.1.KF z 14 lutego 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: