Pani Karolina w 2023 r. uzyskuje przychody z umowy o pracę oraz zlecenie. W 2023 roku podatkowym miała 24 lata, czyli mniej niż 26 lat i uprawniona była do ulgi dla młodych. Umowę o pracę wykonywała przez 4 miesiące w okresie styczeń-kwiecień stąd nie płaciła 12% zaliczki na podatek (nie miała obowiązku składać oświadczenia w tej sprawie). Osiągnęła z tego tytułu 50.000 zł przychodu. Od września zawarła umowę zlecenie z tym samym pracodawcą, korzystać będzie z ulgi dla młodych w związku z tą umową - nie poinformowała płatnika o pobieraniu zaliczki na podatek z tego tytułu. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT Zero - Program e-pity® 2023
Nie musisz znać się na PITach. Oblicz wygodnie Twojego PIT z ulgą dla młodych do 26 roku życia i zadbaj o szybki zwrot podatku :)
Po prostu oblicz Twój e-PIT Zero w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT 2023 online »

Pani Karolina rozlicza się samodzielnie, nie jest w związku małżeńskim, nie korzysta z ulg podatkowych.

Drugi przykład rozliczenia PIT do 26 roku życia

Pan Jan zajmuje się programowaniem, jest studentem i ma 25 lat. W 2022 r. wykonywał 5 umów zleceń na rzecz kilku podmiotów. Otrzymał 90.000 zł. Z pierwszych 2 umów było to po 30.000 zł, umowa nr 3 (realizacja lipiec/sierpień) pozwoliła mu zarobić kolejne 30.000 zł. W efekcie z tytułu tej umowy przekroczył limit 85528 zł. Płatnik z tytułu tej umowy otrzymał w połowie jej wykonywania oświadczenie, aby pobierać zaliczki na podatek. Podobnie każdy kolejny płatnik w chwili zawarcia umowy otrzymał oświadczenie o pobieraniu zaliczki na podatek. 

Kolejny przykład rozliczenia PIT zero - ulga dla młodych

Pan Jan w 2023 r. uzyskiwał przychód z dwóch umów o pracę oraz umowy zlecenie. Pierwszą z umów o pracę wykonywał w okresie styczeń-marzec 2023 r. (umowa na okres próbny).

Drugą z umów o pracę zawarł od października do grudnia, a wypłaty następowały do ostatniego dnia miesiąca, w którym wykonywana była praca. Nie złożył pracodawcy oświadczenia o korzystaniu z ulgi dla młodych - w 2023 r. nie miał tego obowiązku i mimo to korzystał z ulgi dla młodych.

Umowę zlecenie wykonywał w listopadzie 2023 r. u innego zleceniodawcy. Ze względu na zbieg składek ubezpieczeniowych, składkę opłacał wyłącznie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. 

Pan Jan nie jest studentem - opłacane są za niego składki ZUS, ma 25 lat - przysługuje mu więc prawo do ulgi dla młodych. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT Zero - Program e-pity® 2023
Nie musisz znać się na PITach. Oblicz wygodnie Twojego PIT z ulgą dla młodych do 26 roku życia i zadbaj o szybki zwrot podatku :)
Po prostu oblicz Twój e-PIT Zero w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT 2023 online »

Pan Jan rozlicza się samodzielnie z podatków, nie jest w związku małżeńskim, nie korzysta z ulg podatkowych.

 czytaj także poradnik ulga dla młodych - PIT zero

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-02-23

Twórca rozliczy autorskie koszty podatkowe do pięciu lat wstecz

Pracownik, który w ramach stosunku pracy jest twórcą utworów będących przedmiotem prawa autorskiego, może skorygować roczne zeznania podatkowe.

2024-02-23

Powrót do Polski nie zawsze z ulgą podatkową

Ulgą na powrót objęte są tylko przychody ze źródeł wprost wskazanych w ustawie o PIT. Nie ma wśród nich przychodów z prywatnego najmu nieruchomości.

2024-02-23

Po rozwiązaniu umowy zwrot PCC nie przysługuje

Rozwiązanie umowy dożywocia nie uprawnia do odzyskania podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przy jej podpisaniu.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy