Odliczenie podatku na dzieci będzie możliwe również rozliczeniach podatku PIT w 2022 r. i 2023 r. Zmiany w przepisach wpływają jednak na zasady stosowania ulgi i regulacje, które powinni znać rodzice korzystający z ulgi.

Jak zmieni się ulga prorodzinna w rozliczeniu 2021 r. (rozliczenie w 2022 r.)?

Ulga nadal obowiązywać będzie w dotychczasowej wysokości. Podatnicy stracą jednak możliwość dzielenia się ulgą na dotychczasowych zasadach.

Co do zasady odliczenie dotyczyć będzie w 2021 łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę podatnicy mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Jednak w przypadku braku porozumienia nie ma możliwości, by jedno z małżonków udowadniał, że przysługuje mu pełna wartość odliczenia ulgi. Gdy nie ma porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W przypadku zatem pieczy naprzemiennej nie ma obowiązku, aby odliczenia dokonał jedynie ten małżonek, u którego dziecko jest zameldowane. Przy pieczy, decydującym jest wyrok sądu co do przyznanej pieczy, a nie faktyczne wychowywanie dziecka (z ulgi skorzysta również rodzic, u którego dziecko przebywa krócej lub który mimo przyznanej pieczy, nie wykonuje jej faktycznie). Natomiast przy wspólnym miejscu zamieszkania obojga rodziców ulga przysługuje po prostu obojgu, niezależnie od zasad przyznanej pieczy.

W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce przebywania dziecka w celu jego pobytu i nie jest tożsame z zameldowaniem dziecka.

Najlepszy i najprostszy sposób na Nowy Polski Ład - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach, jakie wnosi Nowy Polski Ład. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2022 i wyślij e-PIT online »

Jak zmieni się ulga prorodzinna w rozliczeniu 2023 r.?

Zmiany w uldze prorodzinnej dotyczą nie tylko zeznania za 2021 r. ale również zeznania składanego w 2022 r. Począwszy od 2022 r. modyfikacje w korzystaniu ulgi odczują rodzice, którzy ze względu na zmianę zasad opodatkowania zdecydują się zmienić metodę rozliczenia własnych podatków.

Z ulgi prorodzinnej korzystać mogą osoby, które opodatkowane są według skali podatkowej lub według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Osoby, które rezygnują z opodatkowania liniowego mają prawo korzystać w swoim rozliczeniu z ulgi prorodzinnej.

W roku 2022 r. rodzice i opiekunowie posiadający na wychowaniu czwórkę lub więcej dzieci uzyskają prawo do zwolnienia z podatku przychodów do 85.528 zł. Jeśli osoba korzystać będzie z tego zwolnienia z podatku, to ma prawo korzystać z ulgi prorodzinnej jedynie w części.

Po pierwsze, rodzic korzystający z ulgi musi ustalić, czy po zastosowaniu zwolnienia w ogóle posiada podatek do zapłaty. Jeśli taki podatek nie wystąpi (zarabia nie więcej niż kwota zwolnienia), to ulga podatkowa nie będzie stosowana. Podatnik musi jednak skontrolować źródła swojego przychodu - zwolnienie z podatku dotyczy jedynie przychodów z umów o pracę (pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego), zlecenie lub działalności gospodarczej. Wszelkie inne przychody podlegają opodatkowaniu, a zatem jeśli z ich przyczyny podatnik musi zapłacić podatek, to można do nich stosować ulgę prorodzinną.

Po drugie, jeśli mimo to nie wystąpił podatek do zapłaty od uzyskiwanych wynagrodzeń (przychodów), wówczas podatnik musi sprawdzić prawo do zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej. Należy wtedy ustalić, czy podatnik opłacał składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne i od jakich rodzajów przychodu te składki były opłacane. Zwrot przysługuje do wysokości sumy:

 1. podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych na własne ubezpieczenie lub pobranych przez płatnika z wynagrodzenia, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu PIT-36L lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;
 2. składek na ubezpieczenie zdrowotne a w szczególności składek które od 2022 r. są nieodliczane od podatku,
 3. składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconych ze środków podatnika od uzyskanych przychodów, które były zwolnione od podatku jako:

Nie ma ograniczeń, aby z ulgi nadal korzystać mogli małżonkowie osób rozliczających przychody liniowo jeśli tylko sami pozostają opodatkowani według skali podatkowej lub ryczałtem. Nie ma również przeciwwskazań, aby ulgę odliczał podatnik, który łączy kilka form opodatkowania, w tym jedną z nich jest podatek liniowy.

W 2022 r. z ulgi nadal może korzystać rodzic, z dochodem do 56.000 zł oraz rodzic z dochodem do 112.000 zł samotnie wychowujący dziecko:

 1. małoletnie,
 2. pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 3. pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te:
  • nie stosowały przepisów podatku liniowego lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem przychodów ryczałtowych z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze - w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
  • nie podlegały opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
  • nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej (podatek 17%, 32%) lub art. 30b od kapitałów pieniężnych (PIT-38) lub przychodów zwolnionych z PIT ze względu na wiek do 26 r. ż (ulga dla młodych) lub ze względu na zmianę rezydencji podatkowej (ulga na powrót do kraju), w łącznej wysokości przekraczającej 3 089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.
czytaj ulga na dziecko w PIT za 2021 rok
2022-08-10

Zdrowotna a spółki komandytowe, s.k.a. i z o.o. Nowe reguły nie dla wspólników

Przedsiębiorczość w formie spółek bywa mniej korzystna niż w formie jednoosobowej - przynajmniej tak można wywnioskować z przepisów nowego ładu.

2022-08-03

Diety i rozliczenia delegacji w podróży służbowej od 15 lipca 2022 r.

Począwszy od 15 lipca 2022 r. obowiązywać zaczynają nowe limity kwot wypłacanych w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych. W efekcie dochodzi do zmiany wysokości diet oraz świadczeń za hotel (w tym ryczałt za hotel), za dojazd, za bagaż, za śniadanie, obiad, kolację w podróży służbowej.

2022-07-20

Składka zdrowotna a ryczałt od lipca 2022 r.

Zupełnie odmienne od literalnego brzmienia przepisów prawa stanowisko zdaje się przedstawiać część organów ZUS w przypadku opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję