z dnia: 2024-03-15

Dyrektor KIS potwierdził, że wydatki na zakup i montaż klimatyzacji mogą być uznane za wydatki na adaptację mieszkania i jego wyposażenie w związku z potrzebami osoby niepełnosprawnej, przez co mogą być objęte ulgą rehabilitacyjną.

Podatnik mieszka z córką oraz partnerką, która jest matką córki. Córka posiada orzeczenie o niepełnosprawności i pozostaje na utrzymaniu rodziców. Ojciec wskazał, że mieszkają na ostatnim piętrze w bardzo nasłonecznionym lokalu, gdzie temperatura latem przekracza 30 st. C. Z tego powodu w 2023 r. kupił i zamontował klimatyzator. Celem zakupu było ułatwienie córce czynności życiowych i zapobieganie przegrzaniu się jej organizmu. Podatnik zwrócił się z pytaniem do Dyrektora KIS, aby mieć pewność, że wydatek na zakup i montaż klimatyzacji będzie mógł odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Wydatek na klimatyzację wynika z potrzeb osoby z niepełnosprawnością

Dyrektora KIS uznał zaprezentowane przez podatnika stanowisko za prawidłowe. Dodatkowo wskazał, że z pojęcia adaptacji i wyposażenia mieszkania wynika dostosowanie go do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Wskazać przy tym należy, iż zwraca się uwagę, że przez adaptację i wyposażenie, należy rozumieć takie przystosowanie mieszkania (budynku), które umożliwia lub ułatwia życie w nim osobie niepełnosprawnej. Pojęcie "adaptacja" rozumieć trzeba jako "przystosowanie", które jednak niekoniecznie oznaczać musi "ulepszenie", czy "przekształcenie" zaistniałego stanu rzeczy - w tym przypadku warunków mieszkaniowych dla potrzeb osoby niepełnosprawnej. W opinii Dyrektora KIS, uzasadnione jest uznanie poniesionego wydatku w postaci zakupu i montażu klimatyzacji za wydatek na adaptację mieszkania i jego wyposażenie, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności córki podatnika.

Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 4 marca 2024 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.8.2024.1.KP

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: