Przedsiębiorcy począwszy od 2021 r. tracą prawo odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Problematyczne staje się, czy można z nią postąpić w ten sam sposób, jak z nieodliczanymi składkami społecznymi - tj. zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Przepisy podatkowe zezwalają w stosunku do składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe osób opłacających składki na własne ubezpieczenie postąpić w jeden z dwóch sposobów:

  • odliczyć je od dochodu (pod warunkiem, że nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - art. 26 ust. 13a ustawy o podatku PIT),
  • zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że składki te zostały już opłacone (art. 22 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy o podatku PIT).

Podobna zasada dotyczy kosztów składek na FP, FGŚP, FEP.

W sytuacji składek na ubezpieczenie zdrowotne sytuacja jest odmienna. Za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconych w roku podatkowym przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W efekcie nie ma możliwości, aby składka ta trafiła u przedsiębiorcy do wydatków obniżających przychód do opodatkowania.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Inaczej ze składką zdrowotną za pracownika

Wynagrodzenia pracownicze podlegają u pracodawcy rozliczeniu w kosztach uzyskania przychodów w pełnej poniesionej wysokości. Tym samym stanowią je łącznie z obciążeniami, do których należą finansowane przez pracowników składki na ubezpieczenia społeczne oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne.

W efekcie mimo zmiany zasad i nieodliczania składki od podatku po stronie pracownika, nie ma przeciwwskazań, aby przedsiębiorca tak jak miało to miejsce do tej pory, do kosztów prowadzenia działalności zaliczał wynagrodzenie w kwocie brutto za osoby zatrudnione - zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie stosunków cywilnoprawnych.

Rozliczenie podatku PIT firmy
Poradniki - Nowy Polski Ład - sprawdź w kalkulatorach e-pity czy zyskasz czy stracisz?

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy