z dnia: 2024-01-31

W miniony weekend, jak co roku, zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wiele firm, jak również osób prywatnych postanowiło wesprzeć Finał WOŚP datkami. Oprócz tego, że mamy na swoim koncie dobry uczynek, darowiznę możemy również w określonych sytuacjach odliczyć od podstawy opodatkowania. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanie darowizny na cele charytatywne wiąże się z możliwością skorzystania z ulgi podatkowej. Aby było to jednak możliwe musimy spełnić określone warunki.

Darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego

Ustawodawca w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT wskazał, że od dochodu podlegającemu opodatkowaniu możemy odliczyć darowizny m.in. na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Odliczanie darowizny od podatku wymaga odpowiedniego udokumentowania. Musimy posiadać stosowne potwierdzenia dokonania darowizny na dla konkretnej organizacji np. dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego. Potwierdzeniem dokonania darowizny może być także inny dowód, który jednoznacznie wskazuje dane identyfikacyjne darczyńcy i obdarowanego oraz konkretny cel.

Trzeba jednak pamiętać, że kwota odliczeń z tytułów darowizn nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.

W finalnym rozliczeniu podatnicy odliczający darowiznę, są obowiązani wykazać w zeznaniu kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

Odliczenie darowizny na cele pożytku publicznego

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Zbiórki na WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy swoją zbiórkę prowadzi w różnych formach. Poniżej wskazaliśmy, które z nich mogą być odliczone od podstawy opodatkowania, a które nie powinny i dlaczego.

Datki zbierane przez wolontariuszy do puszek - pieniądze wrzucone do tekturowej puszki nie mogą podlegać odliczeniu, gdyż darczyńca pozostaje anonimowy, nie jest też wydawany żaden dowód, który potwierdza dokonanie darowizny.

Wirtualne skarbonki - W przypadku tego sposobu zbiórki osoba, która założyła wirtualną skarbonkę nie jest posiadaczem zebranych pieniędzy, ani też nie jest darczyńcą. Założyciel skarbonki nie będzie miał możliwości odliczenia zebranej na jego skarbonce kwoty od podatku. W niniejszym przypadku, będą miały do tego prawo poszczególne osoby, które wpłaciły na skarbonkę, pod warunkiem że posiadają dowód wpłaty z informacjami kto komu wpłacił i jaki był cel tejże wpłaty.

Przelew internetowy - Darczyńca musi posiadać dowód wpłaty zawierający jego dane, obdarowanego oraz określony cel wpłaty. Wówczas, zgodnie z ustawą o PIT, możliwe jest odliczenie darowizny od podstawy opodatkowania.

Ppwg Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa (2 odcinki)

Aukcja internetowa - Osoba, która wylicytowała dany przedmiot, mimo że dokonuje wpłaty zadeklarowanej kwoty na rachunek WOŚP, nie może odliczyć tejże darowizny od podstawy opodatkowania. Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych aukcja stanowi transakcję zakupu przedmiotu lub usługi.

Wpłata na WOŚP nie wpływa na możliwość przekazania 1,5% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego, w tym na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: