Sprawdź do kiedy należy rozliczyć PIT za 2019 rok w 2020.
W jakim terminie dokonać czynności, złożyć i wysłać e-deklarację lub deklarację PIT za 2019 w 2020 roku.

Do kiedy rozliczyć PIT - kalendarz podatnika i płatnika PIT 2019 / 2020  

Do kiedy data Wydarzenie Uwagi
30.12.2019 Termin zapłaty karty podatkowej za grudzień 2019  
31.12.2019 Ostatni dzień wypłat/przychodów rozliczanych w deklaracji PIT-2019 Przychody za miesiące zatrudnienia jako pracownik (zleceniobiorca) z 2019, wypłacane w 2020 r. ująć należy w deklaracjach za 2020 r.
31.12.2019 Ostatni dzień dla ponoszenia kosztów   rozliczanych w deklaracji PIT-2019  
31.12.2019
/ 1.01.2020
Spis z natury koniec roku 2019 / początek roku 2020  


Uwaga - zwrot podatku już w 45 dni! Wysyłaj e-deklaracje z Programu e-pity 2019.

Nie musisz znać się na PIT'ach by uzyskać zwrot podatku. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz PIT w Programie e-pity 2019, wyślij e-PIT 2020 online licząc na szybszy zwrot podatku >>

1.01.2020 Data, od której można składać oświadczenie co do opłacania zaliczek kwartalnie lub w sposób uproszczony Faktyczna data oświadczenia za 2020 r. to 30 kwietnia 2020 r. – składa się w deklaracji rocznej
7.01.2020 Termin zapłaty karty podatkowej za miesiąc styczeń  
10.01.2020 PIT-2, PIT-3 – dla obniżenia zaliczek w 2020 r. o 1/12 kwoty zmniejszającej (46,33 zł miesięcznie) Oświadczenie złożone musi zostać przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym
10.01.2020 Ostateczny termin wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i umów pokrewnych za grudzień - lista płac Wynagrodzenia wypłacane w styczniu nie pojawiają się na PIT-11 za 2019 r.
14.01.2020 Ostateczny termin wyceny majątku objętego spisem z natury  
20.01.2020 Termin zapłaty zaliczek za grudzień 2019  
20.01.2020 Wniosek o zastosowanie opodatkowania w 2020 r. w formie karty podatkowej lub u podatników który rozliczali się w tej formie w poprzednich latach - o zastosowanie innej formy opodatkowania  
     
20.01.2020 PIT-6 oświadczenie co do przewidywanych wielkości działów specjalnych produkcji rolnej na rok 2020  
20.01.2020 Zaliczki za miesiąc grudzień w stosunku do wynagrodzeń z pracy z zagranicy lub emerytur i rent z zagranicy, z innych źródeł przychodów  
31.01.2020 PIT-11, PIT-8C, PIT4R, PIT-8AR, IFT-1R, PIT-R, PIT40A - Płatnik PIT Termin wysłania egzemplarzy przekazywanych do urzędu skarbowego; wszystkie deklaracje wysyłane muszą być wyłącznie elektronicznie, nie można wysyłać deklaracji drukowanych; bez znaczenia pozostaje ilość osób zatrudnionych w jednostce
31.01.2020  PIT-16A, PIT19A – termin złożenia deklaracji rocznych  
31.01.2020 Zapłata podatku rocznego z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej, dochodu duchownych  
31.01.2020 Ostateczny termin zapłaty ryczałtu ewidencjonowanego za miesiąc grudzień 2019 r. Ryczałt płatny musi być nie później niż 31.01
31.01.2020 Oświadczenie o korzystaniu z kredytu podatkowego przy zapłacie zaliczek na rok 2020 Metoda pozwala na niepłacenie zaliczek cały rok i doliczanie ich po 20% w 5 kolejnych latach
31.01.2020 Termin na złożenie oświadczenia o planowanym rozliczeniu się za 2020 r. łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko – jeśli podatnik chce korzystać z preferencji za cały rok 2020 Oświadczenie wpływa na stosowanie podwójnej kwoty zmniejszającej podatek oraz stosowanie do zaliczek 18% stopy podatkowej bez względu na wysokość wynagrodzenia.
17.02.2020 Termin udostępnienia wstępnej rocznej deklaracji PIT-37, PIT-36 i PIT-38 i PIT-28 w usłudze „Twój e-PIT” Ministerstwa Finansów  
20.02.2020 Decyzja o wyborze podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2020 r. lub o rezygnacji z tych form Dotyczy sytuacji, gdy pierwszy przychód w 2020 r. wystąpił w styczniu
20.02.2020 Wniosek o opodatkowanie całości przychodu z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy w 2020 r. – według skali podatkowej lub ryczałtem u jednego z małżonków Przy założeniu, że pierwszy przychód z tego źródła w roku 2020, wystąpił w miesiącu styczniu 2020 r.
2.03.2020 Ostateczny termin na złożenie PIT-28 za 2019 r.  i zapłatę podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych  
2.03.2020  PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-40A – termin przekazania na rzecz zatrudnionych/beneficjentów świadczeń  Dowolna forma przekazania informacji na rzecz zatrudnionych
2.04.2020 Ostateczny termin przekazania zwrotu nadpłaconego podatku z deklaracji PIT-37 i PIT-38, PIT-28, PIT-36 wysłanych elektronicznie w wersji zaakceptowanej w usłudze „Twój e-PIT” w dniu 17.02, tj. w pierwszym dniu po pojawieniu się przygotowanych deklaracji Termin zwrotu to 45 dni
2.04.2020 Ostateczny termin przekazania zwrotu nadpłaconego podatku z deklaracji PIT-37PIT-38, PIT-36, PIT-36L, PIT-39 i PIT-28 wysłanych elektronicznie (e-deklaracje) w okresie 1.01-17.02.2020 Termin zwrotu to 45 dni licząc od 16.02
15.04.2020 Ostateczny termin zwrotu nadpłaconego podatku z deklaracji PIT-28 złożonej w ostatnim dniu terminu, tj. 2.03.2020 r.   
30.04.2020 Ostateczny termin zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wykazanego w deklaracjach PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-40A; załączników  
30.04.2020 Ostateczny termin złożenia rocznej deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 Przypadku, gdy PIT-37 lub PIT-38 nie zostanie zaakceptowany lub zmodyfikowany – uznaje się, że deklaracje te zostają złożone 30.04 w formie udostępnionej w usłudze „Twój e-PIT
30.04.2020 Ostateczny termin przekazania oświadczenia PIT/OP  
30.04.2020 Ostateczny termin złożenia łącznie z deklaracją podatkową załączników: PIT/O, PIT/M, PIT/D, PIT/ZG, PIT/B, PIT-2K, PIT-TP, PIT/BR, PIT/DS, PIT/Z, SSE-R, sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, certyfikat rezydencji podatkowej.  
30.04.2020 Ostateczny termin przekazania sprawozdania finansowego do szefa KAS w formie elektronicznej – dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą, sporządzających księgi rachunkowe Możliwe jest przekazanie go nie tylko łącznie z deklaracją ale również w terminie wcześniejszym
30.04.2020 Ostateczny termin zwrotu podatku z PIT-28 przekazanej w formie innej niż elektroniczna termin zwrotu to 3 miesiące
14.06.2020 Ostateczny termin zwrotu podatku z deklaracji PIT wysłanych elektronicznie w ostatnim dniu terminowego składania deklaracji PIT- dniu 30.04.2020 r. lub deklaracji PIT-37 i PIT-38, które do 30.04 nie były przez podatników w ogóle modyfikowane Termin zwrotu to 45 dni
31.07.2020 Ostateczny termin zwrotu podatku z deklaracji PIT przekazywanych inaczej niż elektronicznie (m.in. osobiście w urzędzie skarbowym lub pocztą listem poleconym) w ostatnim dniu terminowego składania deklaracji PIT- dniu 30.04.2020 r. Termin zwrotu to 3 miesiące

 Do kiedy zwort podatku - terminy zwrotu PIT >

PIT po terminie - czynny żal

Jeżeli deklaracja podatkowa PIT nie zostanie złożona w obowiązujących terminach, podatnik może złożyć wniosek o zaniechanie ukarania (niepodleganie odpowiedzialności karnej skarbowej). Wniosek ten, zwany potocznie czynnym żalem powienien zawierać informację o tym kto i jakiego czynu zabronionego się dopuścił. Pismo odnosi skutek wyłącznie w okresie kilku dni po upływie terminu rozliczeń - w tym bowiem okresie organy przyjmują, że nie są jeszcze w stanie ustalić, czy podatnik opźnił się z wysyłką, czy też deklaracja znajduje się w dordze do urzędu (np. listem poleconym). Po upływie kilku dni uznaje się, że termin na złożenie czynnego żalu upłynął, a urząd skarbowy jest w posiadaniu informacji o popełnieniu przez podatnika czynu zabronionego.  

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akcepuję