z dnia: 2024-01-26

Przychody z najmu nieruchomości należy traktować jako przychody z działalności gospodarczej dopiero wtedy, gdy taki składnik majątku zostanie zakwalifikowany do związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Podatniczka nie prowadząca działalności gospodarczej jest właścicielką domu mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości turystycznej. W sezonie wiosenno-letnim zamierza wynajmować część tego domu turystom. W tym celu planuje nawiązać współpracę z operatorem platformy internetowej i prezentować na tej platformie swoją ofertę. Za świadczone usługi pośrednik będzie pobierał prowizję, którą potrąci z przekazywanego podatniczce czynszu. Kobieta nie planuje samodzielnego podejmowania żadnych działań reklamowych, w szczególności - prowadzenia własnej strony internetowej wynajmowanego lokalu mieszkalnego.

Podatniczka wystąpiła o indywidualną interpretację, aby upewnić się, że w tej sytuacji nie musi zakładać działalności gospodarczej, uzyskiwane przychody będzie mogła rozliczać jako przychody z najmu prywatnego, a przychód z tego tytułu będzie powstawał dopiero w dniu przekazania jej środków przez pośrednika.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że to stanowisko jest prawidłowe. Przypomniał, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł oraz że wskazuje jako odrębne źródła przychodów m.in. pozarolniczą działalność gospodarczą i najem. Powołał się też na uchwałę NSA podjętą w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt II FPS 1/21), w której wskazano, że to podatnik decyduje, czy powiązać wybrane składniki swojego mienia z wykonywaniem działalności gospodarczej, czy zachować je w zarządzie majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą i np, oddać w najem. Zasadą jest kwalifikowanie przychodów z najmu do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT (najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze), zaś wyjątkiem – sytuacja, w której podatnik, z uwagi na zakwalifikowanie składników majątku do kategorii „związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą”, zalicza te przychody do przychodów z działalności gospodarczej.

Wynajem części domu przez wnioskującą stanowi więc źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. najem prywatny). Przychody z tego źródła podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 2 ust. 1a oraz art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi więc 8,5% dla kwot do 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad tę kwotę. Przychód po stronie podatniczki powstanie w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji środków pieniężnych przez pośrednika - wyjaśnił Dyrektor KIS.

Najem krótkoterminowy poza działalnością gospodarczą jest opodatkowany ryczałtem

Źródło: indywidualna interpretacja 0115-KDIT1.4011.774.2023.1.MR z 15 stycznia 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: