z dnia: 2024-03-01

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na niewielką skalę mają wkrótce otrzymać możliwość płacenia podatku dochodowego dopiero po otrzymaniu zapłaty za towar lub usługę. Zapowiedź takiej zmiany w przepisach pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Obecnie w podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z działalności gospodarczej ustala się tzw. metodą memoriałową. To oznacza, że przychód powstaje w dacie wystawienia faktury, wykonania usługi lub wydania towaru, nawet jeśli przedsiębiorca nie otrzymał jeszcze zapłaty. W efekcie przedsiębiorca może być zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego od dochodu, którego jeszcze nie otrzymał.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Z zapowiedzi opublikowanej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika jednak, że już wkrótce część przedsiębiorców będzie mogła, zamiast metody memoriałowej, wybrać kasową metodę rozliczania przychodów i kosztów, a więc tzw. kasowy PIT. Przedsiębiorcy, którzy się na to zdecydują, będą płacić podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za wydany towar albo wykonaną usługę. Wyjątkiem będzie tylko sytuacja, gdy po upływie 2 lat od dnia wystawienia faktury, rachunku albo zawarcia umowy przedsiębiorca nadal nie otrzyma zapłaty - wtedy będzie zobowiązany do rozpoznania takiego przychodu. Wybór metody kasowej oznacza też, że i koszty uzyskania przychodów będą uwzględnianie w dacie zapłaty za otrzymany towar lub wykonaną usługę.

Kasowy PIT nie dla każdego

Z przedstawionych założeń projektu wynika, że możliwość przejścia na kasowy PIT otrzymają przedsiębiorcy wykonujący działalność indywidualnie, o ile w poprzednim roku ich przychody z tej działalności nie przekroczyły 500 tys. zł, a także przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Takiej możliwości nie będą mieć natomiast przedsiębiorcy prowadzący księgi rachunkowe.

Prawo wyboru kasowego PIT mają otrzymać podatnicy osiągający przychody z działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Dodatkowo kasowy PIT ma być ograniczony wyłącznie do transakcji B2B. Podatnik będzie miał prawo rozpoznawać przychody i koszty w sposób kasowy tylko wtedy, gdy stroną transakcji będzie inny przedsiębiorca.

Planowanym terminem przyjęcia projektu przez Radę Ministrów jest II kwartał 2024 r.

Ile można będzie zaoszczędzić, jeżeli wzrośnie kwota wolna od podatku?

Źródło: Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: