W przypadku IFT-1/IFT-1R rozliczenie podatkowe w zasadzie nie występuje w Polsce. Jest to jednak co do zasady mniej korzystne dla podatnika – podatek jest pobierany przez zatrudniającego jako odpowiedni procent uzyskanego wynagrodzenia. Obywatel Ukrainy otrzymując dokument IFT nie ma co do zasady możliwości korzystać z ulg podatkowych. W przypadki IFT-1R należy albo:

  • rozliczać się z podatków wyłącznie na Ukrainie (obowiązki przed polskim urzędem skarbowym nie występują, ale płaci się wyższy podatek),
  • postarać się o udokumentowanie polskiej rezydencji podatkowej; w przypadku spełnienia warunków jej uzyskania – dane co do pobranego podatku znajdujące się na IFT-1 potraktować można jako zaliczkę na podatek i rozliczyć się w Polsce składając polską deklarację podatkową; w takim przypadku ostateczna kwota podatku za rok wynika z rocznego rozliczenia PIT; możliwy jest zwrot podatku nadpłaconego w trakcie roku przez zatrudniającego.
Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z Polski w Programie e-pity® 2023
Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.
Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z Polski w Programie e-pity 2023 i wyślij e-PIT online »
IFT-1R Rozliczenie w Polsce
Stawka 20% podatku Podstawowa stawka to 12% podatku
Podatek pobierany od przychodu (kwota brutto wynagrodzenia) Podatek pobierany od dochodu (kwoty netto wynagrodzenia)
Brak odliczeń i ulg podatkowych Do wykorzystania polskie ulgi podatkowe
Brak rozliczania kosztów uzyskania przychodów Możliwe odliczenie kosztów od 250 zł miesięcznie do nawet 50% kwoty wynagrodzenia
Brak kwoty zmniejszającej podatek Kwota zmniejszająca wynosi 3600 zł
Brak możliwości zwrotu nadpłaconego podatku Możliwe jest otrzymanie z polskiego urzędu skarbowego zwrotu podatkowego 

Kiedy obywatel Ukrainy posiadać będzie polską rezydencję podatkową?

Nie trzeba mieć określonych zezwoleń o pracę, karty pobytu aby nabyć polską rezydencję podatkową. Dla celów podatkowych, polski rezydent to osoba, która:

  • Posiada na terytorium Rzeczypospolitej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Wystarczy spełnić jeden z tych warunków, czyli np. przebywać w Polsce ponad 183 dni w roku, aby zyskać polską rezydencję podatkową. Powoduje ona że:

  • Zamiast IFT-1R płatnik wystawiać musi PIT-11,
  • Zamiast pobierać ryczałtowy, niekorzystny podatek, płatnik (pracodawca) pobierał zaliczki na podatek,
  • Należy w Polsce złożyć zeznanie roczne PIT,
  • Należy w Polsce rozliczyć się z całości zarobków podatnika (w tym również tych uzyskanych w tym samym roku na terytorium Ukrainy).

Jeżeli zatrudniający wystawił IFT-1R a obywatel Ukrainy nabędzie rezydencję podatkową w Polsce, to powinien w Polsce złożyć roczną deklarację PIT. Nie można natomiast dowolnie uznać, że korzystniejszym jest rozliczenie się w Polsce na PIT-37 i wpisać dane z IFT w polską deklarację podatkową. Do takiego działania uprawnia dopiero zmiana rezydencji na polską.

W przypadku przedstawienia przez ukraińskiego rezydenta podatkowego certyfikatu rezydencji, podatek w Polsce nie występuje. Należy wystawić IFT ze wskazaniem z nim kwoty zwolnionej z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Ukrainą. 

Jesteś pracodawcą - Płatnik PIT?

Nie wiesz jakie deklaracje musisz wystawić dla obcokrajowców w tym obywateli Ukrainy ?
Czytaj poradnik i przygotuj deklaracje PIT-11 i IFT-1 w Programie e-pity Płatnika


Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-04-16

Skarbówka dostanie dane z platform sprzedażowych

Operatorzy platform internetowych będą przekazać do szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacje o sprzedających w Internecie.

2024-04-12

Wydatki związane z akcją promocyjną są kosztami podatkowymi

Koszty zakupu towarów i usług, sprzedawanych następnie w symbolicznej cenie w ramach akcji promocyjnej, można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów na standardowych zasadach.

2024-04-12

Osobiste świadczenie usług jest podróżą służbową

Przedsiębiorca, który osobiście świadczy usługi transportowe, ma prawo do uwzględniania w kosztach diet z tytułu podróży służbowej.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: