PIT-11 otrzymać może nie tylko polski rezydent podatkowy (w tym obywatel Ukrainy, który taką rezydencję podatkową w Polsce nabył np. przez pozostawanie w Polsce przez 183 dni w roku), ale również osoba zatrudniona w Polsce m.in. na podstawie umowy o pracę i to nawet, gdy nie jest polskim rezydentem podatkowym. W przypadku obywateli Ukrainy PIT-11 zastępuje informację IFT-1/IFT-1R.

Nie można dowolnie wybrać tego, czy otrzyma się IFT-1R czy PIT-11. Z umową o pracę zawartą przez obywatela ukrainy związany jest PIT-11, w pozostałych przypadkach - jest to IFT-1R. 

Zaletą otrzymania PIT-11 jest możliwość (obowiązek) rozliczenia się przed polskim fiskusem. Zatrudniający (pracodawca, zakład pracy) w trakcie roku pobiera od wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy, które następnie pracownik z Ukrainy musi wykazać w rocznej deklaracji podatkowej i na tej podstawie musi rozliczyć podatek. Dzięki takiej konstrukcji, w przeciwieństwie do IFT-1R, dopuszczalne jest korzystanie z ulg podatkowych, rozliczanie kosztów uzyskania przychodów, a także występować o zwrot na rzecz podatnika nadpłaconego w Polsce podatku.  

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z Polski w Programie e-pity® 2023
Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.
Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z Polski w Programie e-pity 2023 i wyślij e-PIT online »

Do rozliczenia się z pracodawcą z umowy o pracę służy deklaracja PIT-37. Jeżeli oprócz wynagrodzenia za pracę osoba z Ukrainy zarabiała bez pośrednictwa zlecającego (np. poprzez samodzielną działalność) to należy zamiast PIT-37, złożyć deklarację PIT-36, na której wykazuje się zarówno wynagrodzenia z umowy o pracę, jak i te samodzielnie uzyskiwane zarobki.

Jeżeli obywatel Ukrainy otrzymał oprócz PIT-11 również IFT-1R, to rozliczeniu podatkowemu przed polskim urzędem skarbowym podlegają wyłącznie zarobki wskazane na PIT-11. IFT-1R nie trzeba wykazywać przed polskim urzędem.  

Kwoty wykazane na PIT-11 muszą być przeniesione do rocznej deklaracji podatkowej i rozliczone w Polsce. Kwoty wskazane na informacji PIT-11 wykazać należy przed polskim urzędem skarbowym w PIT-37 zgodnie z faktycznym wynagrodzeniem wypłacanym obywatelowi Ukrainy. Oznacza to, że w przypadku błędów na PIT-11 lub gdy PIT-11 mimo obowiązku prawnego –nie została dostarczona – obywatel Ukrainy musi rozliczyć się w Polsce i złożyć przed polskim urzędem skarbowym deklarację PIT. W takim wypadku deklarować należy hipotetyczne kwoty wynagrodzenia.

Czy jako obywatel Ukrainy muszę się rozliczyć w Polsce z polskich zarobków?

Zależy to od tego, czy od zatrudniającego otrzymałeś PIT-11, czy IFT-1R. W tym drugim przypadku powinieneś sprawdzić czy jesteś polskim rezydentem podatkowym. Jeśli nim nie jesteś – to rozliczasz się z podatków wyłącznie na Ukrainie.
Dla celów podatkowych, polski rezydent to osoba, która:

  • Posiada na terytorium Rzeczypospolitej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Wystarczy spełnić jeden z tych warunków, czyli np. przebywać w Polsce ponad 183 dni w roku, aby zyskać polską rezydencję podatkową.

Natomiast do momentu, w którym nie uzyskuje się polskiej rezydencji podatkowej nie trzeba na PIT-37 wpisywać zarobków uzyskanych w tym samym roku poza granicami RP, w szczególności zarobków ukraińskich. Taki obowiązek występuje od momentu, w którym dochodzi do zmiany rezydencji. Polski rezydent podatkowy, w tym również posiadający obywatelstwo ukraińskie, deklarować musi w polskim PIT całość swoich zarobków, również tych zagranicznych.

Czy na Ukrainie muszę się rozliczyć z zarobków z Polski?

Rozliczenie podatkowe przygotowane w Polsce nie zwalnia obywatela Ukrainy od odpowiedniego rozliczenia na Ukrainie. Obowiązuje go zasada rezydencji podatkowej. Może się zdarzyć tak, że podatnik będzie zobowiązany rozliczyć się w Polsce oraz na Ukrainie.

Należy zatem poza rozliczeniem w Polsce skontrolować ukraińskie przepisy podatkowe i sprawdzić czy zgodnie z nimi trzeba rozliczyć się również przed tamtejszym urzędem skarbowym.

Przed rozliczeniem na Ukrainie Polski podatek zapłacony zgodnie z ustawodawstwem Polski, pobrany zgodnie z postanowieniami konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania od obywateli Ukrainy, pobierany bezpośrednio lub przez potrącenie z tytułu tego zysku, dochodu lub majątku podlegającego opodatkowaniu w Polsce, będzie zaliczany na poczet podatku ukraińskiego z tytułu tego zysku, dochodu lub majątku, od których odliczany będzie podatek ukraiński. W efekcie rozliczenie na Ukrainie polskich zarobków nawet jeśli będzie obowiązkowe, nie powinno powodować wyższego obciążenia, niż to, jakie wystąpiło w Polsce (po zadeklarowaniu odpowiednich kwot przed ukraińskim urzędem skarbowym, podatek powinien zostać zmniejszony o naliczony i zapłacony w Polsce).

Unikanie podwójnego opodatkowania nie oznacza, że można rozliczyć się tylko raz – jeśli przepisy zobowiązują do złożenia zeznania podatkowego w Polsce lub w Ukrainie, to należy tego dokonać. W przeciwnym wypadku podatnikowi grozi odpowiedzialność karna.

Natomiast do momentu, w którym nie uzyskuje się polskiej rezydencji podatkowej nie trzeba na PIT-37 wpisywać zarobków uzyskanych w tym samym roku poza granicami RP, w szczególności zarobków ukraińskich. Taki obowiązek występuje od momentu, w którym dochodzi do zmiany rezydencji. Polski rezydent podatkowy, w tym również posiadający obywatelstwo ukraińskie, deklarować musi w polskim PIT całość swoich zarobków, również tych zagranicznych. 

Jesteś pracodawcą - Płatnik PIT?

Nie wiesz jakie deklaracje musisz wystawić dla obcokrajowców w tym obywateli Ukrainy ?
Czytaj poradnik i przygotuj deklaracje PIT-11 i IFT-1 w Programie e-pity Płatnika


Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-04-19

ZUS nie może obniżyć przedsiębiorcy podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych

Jeżeli kwota podstawy wymiaru składek społecznych mieści się w przedziale określonym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych, to ZUS nie może jej kwestionować.

2024-04-19

Z podatkowym rozliczeniem straty należy zaczekać, aż organy ścigania zakończą postępowanie

Stratę spowodowaną działaniami oszusta firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ostatecznego zakończenia postępowania przez organy ścigania.

2024-04-19

Steward zaliczy w koszty tylko część wydatków związanych z wizerunkiem

Poprawa wizerunku podatnika dzięki odpowiedniej garderobie nie wystarczy, żeby wydatki na tę odzież uznać za koszty uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: