z dnia: 2021-06-15

Ministerstwo Finansów wprowadza kolejną ulgę w podatku dochodowym obowiązującą w 2021 r. Tym razem dotyczyć ona będzie podmiotów ponoszących opłaty drogowe.

Ulga przysługuje podatnikom wykorzystującym pojazdy wyposażane w urządzenia do poboru opłaty elektronicznej za pomocą Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS. Do takiego poboru stosowane są urządzenia mobilne, zewnętrzne systemy lokalizacyjne oraz urządzenia pokładowe, wykorzystujące technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych. Wydatki na tego rodzaju systemy i technologię - ich nabycie i obsługę - będzie można odliczać od dochodu.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

 Ulga przysługuje podatnikom, którzy w 2021 r. ponieśli:

  • wydatki na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego (tj systemu o którym mowa w art. 13i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wykorzystywany do poboru opłaty elektronicznej za pomocą Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS),
  • urządzenia pokładowego urządzenie, o którym mowa w art. 13i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wykorzystywane do poboru opłaty elektronicznej za pomocą Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS),
  • opłaty z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego, o której mowa w art. 13i ust. 3b zdaniu drugim ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54 i 720),
  • opłaty leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której taki system albo takie urządzenie zostały oddane do używania

Odliczenia dokonuje się w wartości poniesionego wydatku w kwocie netto i to niezależnie czy podatek ten podlegał odliczeniu u podatnika, czy też takiej możliwości podatnik nie posiadał.

Ulga po 500 zł na każde urządzenie

Wydatki i opłaty podlegają odliczeniu do wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 500 zł oraz liczby zewnętrznych systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych, przy czym liczba tych systemów lub urządzeń nie może być większa niż liczba pojazdów, które wykonały w 2021 r. co najmniej jeden przejazd, za który podatnik, a w przypadku podatników będących wspólnikami spółki niebędącej osobą prawną – ta spółka, uiścili opłatę elektroniczną (o którym mowa w art. 13i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wykorzystywane do poboru opłaty elektronicznej za pomocą Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS) z wykorzystaniem tego zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego.

Kto skorzysta z ulgi na geolokalizację?

Odliczenie przysługuje zarówno podatnikom korzystającym z PIT-36, PIT-36L, jak i ryczałtowcom (PIT-28). Przysługuje ono zarówno w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, jak i prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej, którzy korzystają z ksiąg rachunkowych lub KPiR (ulgi nie odliczą podatnicy stosujący dla ustalenia przychodów w działach specjalnych normy szacunkowe).

Odliczenie znajduje zastosowanie do całego roku 2021 r. i stosuje się je w zeznaniu składanym w 2022 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: