z dnia: 2023-09-01

Jeśli w dniu sprzedaży nieruchomości podatnik był właścicielem mieszkania, do którego zakupu zaciągnięty był kredyt, to jego spłata z uzyskanych środków będzie realizacją własnych celów mieszkaniowych. Ten cel wystąpi nawet, jeśli pierwotnie (w dniu zaciągnięcia kredytu) mieszkanie nie stanowiło własności podatnika- wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.   

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił niekorzystną dla podatniczki indywidualną interpretację dotyczącą ulgi mieszkaniowej. Wcześniej dyrektor KIS uznał, że spłata wspólnie zaciągniętego kredytu na mieszkanie, które w momencie zakupu stało się wyłączną własnością drugiego współkredytobiorcy, nie uprawnia do skorzystania z tej ulgi.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Wyrok WSA w Gdańsku uchylił indywidualną interpretację, o jaką wystąpiła podatniczka, która w 2015 r. wspólnie z narzeczonym zaciągnęła kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. Formalnie właścicielem mieszkania został tylko narzeczony. Po jego śmierci w 2018 r. mieszkanie odziedziczyli, w częściach po 50%, rozwiedzeni rodzice zmarłego. W lipcu 2021 r. kobieta otrzymała w darowiźnie od ojca zmarłego jego udział w mieszkaniu, a w styczniu 2022 r. obie współwłaścicielki sprzedały mieszkanie.

Pieniądze ze sprzedaży swojego udziału wnioskodawczyni przeznaczyła na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie z narzeczonym oraz na nadpłatę kredytu hipotecznego, jaki w marcu 2020 r. zaciągnęła na inną nieruchomość. We wniosku o indywidualną interpretację kobieta zajęła stanowisko, że w tej sytuacji nie tylko nadpłata kredytu zaciągniętego indywidualnie, ale także spłata kredytu zaciągniętego wspólnie, są wydatkami na własne cele mieszkaniowe, dlatego cała kwota ze sprzedaży jej udziału w mieszkaniu powinna być objęta ulgą mieszkaniową. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji 0115-KDIT2.4011.91.2023.2.MD z 7 kwietnia 2023 r. nie zgodził się z tym. Wskazał, że zaciągnięty wspólnie kredyt nie został przeznaczony na nabycie własności lokalu przez wnioskującą, tylko przez inną osobę (narzeczonego). Dlatego przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży lokalu na spłatę tego kredytu nie jest realizacją własnego celu mieszkaniowego. Taki wydatek nie uprawnia więc do skorzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym.

Innego zdania był sąd, który podkreślił, że w momencie powstania obowiązku podatkowego kobieta była już współwłaścicielką mieszkania, więc warunki do przyznania zwolnienia zostały spełnione.

Druk: Oświadczenie w sprawie przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: