z dnia: 2022-08-10

Przedsiębiorczość w formie spółek bywa mniej korzystna niż w formie jednoosobowej - przynajmniej tak można wywnioskować z przepisów nowego ładu wprowadzającego od 1 lipca prawo odliczenia składki zdrowotnej. Zmiana obejmie tylko takie osoby, które prowadzą własne firmy lub spółki cywilne lub jawne. Ci, którzy rozliczą się z przychodów ze spółek nie dość, że zostali opodatkowani CIT, to jeszcze nie odliczą ja pozostałe osoby składki zdrowotnej od dochodu.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

W przypadku wspólników spółek komandytowych, a od 1 lipca 2022 r. także spółek komandytowo - akcyjnych, obowiązywać zaczęła nowa zasada obliczania składki zdrowotnej.

Jest to efekt nowelizacji przepisów z 2021 r., w wyniku której spółki komandytowe zostały podatnikami CIT z komplementariuszami i komandytariuszami opłacającymi składkę zdrowotną. W efekcie kolejnej ze zmian, obowiązującej od 1 lipca, składkę tę pobiera się również od komplementariuszy spółki komandytowo - akcyjnej. Takiej samej wysokości składkę opłacać muszą wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o., wspólnicy będący w spółkach jawnych, które są podatnikiem CIT oraz osób opłacających podatek w formie karty podatkowej.

We wszystkich tych przypadkach składka zdrowotna jest obliczana od podstawy stanowiącej kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS za IV kwartał roku poprzedniego.

PIT 36 a spółka komandytowa, spółka jawna

Spółki jedno - działalność drugie

Problem w tym, że jedynie tacy podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo lub w sposób zryczałtowany mogą wprowadzić odliczenie składki w wartości do 8.700 zł od dochodu lub alternatywnie zaliczyć ją do kosztów podatkowych (opodatkowani liniowo) albo odliczyć 50% jej wartości od podstawy ustalenia podatku (opodatkowani ryczałtem). W przypadku spółek prawo takie przysługuje wyłącznie podatnikom, którzy prowadzą działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej. W pozostałych przypadkach wspólnicy rozliczają się z przychodów kapitałowych, a zatem nie mają możliwości skorzystać z odliczenia.

Takie samo ograniczenie dotyczy opłacających podatek w formie karty podatkowej lub rozliczający się z prowadzenia działalności w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W efekcie zmiana przepisów w ramach Nowego Ładu niejednolicie obeszła się nie tylko w poszczególnymi formami przedsiębiorców (różnicując prawo odliczenia od tego, czy działalność prowadzona jest liniowo, skalą lub ryczałtem) ale też od tego, czy działalność prowadzona jest jednoosobowo, czy w formie spółki.

Składki ZUS

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy