z dnia: 2023-09-22

Dotacja od jednostki samorządu terytorialnego na wymianę pieców korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku PIT jako dotacja w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Gmina miejska w 2017 r. zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na tej podstawie otrzymała dotację na dofinansowanie wymiany niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców węglowych na kotły zasilane gazem ziemnym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na jej terenie. Zgodnie z umowami zawieranymi z mieszkańcami, pokrywali oni wkład związany z zakupem pieca w wysokości 25%, wpłacając tę kwotę na rachunek gminy (na te kwoty zostały wystawione faktury VAT), zaś pozostałe 75% gmina pokrywała z otrzymanej dotacji. Przez 5 lat właścicielem pieców była gmina miejska, zaś po upływie tego okresu (a więc w roku 2022) urządzenia przeszły na własność mieszkańców.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

We wniosku o indywidualną interpretację gmina zadała pytanie, czy wobec mieszkańców stających się właścicielami pieców zachodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym gmina jest zobowiązana sporządzić i przesłać podatnikom i urzędowi skarbowemu informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Zdaniem wnioskujących takiego obowiązku nie ma, ponieważ, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, są wolne od podatku dochodowego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z tym stanowiskiem. Zauważył, że choć dotacja na wymianę pieców jest dla mieszkańców przychodem z innych źródeł, to taki przychód korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT jako dotacja w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Dlatego gmina miejska nie ma obowiązku sporządzania i przekazywania mieszkańcom, którzy skorzystali z finansowania, informacji PIT-11.

Interpretacja indywidualna 0114-KDIP3-2.4011.643.2023.2.MN z 12 września 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: