z dnia: 2023-11-10

Gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w mieszkaniu nie wydzieli pomieszczeń użytkowanych tylko do celów firmowych, wciąż może uwzględniać w kosztach firmy część wydatków związanych z utrzymaniem lokalu - potwierdził dyrektor KIS.

Radca prawny zatrudniony na umowę o pracę zamierza dodatkowo podjąć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia pomocy prawnej, opodatkowaną według skali podatkowej. Będzie ją prowadził w mieszkaniu, które jest jego własnością, a zakup został sfinansowany kredytem hipotecznym, otrzymanym przed rozpoczęciem prowadzenia działalności. Mężczyzna nie planuje wydzielania pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej i szacuje, że mieszkanie będzie wykorzystywane w tym celu w 30%. Uważa, że w tej sytuacji będzie miał prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 30% odsetek od kredytu hipotecznego oraz 30% kosztów korzystania z mieszkania (takich jak m.in. czynsz, opłaty za energię, wodę i inne media). Wystąpił z wnioskiem o potwierdzenie tego stanowiska. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Dyrektor KIS wskazał, że podatnik ma możliwość odliczenia wydatków dla celów podatkowych, o ile wykaże, że świadomie poniósł określony wydatek, który ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów. Przy kwalifikowaniu określonych wydatków poczynionych przez podatnika do kosztów podatkowych należy jednocześnie brać pod uwagę przeznaczenie wydatku (jego celowość), jak też potencjalną możliwość przyczynienia się wydatku do osiągnięcia przychodów podatnika.

Gdy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywana jest część nieruchomości (lokalu mieszkalnego), to między wydatkami związanymi z jej utrzymaniem i korzystaniem (czynsz, energia, woda, inne media) a prowadzoną działalnością istnieje związek przyczynowo-skutkowy. Takie wydatki, pod warunkiem ich prawidłowego udokumentowania, mogą więc stanowić koszty uzyskania przychodów w części odpowiadającej wykorzystaniu tej nieruchomości na cele działalności gospodarczej.

Wydatki na wyposażenie sprzedawanego mieszkania kosztem uzyskania przychodu

Z kolei odsetki są kosztem podatkowym, jeżeli zostały faktycznie zapłacone, pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami i nie zwiększają kosztów inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji. Skoro lokal mieszkalny będzie w części wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, to odsetki od kredytu na jego zakup, w części proporcjonalnie przypadającej na powierzchnię wykorzystywaną w działalności gospodarczej, także mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w tej działalności.

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-2.4011.642.2023.1.MC z 20 października 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: