z dnia: 2024-03-08

Darowizna pieniężna musi być przekazana na rachunek obdarowanego lub przekazem pocztowym, inaczej nie podlega zwolnieniu podatkowemu przewidzianemu dla najbliższych członków rodziny - wynika z indywidualnej interpretacji.

Podatniczka zawarła z dealerem samochodowym umowę kupna auta. Jednak, zgodnie z zawartą wcześniej ustną umową darowizny, zakup miała sfinansować matka kobiety. Kupująca poinformowała o tym sprzedawcę, a matka wykonała przelew na jego konto, umieszczając w tytule numer zamówienia. Przed upływem 6 miesięcy od daty otrzymania darowizny obdarowana zgłosiła ją do urzędu skarbowego, jednak pracownik odmówił przyjęcia wniosku, argumentując to brakiem słowa “darowizna” w tytule przelewu. Kobieta, przekonana, że brak tego słowa w tytule przelewu ani fakt wykonania przez matkę przelewu bezpośrednio na konto sprzedawcy nie wpływają na prawo do zwolnienia podatkowego w podatku od spadków i darowizn, wystąpiła w tej sprawie o indywidualną interpretację.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Prawo do ulgi zależy od formy przekazania pieniędzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem podatniczki. Wskazał, że w przypadku darowizny środków pieniężnych, dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (a więc zwolnienia dla tzw. zerowej grupy podatkowej), niezbędne jest, aby zostały one przekazane w sposób określony w tym przepisie, a więc na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek inny niż płatniczy w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. Dyrektor KIS wyjaśnił też, że zgodnie z utartą linią interpretacyjną i orzeczniczą, ten warunek uważa się za spełniony również wtedy, gdy wpłata dokonywana jest na rachunek bankowy osoby trzeciej, ale na subkonto wyodrębnione w ramach tego rachunku dla osoby obdarowanej. Jednak z treści wniosku nie wynika, aby w ramach rachunku bankowego dealera samochodowego istniało subkonto wyodrębnione dla wnioskodawczyni. W konsekwencji otrzymana przez nią darowizna podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Źródło: indywidualna interpretacja 0111-KDIB2-3.4015.1.2024.1.ASZ z 4 marca 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: