z dnia: 2021-11-08

Przedsiębiorcy począwszy od 2021 r. tracą prawo odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Problematyczne staje się, czy można z nią postąpić w ten sam sposób, jak z nieodliczanymi składkami społecznymi - tj. zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Przepisy podatkowe zezwalają w stosunku do składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe osób opłacających składki na własne ubezpieczenie postąpić w jeden z dwóch sposobów:

  • odliczyć je od dochodu (pod warunkiem, że nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - art. 26 ust. 13a ustawy o podatku PIT),
  • zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że składki te zostały już opłacone (art. 22 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy o podatku PIT).

Podobna zasada dotyczy kosztów składek na FP, FGŚP, FEP.

W sytuacji składek na ubezpieczenie zdrowotne sytuacja jest odmienna. Za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconych w roku podatkowym przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W efekcie nie ma możliwości, aby składka ta trafiła u przedsiębiorcy do wydatków obniżających przychód do opodatkowania.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Inaczej ze składką zdrowotną za pracownika

Wynagrodzenia pracownicze podlegają u pracodawcy rozliczeniu w kosztach uzyskania przychodów w pełnej poniesionej wysokości. Tym samym stanowią je łącznie z obciążeniami, do których należą finansowane przez pracowników składki na ubezpieczenia społeczne oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne.

W efekcie mimo zmiany zasad i nieodliczania składki od podatku po stronie pracownika, nie ma przeciwwskazań, aby przedsiębiorca tak jak miało to miejsce do tej pory, do kosztów prowadzenia działalności zaliczał wynagrodzenie w kwocie brutto za osoby zatrudnione - zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie stosunków cywilnoprawnych.

Rozliczenie podatku PIT firmy
Poradniki - Nowy Polski Ład - sprawdź w kalkulatorach e-pity czy zyskasz czy stracisz?

Jak obliczyć składkę zdrowotną

Składka ZUS przedsiębiorców ustalana jest corocznie i ustalana w stałej, miesięcznej wartości. Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest od wartości dochodu (skala podatkowa, liniowy) lub w stałej wartości (ryczałt - jeśli przychody przedsiębiorcy pozostają w danej grupie przychodowej, karta podatkowa). Każdorazowo ustalenie wartości składki do zapłaty wymaga złożenia ZUS DRA (za każdy okres rozliczeniowy). Dodatkowo obowiązkowe jest złożenie rocznego ZUS DRA. Przeczytaj więcej na temat jak obliczyć składkę zdrowotną.

Jak odliczyć składkę zdrowotną w PIT

Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne podatnicy uzyskujący przychody mogą być zobowiązani do zapłaty do ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zasadą jest, że składka uzależniona jest od wartości przychodu (lub dochodu). W szeregu przypadków podstawą jej ustalenia jest kwota stała, uzależniona od średniego wynagrodzenia, którego wysokość wskazuje GUS. Sprawdź jak odliczyć składkę zdrowotną w PIT.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: