z dnia: 2023-10-06

Wydatki na zachowanie lub polepszenie swojego stanu zdrowia są wydatkami o charakterze osobistym. Nie można więc ich uznać za koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatniczka świadczy usługi psychologa i psychoterapeuty w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych. Jak twierdzi, w tych zawodach własna kondycja psychiczna jest niezbędnym warunkiem świadczenia usług wysokiej jakości. Specyfika pracy wiąże się bezpośrednio z doświadczaniem obciążenia psychicznego i stresu, dlatego niezbędne jest więc systematyczne dbanie o własną kondycję psychiczną poprzez aktywność o charakterze relaksacyjnym, np. jogę. Jej zdaniem koszty takich zajęć oraz koszt zakupu sprzętu niezbędnego do udziału w zajęciach są wydatkami poniesionymi w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. Wystąpiła w tej sprawie o indywidualną interpretację.

Druk: DW Dowód wewnętrzny

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

W odpowiedzi dyrektor KIS przypomniał, że o tym, co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej, decyduje podmiot prowadzący tę działalność. Równocześnie ten podmiot musi być w stanie wykazać związek poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą oraz fakt, że poniesienie tych kosztów ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów.

Ulgi podatkowe i odliczenia PIT

Dyrektor KIS ocenił też, że celem wydatków, o których mowa we wniosku, jest zachowanie obecnego stanu zdrowia lub jego polepszenie. Zaliczają się więc one do wydatków o charakterze osobistym, które związane są z funkcjonowaniem danej jednostki w życiu społecznym. Ich poniesienie jest uwarunkowane innymi względami niż uzyskiwanie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dbanie o własne zdrowie należy do podstawowych potrzeb człowieka, a dlatego podejmowane w tym zakresie wysiłki nie wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej, tylko mają źródło w pierwotnych potrzebach każdej istoty ludzkiej. Dlatego nie można uznać, że wydatki na udział w zajęciach relaksacyjnych i zakup sprzętu potrzebnego do tych zajęć są ponoszone w celu uzyskania lub zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, a więc też nie można ich uznać za koszt uzyskania tego przychodu.

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDWL.4011.38.2023.2.DK z 4 września 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: