z dnia: 2024-04-19

Jeśli podatniczka potrafi wykazać, że świadczy usługi w miejscowości, w której wynajmuje pokój, to opłatę za najem tego pokoju może uznać za koszt podatkowy - wynika z indywidualnej interpretacji.

Podatniczka prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, w ramach której świadczy usługi wspomagające transport. Zgodnie z umową z kontrahentem, kilka razy w miesiącu pełni dyżury telefoniczne. W czasie takich dyżurów musi być gotowa, by stawić się u kontrahenta w ciągu godziny po wezwaniu. Ponieważ odległość między miejscem zamieszkania podatniczki a miejscowością, w której znajduje się siedziba tej firmy, przekracza 300 km, podatniczka wynajmuje w tej miejscowości pokój. Kobieta wystąpiła o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że w tej sytuacji może uwzględnić koszty wynajmu pokoju w kosztach uzyskania przychodu.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Samo poniesienie kosztu to za mało, należy też wykazać związek wydatków z uzyskanymi przychodami

W interpretacji Dyrektor KIS przypomniał ogólną zasadę, że kosztami uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Wyjątkiem jest tylko sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wyklucza możliwość zaliczenia danego wydatku do kosztów. W pozostałych przypadkach należy zbadać istnienie związku przyczynowego między poniesieniem kosztu a powstaniem przychodów lub realną szansą powstania przychodów podatkowych bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Skoro wynajem pokoju jest niezbędny, by uzyskiwać przychody z działalności gospodarczej, to wydatki poniesione z tego tytułu, jako niemające charakteru wydatków osobistych, spełniają przesłanki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Dyrektor KIS przypomniał też o konieczności właściwego udokumentowania wydatków, których dotyczy wniosek. Podkreślił, że same dowody stwierdzające poniesienie wydatków na wynajem będą niewystarczające. Niezbędne jest też posiadanie dowodów świadczących o wykonanych usługach wymagających pobytu w miejscowości, w której podatniczka wynajęła pokój. Dopiero to umożliwia ustalenie w bezsporny sposób związku przyczynowego poniesionych wydatków z uzyskanymi przychodami i potwierdza racjonalność tych wydatków.

Opłaty za mieszkanie i odsetki od kredytu jako koszty podatkowe

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-2.4011.225.2024.2.MW z 5 kwietnia 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo. Wcześniej pracował jako dziennikarz, redaktor i weryfikator w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in. w wydawnictwie Axel Springer, Rzeczpospolitej i portalu tvn24.pl.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: