Terminowe wykonywanie czynności, jakie nakłada na podatnika prawo podatkowe pozwala uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej i odsetek za zwłokę. Warto znać wszystkie terminy ostateczne, w których dokonanie czynności nie powoduje negatywnych konsekwencji i jest zrobione na czas. 

Jeśli spóźnisz się z zapłatą podatku - naliczone zostaną odsetki podatkowe za zwłokę. Oblicz ich wysokość w kalkulatorze odsetkowym.

 

Najlepszy sposób na Twój e-PIT 2021 i zmiany - Program e-pity.

Nie wiesz jak zmiany skali podatkowej, kosztów uzyskania, kwoty wolnej od podatku i inne w PIT 2020 wpłynie na Twój podatek do zapłaty? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Jakie załączniki musisz wypełnić? 
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2020, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2021 >>

Do kiedy rozliczyć PIT - kalendarz podatnika i płatnika PIT 2020 / 2021  

Do kiedy data Wydarzenie Uwagi
30.12.2020 Termin zapłaty karty podatkowej za grudzień 2020  
31.12.2020 Ostatni dzień wypłat/przychodów rozliczanych w deklaracji PIT-2020 Przychody za miesiące zatrudnienia jako pracownik (zleceniobiorca) z 2020, wypłacane w 2021 r. ująć należy w deklaracjach za 2021 r.
31.12.2020 Ostatni dzień dla ponoszenia kosztów   rozliczanych w deklaracji PIT-2020  
31.12.2020
/ 1.01.2021
Spis z natury koniec roku 2020 / początek roku 2021  

Uwaga - zwrot podatku już w 45 dni! Wysyłaj e-deklaracje z Programu e-pity.

Nie musisz znać się na PIT'ach by uzyskać zwrot podatku. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz PIT w Programie e-pity 2020, wyślij e-PIT 2021 online licząc na szybszy zwrot podatku >>

1.01.2021 Data, od której można składać oświadczenie co do opłacania zaliczek kwartalnie lub w sposób uproszczony Faktyczna data oświadczenia za 2020 r. to 30 kwietnia 2021 r. – składa się w deklaracji rocznej
7.01.2021 Termin zapłaty karty podatkowej za miesiąc styczeń  
11.01.2021 PIT-2, PIT-3 – dla obniżenia zaliczek w 2020 r. o 1/12 kwoty zmniejszającej (43,76 zł miesięcznie) Oświadczenie złożone musi zostać przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym
11.01.2021 Ostateczny termin wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i umów pokrewnych za grudzień - lista płac Wynagrodzenia wypłacane w styczniu nie pojawiają się na PIT-11 za 2020 r.
14.01.2021 Ostateczny termin wyceny majątku objętego spisem z natury  
20.01.2021 Termin zapłaty zaliczek za grudzień 2020  
20.01.2021 Wniosek o zastosowanie opodatkowania w 2020 r. w formie karty podatkowej lub u podatników który rozliczali się w tej formie w poprzednich latach - o zastosowanie innej formy opodatkowania  
     
20.01.2021 PIT-6 oświadczenie co do przewidywanych wielkości działów specjalnych produkcji rolnej na rok 2021  
20.01.2021 Zaliczki za miesiąc grudzień w stosunku do wynagrodzeń z pracy z zagranicy lub emerytur i rent z zagranicy, z innych źródeł przychodów  
01.02.2021 PIT-11, PIT-8C, PIT4R, PIT-8AR, IFT-1R, PIT-R, PIT40A - Płatnik PIT Termin wysłania egzemplarzy przekazywanych do urzędu skarbowego; wszystkie deklaracje wysyłane muszą być wyłącznie elektronicznie, nie można wysyłać deklaracji drukowanych; bez znaczenia pozostaje ilość osób zatrudnionych w jednostce
01.02.2021  PIT-16A, PIT19A – termin złożenia deklaracji rocznych  
01.02.2021 Zapłata podatku rocznego z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej, dochodu duchownych  
01.02.2021 Oświadczenie o korzystaniu z kredytu podatkowego przy zapłacie zaliczek na rok 2021 Metoda pozwala na niepłacenie zaliczek cały rok i doliczanie ich po 20% w 5 kolejnych latach
31.01.2021 Termin na złożenie oświadczenia o planowanym rozliczeniu się za 2021 r. łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko – jeśli podatnik chce korzystać z preferencji przy zaliczkach pobieranych przez płatnika jego wynagrodzenia za cały rok 2021 Oświadczenie wpływa na stosowanie podwójnej kwoty zmniejszającej podatek oraz stosowanie do zaliczek 18% stopy podatkowej bez względu na wysokość wynagrodzenia.
15.02.2021 Termin udostępnienia wstępnej rocznej deklaracji PIT-37, PIT-36 i PIT-38 i PIT-28 w usłudze „Twój e-PIT” Ministerstwa Finansów  
20.02.2021 Decyzja o wyborze podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2021 r. lub o rezygnacji z tych form Dotyczy sytuacji, gdy pierwszy przychód w 2021 r. wystąpił w styczniu
20.02.2021 Wniosek o opodatkowanie całości przychodu z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy w 2021 r. – według skali podatkowej lub ryczałtem u jednego z małżonków Przy założeniu, że pierwszy przychód z tego źródła w roku 2021, wystąpił w miesiącu styczniu 2021 r.
01.03.2021 Ostateczny termin na złożenie PIT-28 za 2020 r.  i zapłatę podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych  
01.03.2021  PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-40A – termin przekazania na rzecz zatrudnionych/beneficjentów świadczeń  Dowolna forma przekazania informacji na rzecz zatrudnionych
1.04.2021 Ostateczny termin przekazania zwrotu nadpłaconego podatku z deklaracji PIT-37 i PIT-38, PIT-28, PIT-36 wysłanych elektronicznie w wersji zaakceptowanej w usłudze „Twój e-PIT” w dniu 15.02, tj. w pierwszym dniu po pojawieniu się przygotowanych deklaracji Termin zwrotu to 45 dni
1.04.2021 Ostateczny termin przekazania zwrotu nadpłaconego podatku z deklaracji PIT-37PIT-38, PIT-36, PIT-36L, PIT-39 i PIT-28 wysłanych elektronicznie (e-deklaracje) w okresie 1.01-15.02.2021 Termin zwrotu to 45 dni licząc od 15.02
15.04.2021 Ostateczny termin zwrotu nadpłaconego podatku z deklaracji PIT-28 złożonej w ostatnim dniu terminu, tj. 1.03.2021 r.   
30.04.2021 Ostateczny termin zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wykazanego w deklaracjach PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-40A; załączników  
30.04.2021 Ostateczny termin złożenia rocznej deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-37 Przypadku, gdy PIT-37, PIT-38 nie zostanie zaakceptowany lub zmodyfikowany – uznaje się, że deklaracje te zostają złożone 30.04 w formie udostępnionej w usłudze „Twój e-PIT”; natomiast PIT-28 i PIT-36 składany musi być samodzielnie w usłudze Twój e-PIT lub poza nią - nie będzie on uznawany automatycznie za złożony, podatnik składa go albo samodzielnie, albo w usłudze Twój e-PIT i wysyła go w tej usłudze.
30.04.2021 Ostateczny termin przekazania oświadczenia PIT/OP  
30.04.2021 Ostateczny termin złożenia łącznie z deklaracją podatkową załączników: PIT/O, PIT/M, PIT/D, PIT/ZG, PIT/B, PIT-2K, PIT-TP, PIT/BR, PIT/DS, PIT/Z, SSE-R, sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, certyfikat rezydencji podatkowej.  
30.04.2021 Ostateczny termin przekazania sprawozdania finansowego do szefa KAS w formie elektronicznej – dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą, sporządzających księgi rachunkowe Możliwe jest przekazanie go nie tylko łącznie z deklaracją ale również w terminie wcześniejszym
01.06.2021 Ostateczny termin zwrotu nadpłaconego podatku z deklaracji PIT-28 złożonej w formie papierowej w ostatnim dniu terminu, tj. 01.03.2021 r.   
15.06.2021 Ostateczny termin zwrotu podatku z deklaracji PIT wysłanych elektronicznie w ostatnim dniu terminowego składania deklaracji PIT- dniu 30.04.2021 r. lub deklaracji PIT-37 i PIT-38, które do 30.04 nie były przez podatników w ogóle modyfikowane  Termin zwrotu to 45 dni
31.07.2021 Ostateczny termin zwrotu podatku z deklaracji PIT przekazywanych inaczej niż elektronicznie (m.in. osobiście w urzędzie skarbowym lub pocztą listem poleconym) w ostatnim dniu terminowego składania deklaracji PIT- dniu 30.04.2020 r. Termin zwrotu to 3 miesiące

 Do kiedy zwrot podatku - terminy zwrotu PIT >

Uwaga - zwrot podatku już w 45 dni! Wysyłaj e-deklaracje z Programu e-pity.

Nie musisz znać się na PIT'ach by uzyskać zwrot podatku. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz PIT w Programie e-pity 2020, wyślij e-PIT 2021 online licząc na szybszy zwrot podatku >>

PIT po terminie - czynny żal

Jeżeli deklaracja podatkowa PIT nie zostanie złożona w obowiązujących terminach, podatnik może złożyć wniosek o zaniechanie ukarania (niepodleganie odpowiedzialności karnej skarbowej). Wniosek ten, zwany potocznie czynnym żalem powienien zawierać informację o tym kto i jakiego czynu zabronionego się dopuścił. Pismo odnosi skutek wyłącznie w okresie kilku dni po upływie terminu rozliczeń - w tym bowiem okresie organy przyjmują, że nie są jeszcze w stanie ustalić, czy podatnik opźnił się z wysyłką, czy też deklaracja znajduje się w dordze do urzędu (np. listem poleconym). Po upływie kilku dni uznaje się, że termin na złożenie czynnego żalu upłynął, a urząd skarbowy jest w posiadaniu informacji o popełnieniu przez podatnika czynu zabronionego.  

Sprawdź do kiedy należy rozliczyć PIT za 2019 rok w 2020. 
W jakim terminie dokonać czynności, złożyć i wysłać e-deklarację lub deklarację PIT za 2019 w 2020 roku.

Uwaga: Zmiany związane z koronawirusem (COVID-19). Nowy termin rozliczenia PIT - sprawdź konsekwencje!

Złożenie rocznych zeznań podatkowych: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 oraz zapłata podatku z tytułu przychodów wykazanych w tych deklaracjach po 30 kwietnia i nie później niż 1 czerwca 2020 r. nie spowoduje nałożenia kary na podatnika (nie zostanie on ukarany grzywną, mandatem za opóźnienie) oraz nie zostaną naliczone odsetki za zwłokę. Przepisy wskazują na następujące zmiany w stosunku do roku poprzedniego:

  • Zgodnie z tzw. ustawą antykryzysową, złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. (31 maja przypada w niedzielę, stąd termin przesuwa się na poniedziałek 1 czerwca - przyp. red.) jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19). W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.
  • zgodnie z przepisami rozporządzenia uszczegóławiającego w/w ustawę, dochodzi do zaniechania poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2019 r., o których mowa w art. 45 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty, o których mowa w art. 45 ust. 4 tej ustawy, podlegające zaliczeniu na poczet tych zaległości podatkowych.

 więcej o odsetkach podatkowych za zwłokę płatności PIT >

Najlepszy sposób na Twój e-PIT 2020 i zmiany - Program e-pity.

Nie wiesz jak zmiany skali podatkowej, kosztów uzyskania, kwoty wolnej od podatku i inne w PIT 2020 wpłynie na Twój podatek do zapłaty? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Jakie załączniki musisz wypełnić? 
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2019, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2020 >>

Należy zwrócić uwagę na następujace sytuacje:

I. Podatek opłacony 2 czerwca spowoduje naliczenie odsetek za cały okres, czyli od 30 kwietnia a nie od 1 czerwca oraz naliczona może być kara za opóźnienie w zapłacie podatku,

II. Jeżeli podatnikowi, przysługuje zwrot podatku, każdy dzień zwłoki w wysłaniu rozliczenia PIT oddala termin zwrotu pieniędzy z PIT. Sama zmiana terminu wysyłki na po 30 kwietnia nie spowoduje wydłużenia terminu na zwrot podatku - dla deklaracji złożonych elektronicznie, w tym poprzez usługę Twój e-PIT wynosi on nadal 45 dni.

III. Przedłużenie terminu rozliczeń podatkowych w 2020 r. do 1 czerwca nie zmienia zasad rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Z dniem 30 kwietnia usługa Twój e-PIT rozliczy PIT-37 i PIT-38 oraz część PIT-36 podatników, którzy nie rozliczyli się wcześniej samodzielnie lub nie odrzucili przygotowanego zeznania podatkowego. Sprawdź dlaczego warto sprawdzić Twój e-PIT przed 30.04.2020 r.

V. Usługa Twój e-PIT po 30.04 nie będzie umożliwiała modyfikacji i złożenia deklaracji PIT-37 lub PIT-38, nie dojdzie zatem do przesunięcia terminu automatycznej akceptacji na datę 1.06.2020 r., nie będzie można również deklaracji PIT odrzucić w usłudze Twój e-PIT po 30.04.

VI. Deklaracja PIT-37 i PIT-38 zostaną wysłane automatycznie w dniu 30.04 w usłudze Twój e-PIT; warto przed tym terminem sprawdzić, czy taki e-PIT zawiera wszystkie ulgi i odliczenia, prawidłowo wskazane koszty podatkowe, zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko i inne wartości; po tym terminie deklaracja może być złożona z pominięciem korzystnych dla podatnika odliczeń, a ich wprowadzenie na PIT będzie trzeba ująć na deklaracji PIT korygującej. Ta procedura wydłuży zwrot podatku nawet do 3 miesięcy.

Z powyższych względów rekomendujemy rozliczenie PIT za 2019 w standardowym terminie, czyli do 30.04.2020 roku.

więcej informacji na temat Tarczy Antykryzysowej - zmian związanych z koronawirusem (COVID-19) w podatkach >

Do kiedy rozliczyć PIT - kalendarz podatnika i płatnika PIT 2019 / 2020  

Do kiedy data Wydarzenie Uwagi
30.12.2019 Termin zapłaty karty podatkowej za grudzień 2019  
31.12.2019 Ostatni dzień wypłat/przychodów rozliczanych w deklaracji PIT-2019 Przychody za miesiące zatrudnienia jako pracownik (zleceniobiorca) z 2019, wypłacane w 2020 r. ująć należy w deklaracjach za 2020 r.
31.12.2019 Ostatni dzień dla ponoszenia kosztów   rozliczanych w deklaracji PIT-2019  
31.12.2019
/ 1.01.2020
Spis z natury koniec roku 2019 / początek roku 2020  

Uwaga - zwrot podatku już w 45 dni! Wysyłaj e-deklaracje z Programu e-pity.

Nie musisz znać się na PIT'ach by uzyskać zwrot podatku. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz PIT w Programie e-pity 2019, wyślij e-PIT 2020 online licząc na szybszy zwrot podatku >>

1.01.2020 Data, od której można składać oświadczenie co do opłacania zaliczek kwartalnie lub w sposób uproszczony Faktyczna data oświadczenia za 2020 r. to 30 kwietnia 2020 r. – składa się w deklaracji rocznej
7.01.2020 Termin zapłaty karty podatkowej za miesiąc styczeń  
10.01.2020 PIT-2, PIT-3 – dla obniżenia zaliczek w 2020 r. o 1/12 kwoty zmniejszającej (46,33 zł miesięcznie) Oświadczenie złożone musi zostać przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym
10.01.2020 Ostateczny termin wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i umów pokrewnych za grudzień - lista płac Wynagrodzenia wypłacane w styczniu nie pojawiają się na PIT-11 za 2019 r.
14.01.2020 Ostateczny termin wyceny majątku objętego spisem z natury  
20.01.2020 Termin zapłaty zaliczek za grudzień 2019  
20.01.2020 Wniosek o zastosowanie opodatkowania w 2020 r. w formie karty podatkowej lub u podatników który rozliczali się w tej formie w poprzednich latach - o zastosowanie innej formy opodatkowania  
     
20.01.2020 PIT-6 oświadczenie co do przewidywanych wielkości działów specjalnych produkcji rolnej na rok 2020  
20.01.2020 Zaliczki za miesiąc grudzień w stosunku do wynagrodzeń z pracy z zagranicy lub emerytur i rent z zagranicy, z innych źródeł przychodów  
31.01.2020 PIT-11, PIT-8C, PIT4R, PIT-8AR, IFT-1R, PIT-R, PIT40A - Płatnik PIT Termin wysłania egzemplarzy przekazywanych do urzędu skarbowego; wszystkie deklaracje wysyłane muszą być wyłącznie elektronicznie, nie można wysyłać deklaracji drukowanych; bez znaczenia pozostaje ilość osób zatrudnionych w jednostce
31.01.2020  PIT-16A, PIT19A – termin złożenia deklaracji rocznych  
31.01.2020 Zapłata podatku rocznego z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej, dochodu duchownych  
31.01.2020 Ostateczny termin zapłaty ryczałtu ewidencjonowanego za miesiąc grudzień 2019 r. Ryczałt płatny musi być nie później niż 31.01
31.01.2020 Oświadczenie o korzystaniu z kredytu podatkowego przy zapłacie zaliczek na rok 2020 Metoda pozwala na niepłacenie zaliczek cały rok i doliczanie ich po 20% w 5 kolejnych latach
31.01.2020 Termin na złożenie oświadczenia o planowanym rozliczeniu się za 2020 r. łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko – jeśli podatnik chce korzystać z preferencji za cały rok 2020 Oświadczenie wpływa na stosowanie podwójnej kwoty zmniejszającej podatek oraz stosowanie do zaliczek 18% stopy podatkowej bez względu na wysokość wynagrodzenia.
17.02.2020 Termin udostępnienia wstępnej rocznej deklaracji PIT-37, PIT-36 i PIT-38 i PIT-28 w usłudze „Twój e-PIT” Ministerstwa Finansów  
20.02.2020 Decyzja o wyborze podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2020 r. lub o rezygnacji z tych form Dotyczy sytuacji, gdy pierwszy przychód w 2020 r. wystąpił w styczniu
20.02.2020 Wniosek o opodatkowanie całości przychodu z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy w 2020 r. – według skali podatkowej lub ryczałtem u jednego z małżonków Przy założeniu, że pierwszy przychód z tego źródła w roku 2020, wystąpił w miesiącu styczniu 2020 r.
2.03.2020 Ostateczny termin na złożenie PIT-28 za 2019 r.  i zapłatę podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych  
2.03.2020  PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-40A – termin przekazania na rzecz zatrudnionych/beneficjentów świadczeń  Dowolna forma przekazania informacji na rzecz zatrudnionych
2.04.2020 Ostateczny termin przekazania zwrotu nadpłaconego podatku z deklaracji PIT-37 i PIT-38, PIT-28, PIT-36 wysłanych elektronicznie w wersji zaakceptowanej w usłudze „Twój e-PIT” w dniu 17.02, tj. w pierwszym dniu po pojawieniu się przygotowanych deklaracji Termin zwrotu to 45 dni
2.04.2020 Ostateczny termin przekazania zwrotu nadpłaconego podatku z deklaracji PIT-37PIT-38, PIT-36, PIT-36L, PIT-39 i PIT-28 wysłanych elektronicznie (e-deklaracje) w okresie 1.01-17.02.2020 Termin zwrotu to 45 dni licząc od 16.02
15.04.2020 Ostateczny termin zwrotu nadpłaconego podatku z deklaracji PIT-28 złożonej w ostatnim dniu terminu, tj. 2.03.2020 r.   
30.04.2020 Ostateczny termin zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wykazanego w deklaracjach PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-40A; załączników  
30.04.2020 Ostateczny termin złożenia rocznej deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 Przypadku, gdy PIT-37 lub PIT-38 nie zostanie zaakceptowany lub zmodyfikowany – uznaje się, że deklaracje te zostają złożone 30.04 w formie udostępnionej w usłudze „Twój e-PIT
30.04.2020 Ostateczny termin przekazania oświadczenia PIT/OP  
30.04.2020 Ostateczny termin złożenia łącznie z deklaracją podatkową załączników: PIT/O, PIT/M, PIT/D, PIT/ZG, PIT/B, PIT-2K, PIT-TP, PIT/BR, PIT/DS, PIT/Z, SSE-R, sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, certyfikat rezydencji podatkowej.  
30.04.2020 Ostateczny termin przekazania sprawozdania finansowego do szefa KAS w formie elektronicznej – dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą, sporządzających księgi rachunkowe Możliwe jest przekazanie go nie tylko łącznie z deklaracją ale również w terminie wcześniejszym
30.04.2020 Ostateczny termin zwrotu podatku z PIT-28 przekazanej w formie innej niż elektroniczna termin zwrotu to 3 miesiące
01.06.2020 Termin, do którego złożenie PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 nie wywołuje negatywnych konsekwencji karnych (złożenie po 30.04.2020 r. traktowane jest jako wniosek o niepodleganie karze - czynny żal)  
16.06.2020 Ostateczny termin zwrotu podatku z deklaracji PIT wysłanych elektronicznie w ostatnim dniu terminowego składania deklaracji PIT- dniu 30.04.2020 r. lub deklaracji PIT-37 i PIT-38, które do 30.04 nie były przez podatników w ogóle modyfikowane  Termin zwrotu to 45 dni
31.07.2020 Ostateczny termin zwrotu podatku z deklaracji PIT przekazywanych inaczej niż elektronicznie (m.in. osobiście w urzędzie skarbowym lub pocztą listem poleconym) w ostatnim dniu terminowego składania deklaracji PIT- dniu 30.04.2020 r. Termin zwrotu to 3 miesiące

 Do kiedy zwrot podatku - terminy zwrotu PIT >

Uwaga - zwrot podatku już w 45 dni! Wysyłaj e-deklaracje z Programu e-pity.

Nie musisz znać się na PIT'ach by uzyskać zwrot podatku. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz PIT w Programie e-pity 2019, wyślij e-PIT 2020 online licząc na szybszy zwrot podatku >>

PIT po terminie - czynny żal. Deklaracja PIT do 1 czerwca bez osobnego pisma o czynny żal

Jeżeli deklaracja podatkowa PIT nie zostanie złożona w obowiązujących terminach, podatnik może złożyć wniosek o zaniechanie ukarania (niepodleganie odpowiedzialności karnej skarbowej). Wniosek ten, zwany potocznie czynnym żalem powienien zawierać informację o tym kto i jakiego czynu zabronionego się dopuścił. Pismo odnosi skutek wyłącznie w okresie kilku dni po upływie terminu rozliczeń - w tym bowiem okresie organy przyjmują, że nie są jeszcze w stanie ustalić, czy podatnik opźnił się z wysyłką, czy też deklaracja znajduje się w dordze do urzędu (np. listem poleconym). Po upływie kilku dni uznaje się, że termin na złożenie czynnego żalu upłynął, a urząd skarbowy jest w posiadaniu informacji o popełnieniu przez podatnika czynu zabronionego.  

Uwaga - wniosek o osobny wniosek o niepodleganie karze nie jest konieczny w sytuacji, w której deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 składane są pomiędzy 1 maja a 1 czerwca 2020 r. Złożenie takiej deklaracji jest od razu traktowane jako wniosek o czynny żal.  

2021-06-15

Nowa ulga w PIT 2021 - za opłaty drogowe

Ministerstwo Finansów wprowadza kolejną ulgę w podatku dochodowym obowiązującą w 2021 r. Tym razem dotyczyć ona będzie podmiotów ponoszących opłaty drogowe.

2021-06-14

Pobór podatku u źródła od wypłat za granicę odsunięty przez kolejny okres 2021 r.

Uciążliwe dla podatników przepisy zmuszające do pobrania podatku PIT lub CIT przez nabywców towarów lub usług zostaną po raz kolejny odsunięte.

2021-06-14

Nowe deklaracje podpiszesz elektronicznie

Rozszerzony zostaje zakres formularzy, które przesłać można elektronicznie, z użyciem podpisów elektronicznych. Zmieniono zasady i nazwy szeregu formularzy wykorzystywanych w postępowaniach akcyzowych.