W ramach ulgi rehabilitacyjnej na 2022 r. podatnicy uzyskają prawo odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych przez osoby niepełnosprawne lub osoby mające niepełnosprawnych na utrzymaniu na pieluchy, pieluchomajtki, podkłady itp.

Ulga na pieluchomajtki odliczenie obejmuje wydatki na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł.

Ulga rehabilitacyjna 2022

W ramach ulgi rehabilitacyjnej, odliczenie należy stosować inaczej niż wydatki tzw. ryczałtowe.

W przypadku  wydatków poniesionych na:

 • opłacenie przewodników,
 • utrzymanie psa asystującego,
 • używanie samochodu osobowego. 

- podatnik nie ma obowiązku dokumentować wydatku na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. W tych przypadkach bez znaczenia pozostaje, czy odliczenie przysługiwać będzie przez część roku, czy przez cały rok (wystarczającym jest, by osoba byłą uprawniona do ulgi chociaż przez jeden dzień w roku).

Co istotne, do tej pory wydatki na pieluchomajtki i pieluchy osoby niepełnosprawnej nie mogły być kwalifikowane w ramach ulgi rehabilitacyjnej (por. interpretacja Dyrektora KIS, 24.07.2017, sygn. akt 0114-KDIP3-3.4011.319.2017.2.MS1).

Policz dokładnie ulgę rehabilitacyjną w Programie e-pity 2021.

Nie musisz liczyć ulgi rehabilitacyjnej w PIT za 2021 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojej ulgi rehabilitacyjnej i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT. Zadbaj o najniższy podatek i najszybszy zwrot z PIT do 45 dni! Ulgę rehabilitacyjną wylicz w Programie e-pity 2021 i wyślij Twój e-PIT 2022 online >>

Odliczenie napieluchomajtki - nieryczałtowe

Po pierwsze - wprowadzony limit oznacza, że nawet jeśli podatnik poniesie wydatki o większej wartości, odliczyć można wyłącznie 2.280 zł.

Po drugie, w przypadku wydatków na pieluchomajtki, obowiązkowym będzie posiadanie faktur imiennych wystawionych na osobę niepełnosprawną lub osobę mającą tę osobę niepełnosprawną na utrzymaniu.

W przypadku osób długotrwale niepełnosprawnych ulga ulega ważnemu ograniczeniu, - wydatki, na pieluchy i pieluchomajtki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Z odliczenia korzystać może utrzymujący osobę niepełnosprawną, tzn:

 • współmałżonka,
 • dzieci własne i przysposobione,
 • dzieci obce przyjęte na wychowanie,
 • pasierbów,
 • rodziców,
 • rodziców współmałżonka,
 • rodzeństwo,
 • ojczyma, macochę, zięcia i synowe,

Należy jedynie ustalić dochody osoby niepełnosprawnej - nie mogą przekraczać dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1300), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, świadczenia uzupełniającego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Zmiany w PIT 2022 - 2023

2022-03-28

Nowy ład - zmiany 2022; stawka podatku, odliczanie zdrowotnej, rozliczenie z dzieckiem

Począwszy od 1 lipca 2022 r. spodziewać się należy zmian w treści przepisów o podatku PIT i CIT. Przeczytaj jakie to zmiany.

2022-03-23

Ulga dla klasy średniej we wspólnym opodatkowaniu małżonków

Dowiedz się więcej o rozliczaniu ulgi dla klasy średniej wspólnie z małżonkiem. Zobacz przykłady rozliczeń.

2022-03-22

Import e-Deklaracji do Programu e-pity już możliwy!

System e-Deklaracje - podatki.gov.pl wkrótce przestanie działać. Upewnij się, że zachowasz swoje dane oraz dokumenty importując je do programu e-pity.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję