z dnia: 2022-08-10

Przedsiębiorczość w formie spółek bywa mniej korzystna niż w formie jednoosobowej - przynajmniej tak można wywnioskować z przepisów nowego ładu wprowadzającego od 1 lipca prawo odliczenia składki zdrowotnej. Zmiana obejmie tylko takie osoby, które prowadzą własne firmy lub spółki cywilne lub jawne. Ci, którzy rozliczą się z przychodów ze spółek nie dość, że zostali opodatkowani CIT, to jeszcze nie odliczą ja pozostałe osoby składki zdrowotnej od dochodu.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

W przypadku wspólników spółek komandytowych, a od 1 lipca 2022 r. także spółek komandytowo - akcyjnych, obowiązywać zaczęła nowa zasada obliczania składki zdrowotnej.

Jest to efekt nowelizacji przepisów z 2021 r., w wyniku której spółki komandytowe zostały podatnikami CIT z komplementariuszami i komandytariuszami opłacającymi składkę zdrowotną. W efekcie kolejnej ze zmian, obowiązującej od 1 lipca, składkę tę pobiera się również od komplementariuszy spółki komandytowo - akcyjnej. Takiej samej wysokości składkę opłacać muszą wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o., wspólnicy będący w spółkach jawnych, które są podatnikiem CIT oraz osób opłacających podatek w formie karty podatkowej.

We wszystkich tych przypadkach składka zdrowotna jest obliczana od podstawy stanowiącej kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS za IV kwartał roku poprzedniego.

PIT 36 a spółka komandytowa, spółka jawna

Spółki jedno - działalność drugie

Problem w tym, że jedynie tacy podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo lub w sposób zryczałtowany mogą wprowadzić odliczenie składki w wartości do 8.700 zł od dochodu lub alternatywnie zaliczyć ją do kosztów podatkowych (opodatkowani liniowo) albo odliczyć 50% jej wartości od podstawy ustalenia podatku (opodatkowani ryczałtem). W przypadku spółek prawo takie przysługuje wyłącznie podatnikom, którzy prowadzą działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej. W pozostałych przypadkach wspólnicy rozliczają się z przychodów kapitałowych, a zatem nie mają możliwości skorzystać z odliczenia.

Takie samo ograniczenie dotyczy opłacających podatek w formie karty podatkowej lub rozliczający się z prowadzenia działalności w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W efekcie zmiana przepisów w ramach Nowego Ładu niejednolicie obeszła się nie tylko w poszczególnymi formami przedsiębiorców (różnicując prawo odliczenia od tego, czy działalność prowadzona jest liniowo, skalą lub ryczałtem) ale też od tego, czy działalność prowadzona jest jednoosobowo, czy w formie spółki.

Składki ZUS

Jak obliczyć składkę zdrowotną

Składka ZUS przedsiębiorców ustalana jest corocznie i ustalana w stałej, miesięcznej wartości. Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest od wartości dochodu (skala podatkowa, liniowy) lub w stałej wartości (ryczałt - jeśli przychody przedsiębiorcy pozostają w danej grupie przychodowej, karta podatkowa). Każdorazowo ustalenie wartości składki do zapłaty wymaga złożenia ZUS DRA (za każdy okres rozliczeniowy). Dodatkowo obowiązkowe jest złożenie rocznego ZUS DRA. Przeczytaj więcej na temat jak obliczyć składkę zdrowotną.

Jak odliczyć składkę zdrowotną w PIT

Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne podatnicy uzyskujący przychody mogą być zobowiązani do zapłaty do ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zasadą jest, że składka uzależniona jest od wartości przychodu (lub dochodu). W szeregu przypadków podstawą jej ustalenia jest kwota stała, uzależniona od średniego wynagrodzenia, którego wysokość wskazuje GUS. Sprawdź jak odliczyć składkę zdrowotną w PIT.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: