Małżeństwo z osobą posiadającą polskie obywatelstwo w przypadku obywateli Ukrainy nie wpływa na zasady rozliczeń podatkowych. Oznacza to, że do momentu, w którym obywatel Ukrainy nie posiada polskiej rezydencji podatkowej, rozliczenie wspólne z małżonkiem nie jest możliwe.

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z Polski w Programie e-pity 2021.

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów za 2021 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z Polski w Programie e-pity 2021 i wyślij e-PIT online >>

Jeżeli natomiast obywatel Ukrainy po ślubie zmieni swoją rezydencję podatkową i będzie w Polsce rozliczał całość swoich zarobków, wówczas małżonkowie (związek dwóch narodowości, jak i dwojga osób z Ukrainy, które zamieszkały na terytorium Polski):

  • między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa,
  • pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy

- mogą być co do zasady na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym (deklaracji PIT), opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot odliczeń i ulg (kwot odliczanych od ich osobnych dochodów); w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Jest to rozliczenie korzystne po ślubie w małżeństwach:

  • w których istnieje znaczna różnica między zarobkami męża i żony (jedno zarabia znacznie więcej niż drugie),
  • w których jedno z małżonków rozliczając się samodzielnie musiałoby opodatkować się wysokim 32% podatkiem,
  • w których jedno z małżonków nie zarabia w ogóle lub zarabia bardzo mało.

Nie ma natomiast możliwości by polski obywatel rozliczył się z podatków wspólnie z małżonkiem z Ukrainy, jeśli ten drugi nie posiada polskiej rezydencji podatkowej. W takim przypadku oboje muszą rozliczać się osobno (składać dwa niezależne zeznania PIT).

Polski PIT a ulga na dziecko mieszkające na Ukrainie, rozliczenie jako opiekujący się dzieckiem

Polski rezydent podatkowy ma możliwość korzystać ze wszystkich ulg podatkowych, o ile tylko spełnia warunki do ich odliczania od dochodu lub podatku. Polski rezydent podatkowy ma prawo rozliczyć ulgę na dziecko oraz rozliczyć się jako samotnie wychowujący dziecko nawet jeśli dziecko takie znajduje się na Ukrainie, jeśli tylko spełnia on pozostałe warunki tych ulg (m.in. posiada władzę wychowawczą nad dzieckiem, wychowuje dziecko). Jeżeli zatem obywatel Ukrainy posiadać będzie rezydencję podatkową w Polsce, to może rozliczyć ulgę na dzieci, w tym te urodzone przed uzyskaniem tej rezydencji na Ukrainie.

Dziecko, dla którego rozliczana jest ulga podatkowa lub w związku z którego wychowywaniem rodzic rozlicza się jako osoba samotnie wychowująca, nie musi być polskim rezydentem podatkowym.

Obejrzyj film przygotowany przez użytkowniczkę e-pity.

2021-07-14

Środki pieniężne z internetowej zbiórki a PIT

Jak rozliczać podatek ze środków pozyskanych ze zbiórki pieniężnej? Tę kwestię rozstrzygnął ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

2021-07-14

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia a PIT

Sąd Administracyjny w Szczecinie rozstrzygnął kontrowersyjną sprawę, dotyczącą podatku PIT przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia.

2021-07-13

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności z wyższym podatkiem

Naczelny Sąd Administracyjny wydał ostatnio niekorzystne orzeczenie dla właścicieli nieruchomości, zbywających należące do nich dobra.