z dnia: 2021-12-21

Od nowego roku zarówno pracownicy jak i przedsiębiorcy nie będą mieli możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. W przypadku niektórych osób straty spowodowane tą zmianą będą mogły być zniwelowane podwyższeniem progu podatkowego (z 85.528 zł do 120.000 zł) dla stawki 17% oraz tzw. ulgą dla klasy średniej. Dla znacznej części jednak likwidacja odliczenia oznacza poważne straty i odczuwalnie mniejszy dochód „na rękę” w każdym miesiącu.

Warto zwrócić uwagę, że jeszcze w grudniu istnieje szansa na zmniejszenie obciążeń składkowo-podatkowych za 2021 r. poprzez wcześniejsze opłacenie składki zdrowotnej za listopad i grudzień (w przypadku pracowników) i za grudzień (w przypadku przedsiębiorców). Co do zasady składka ta opłacana jest do ZUS do 10 lub do 15 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu wypłaty wynagrodzenia (uzyskania dochodu). Oznacza to, że jeśli wypłaciliśmy wynagrodzenie w grudniu – składka powinna być zapłacona do 15 stycznia, w przypadku przedsiębiorców opłacających składkę za samych siebie – do 10 stycznia. Nie ma natomiast przeszkód, aby tę składkę opłacić wcześniej – tj już w grudniu i odliczyć ją od podatku należnego za 2021 r.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Pamiętajmy, że zgodnie z obowiązującymi do końca grudnia 2021 r. przepisami, podatek dochodowy obliczony od dochodów pracowników i przedsiębiorców rozliczających się wg skali, jak i podatek opłacany wg stawki liniowej, podlega obniżeniu o składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone w danym roku podatkowym. Składka zdrowotna za grudzień 2021 r. zapłacona w styczniu nie podlegałaby już odliczeniu. To samo dotyczy składki za listopad w przypadku wynagrodzeń wypłacanych w grudniu. Jeśli natomiast zdecydujemy się na przyspieszenie płatności i rozliczenie składek jeszcze w grudniu, mamy szansę na oszczędności. Nieoficjalnie prawidłowość takiego podejścia potwierdziło Ministerstwo Finansów.

Jednocześnie trzeba zauważyć, że nadpłacenie w grudniu 2021 r. składki zdrowotnej za 2022 r. i tym samym odliczenie jej od podatku za 2021 r. w praktyce jest możliwe jedynie teoretycznie. Jakkolwiek przepisy nie zabraniają takiego działania, co potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie zadane przez Dziennik Gazeta Prawna, należy zauważyć, iż nie jest znany dochód/przychód, od którego, w zależności od sposobu opodatkowania przedsiębiorcy, uzależniona jest wysokość składki. Dodatkowo warto wskazać, że wpłaty dokonywane przez przedsiębiorcę tytułem zapłaty składek rozksięgowywane są przez ZUS na poczet wszystkich należnych składek – w tym składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to więc, że po pierwsze, chcąc dokonać „nadpłaty” podatnik musiałby uregulować należności składkowe za cały rok, a po drugie, nadal istnieje ryzyko, że składka zdrowotna w takiej sytuacji nie będzie w całości rozliczona.

Więcej o zmianach w Nowym Polskim Ładzie

Jak obliczyć składkę zdrowotną

Składka ZUS przedsiębiorców ustalana jest corocznie i ustalana w stałej, miesięcznej wartości. Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest od wartości dochodu (skala podatkowa, liniowy) lub w stałej wartości (ryczałt - jeśli przychody przedsiębiorcy pozostają w danej grupie przychodowej, karta podatkowa). Każdorazowo ustalenie wartości składki do zapłaty wymaga złożenia ZUS DRA (za każdy okres rozliczeniowy). Dodatkowo obowiązkowe jest złożenie rocznego ZUS DRA. Przeczytaj więcej na temat jak obliczyć składkę zdrowotną.

Jak odliczyć składkę zdrowotną w PIT

Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne podatnicy uzyskujący przychody mogą być zobowiązani do zapłaty do ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zasadą jest, że składka uzależniona jest od wartości przychodu (lub dochodu). W szeregu przypadków podstawą jej ustalenia jest kwota stała, uzależniona od średniego wynagrodzenia, którego wysokość wskazuje GUS. Sprawdź jak odliczyć składkę zdrowotną w PIT.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: