Jak rozliczyć pit od zasiłku macierzyńskiego?

W tym roku pobierałam zasiłek macierzyński przez 5 miesięcy. ZUS przesłał mi PIT-11A. W jakim polu mam wykazać te kwoty? Nie uzyskiwałam innych przychodów w tym roku.

W tym roku pobierałam zasiłek macierzyński przez 5 miesięcy. ZUS przesłał mi PIT-11A. W jakim polu mam wykazać te kwoty? Nie uzyskiwałam innych przychodów w tym roku.

W Pani przypadku będą to tzw. dochody z innych źródeł (PIT-37). Gdyby zasiłek wypłacał zakład pracy sytuacja jest identyczna. Jak wskazał Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w interpretacji z 8 stycznia 2007 r. (sygn. akt 1471/DPF/415-97/06/TM): „zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jak wynika z w/w przepisu, składki ubezpieczenia na życie opłacane przez Spółkę za pracowników należy zakwalifikować jako przychody ze stosunku pracy.

Natomiast zasiłki wypłacone z ubezpieczenia społecznego należą do źródła przychodów określonego w art. 20 ust. 1 w/w ustawy, t.j. do przychodów z innych źródeł. Przychody ze stosunku pracy stanowią zatem odrębne w stosunku do zasiłków wypłaconych z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Powyższy przepis nakłada na zakłady pracy obowiązki płatnika w stosunku do wypłacanych przez nie przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Fakt, że zakład pracy wykonuje obowiązki płatnika od wyżej wymienionych świadczeń nie powoduje ich połączenia w jedno źródło przychodów, które miałoby stanowić wbrew zapisom art. 12 ust. 1 i art. 20 ust. 1 w/w ustawy przychody ze stosunku pracy”.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.