z dnia: 2024-02-16

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie pozwala na korzystanie z ulgi, która przysługuje wyłącznie właścicielom - wyjaśnił Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji.

Emerytce otrzymującej świadczenie z ZUS przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego w budynku objętym ochroną konserwatorską. Z tytułu posiadania tego prawa kobieta wnosi opłaty na fundusz remontowy spółdzielni. Kobieta wystąpiła o indywidualną interpretację, aby dowiedzieć się, czy przysługuje jej prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 26hb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wpłat na fundusz remontowy spółdzielni. We wniosku argumentowała, że na potrzeby ustawy o PIT należy użyty w ustawie warunek posiadania tytułu własności lub współwłasności zabytku rozumieć w taki sposób, że tytułem własności jest również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego treść jest niemal identyczna z prawem odrębnej własności lokalu.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Prawo do ulgi przysługuje wyłącznie właścicielom lub współwłaścicielom

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Przypomniał, że zgodnie z art. 26hb ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik może odliczyć od podstawy obliczenia podatku wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków, jeżeli w momencie poniesienia wydatku jest właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest natomiast ograniczonym prawem rzeczowym. Dopiero ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego. Wnioskodawczyni, jako posiadaczce spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nie przysługuje prawo własności zabytku nieruchomego, nie może więc skorzystać z ulgi na zabytki, o której mowa w art. 26hb ustawy o PIT.

Źródlo: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT2-2.4011.706.2023.2.MK z 11 stycznia 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: