z dnia: 2024-05-05

Przedsiębiorcy o przychodach do 250 tys. euro rocznie będą mogli rozliczać PIT metodą kasową - zaproponowało Ministerstwo Finansów. Projekt ustawy trafił do konsultacji międzyresortowych.

W obecnym stanie prawnym przychody z działalności gospodarczej są ustalane metodą memoriałową. To oznacza, że - z niewielkimi wyjątkami - przychód z działalności gospodarczej powstaje w dacie wystawienia faktury, wykonania usługi lub wydania towaru, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca otrzymał zapłatę. Również koszty uzyskania przychodów ustalane są memoriałowo.

Ministerstwo Finansów proponuje, aby przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach mogli rozliczać PIT metodą kasową. W metodzie kasowej przychód będzie powstawał w dacie uregulowania należności, w tym częściowego. Przychodem będzie więc też np. zapłacona zaliczka, przedpłata czy rata. Po upływie dwóch lat od daty wystawienia faktury przedsiębiorca będzie zobowiązany rozpoznać przychód, nawet jeśli do tego czasu nie otrzyma od kontrahenta zapłaty.

Kasowy PIT ma dotyczyć wyłącznie transakcji udokumentowanych terminowo wystawionymi fakturami, a stosowanie go przez przedsiębiorcę nie będzie wpływało na sposób rozliczania podatku dochodowego przez jego kontrahentów.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Uproszczona rachunkowość, niewielkie przychody

Kasowy PIT będą mogły stosować osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie (a więc nie w formie spółki), opłacające podatek dochodowy

  • według skali podatkowej,
  • IP BOX,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

które nie prowadzą ksiąg rachunkowych, o ile w poprzednim roku ich przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie nie przekroczyły 250 000 euro (wcześniej zakładano, że granicą będzie 500 000 zł, limit został więc znacznie podniesiony). Kasowy PIT będą też mogli wybrać podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej.

Projekt zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2025 r. Wyboru kasowego PIT trzeba będzie dokonać do 20 lutego, a taki wybór będzie obowiązywał przez cały rok podatkowy.

Najpierw przelew za fakturę, dopiero potem podatek

Źródło: projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: