Począwszy od 2019 r. dochodzić będzie do zmian w zasadach opodatkowania polskich rezydentów podatkowych uzyskujących przychody z pracy najemnej za granicą.

Zmiana zasad unikania podwójnego opodatkowania (konwencja MLI)

od 1 stycznia 2019 r.

dochody uzyskiwane od 1 stycznia 2020 r.

dochody uzyskiwane od 1 stycznia 2021 r.

Austria, Słowenia

Wielka Brytania, Irlandia, Finlandia, Izrael, Japonia, Litwa, Nowa Zelandia, Słowacja

Luksemburg
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Indie
Belgia
Norwegia
Ukraina
Kanada
Islandia
Dania
Rosja
Łotwa
Katar
Arabia Saudyjska
Cypr
Portugalia

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2020.

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z zagranicy za 2020 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2020 i wyślij e-PIT online >>

Uwaga – rozliczenie PIT 2019 r. (do 30 kwietnia 2020 r.).

w rozliczeniu składanym do 30 kwietnia 2020 r. osoby uzyskujące przychody z pracy najemnej (np. umowy o pracę, zlecenie) z Austrii i Słowenii mają obowiązek zmienić zasady opodatkowania:

 • Nie będą stosowały dotychczasowej zasady zwolnienia z progresją,
 • Zastosują zasadę proporcjonalnego odliczenia

W konsekwencji osoby takie:

 • Mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe zarówno w sytuacji, gdy zarabiały wyłącznie za granicą, jak i w przypadku, gdy wynagrodzenia uzyskiwane w danym roku były zarówno za granicą jak i w Polsce,
 • Wynagrodzenia zagraniczne odmiennie niż to miało znaczenie do tej pory – wpłyną nie tylko na ustalenie stawki podatku w celu opodatkowania zarobków uzyskiwanych w Polsce, ale zostaną opodatkowane według polskiej stawki podatku z prawem do odliczenia podatku zapłaconego za granicą,
 • Mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej,
 • Będą musiały w kolejnych latach wykazać zwrot nadpłaconego podatku w rocznej deklaracji podatkowej w roku, w którym otrzymali zwrot tego podatku; zwrot nie będzie zwolniony z opodatkowania lecz będzie doliczany do przychodów i opodatkowany w Polsce.

Uwaga – rozliczenie PIT 2020 r. (do 30 kwietnia 2021 r.).

w rozliczeniu składanym do 30 kwietnia 2020 r. osoby uzyskujące przychody z pracy najemnej (np. umowy o pracę, zlecenie) z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii, Izraela, Japonii, Litwy, Nowej Zelandii, Słowacji mają obowiązek zmienić zasady opodatkowania:

 • Nie będą stosowały dotychczasowej zasady zwolnienia z progresją,
 • Zastosują zasadę proporcjonalnego odliczenia

W konsekwencji osoby takie:

 • Mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe zarówno w sytuacji, gdy zarabiały wyłącznie za granicą, jak i w przypadku, gdy wynagrodzenia uzyskiwane w danym roku były zarówno za granicą jak i w Polsce,
 • Wynagrodzenia zagraniczne odmiennie niż to miało znaczenie do tej pory – wpłyną nie tylko na ustalenie stawki podatku w celu opodatkowania zarobków uzyskiwanych w Polsce, ale zostaną opodatkowane według polskiej stawki podatku z prawem do odliczenia podatku zapłaconego za granicą,
 • Mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej
 • Będą musiały w kolejnych latach wykazać zwrot nadpłaconego podatku w rocznej deklaracji podatkowej w roku, w którym otrzymali zwrot tego podatku; zwrot nie będzie zwolniony z opodatkowania lecz będzie doliczany do przychodów i opodatkowany w Polsce.

Uwaga – rozliczenie PIT 2021 r. (do 2 maja 2022 r.).

w rozliczeniu składanym do maja kwietnia 2020 r. osoby uzyskujące przychody z pracy najemnej (np. umowy o pracę, zlecenie) z Luksemburga, ZEA, Indii, Belgii, Norwegii, Ukrainy, Kanady, Islandii, Danii, Rosji, Łotwy, Kataru, Arabii Saudyjskej, Cypru i Portugalii mają obowiązek zmienić zasady opodatkowania:

 • Nie będą stosowały dotychczasowej zasady zwolnienia z progresją,
 • Zastosują zasadę proporcjonalnego odliczenia

W konsekwencji osoby takie:

 • Mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe zarówno w sytuacji, gdy zarabiały wyłącznie za granicą, jak i w przypadku, gdy wynagrodzenia uzyskiwane w danym roku były zarówno za granicą jak i w Polsce,
 • Wynagrodzenia zagraniczne odmiennie niż to miało znaczenie do tej pory – wpłyną nie tylko na ustalenie stawki podatku w celu opodatkowania zarobków uzyskiwanych w Polsce, ale zostaną opodatkowane według polskiej stawki podatku z prawem do odliczenia podatku zapłaconego za granicą,
 • Mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej
 • Będą musiały w kolejnych latach wykazać zwrot nadpłaconego podatku w rocznej deklaracji podatkowej w roku, w którym otrzymali zwrot tego podatku; zwrot nie będzie zwolniony z opodatkowania lecz będzie doliczany do przychodów i opodatkowany w Polsce. 

Dla zmieniających się zasad opodatkowania nie mają znaczenia okresy podatkowe obowiązujące w kraju źródła wypłaty wynagrodzenia (czyli w kraju, z którego pochodzą wynagrodzenia, gdzie jest wykonywana praca lub gdzie ma siedzibę zakład, który je wypłaca). Innymi słowy najistotniejszy jest rok podatkowy w Polsce – czyli wynagrodzenia za okresy opodatkowania w Polsce. Zastosowanie znajdują przy tym polskie zasady ustalania przychodu – czyli wynagrodzenia wypłacone lub postawione do dyspozycji począwszy od 1 stycznia 2019 (dla Słowenii i Austrii) podlegają pod nowe mniej korzystne zasady (nawet gdyby wynikały z pracy świadczonej przed tą datą). Wynagrodzenia wypłacone lub postawione do dyspozycji wcześniej – opodatkować należy według starych, korzystniejszych dla podatnika zasad. 

Podatnicy, dla których doszło do zmiany zasad opodatkowania, mają obowiązek stosować metodę proporcjonalnego odliczenia.

czytaj więcej: Podatek za pracę za granicą >

Podstawa prawna zmian i regulacje umowne

Podstawą stosowania określonej zasady opodatkowania w stosunku do wynagrodzeń z pracy najemnej są zapisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zostały one zmienione konwencją MLI (Konwencję wielostronną implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku). Zapisy konwencji modyfikują zasadę zwolnienia z progresją we wskazanych powyżej przypadkach, wprowadzając następującą zasadę opodatkowania przychodów uzyskanych za granicą:

W przypadku, gdy osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w [Polsce] uzyskuje dochód lub posiada majątek, które zgodnie z postanowieniami [Umowy] mogą być opodatkowane przez [kraj obcy] (z wyłączeniem sytuacji, gdy te postanowienia zezwalają na opodatkowanie przez [kraj obcy] wyłącznie z powodu, że dany dochód jest także dochodem uzyskiwanym przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w [kraju obcym]), [Polska] zezwoli na:

 1. odliczenie od podatku od dochodu takiej osoby kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu w [tym kraju obcym];
 2. odliczenie od podatku od majątku takiej osoby kwoty równej podatkowi od majątku zapłaconemu w [kraju obcym]. Jednakże odliczenie takie nie może przekroczyć tej części podatku od dochodu lub od majątku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na taki dochód lub majątek, które mogą być opodatkowane w [kraju obcym]. Jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem [Umowy] dochód uzyskany lub majątek posiadany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w [Polsce] jest zwolniony z opodatkowania w [Polsce], wówczas [Polska] może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby uwzględnić zwolniony dochód lub majątek.
2022-03-28

Nowy ład - zmiany 2022; stawka podatku, odliczanie zdrowotnej, rozliczenie z dzieckiem

Począwszy od 1 lipca 2022 r. spodziewać się należy zmian w treści przepisów o podatku PIT i CIT. Przeczytaj jakie to zmiany.

2022-03-23

Ulga dla klasy średniej we wspólnym opodatkowaniu małżonków

Dowiedz się więcej o rozliczaniu ulgi dla klasy średniej wspólnie z małżonkiem. Zobacz przykłady rozliczeń.

2022-03-22

Import e-Deklaracji do Programu e-pity już możliwy!

System e-Deklaracje - podatki.gov.pl wkrótce przestanie działać. Upewnij się, że zachowasz swoje dane oraz dokumenty importując je do programu e-pity.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję