z dnia: 2024-06-28

Umowa zawarta z firmą małżonka daje samo prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodu jak umowa z podmiotem niepowiązanym - potwierdził Dyrektor KIS.

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą zajmującą się pośrednictwem ubezpieczeniowym (PKD 66.22.Z). Ma podpisaną umowę z agentem ubezpieczeniowym, któremu na koniec każdego miesiąca wystawia fakturę za prowizję od sprzedaży ubezpieczeń. Z kolei jego żona, z którą przedsiębiorca pozostaje we wspólności majątkowej, prowadzi odrębną działalność gospodarczą. Świadczy głównie usługi handlowe, ale także usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz firmy męża. W oparciu o umowę zawartą pomiędzy firmami małżonków wyliczane jest wynagrodzenie i żona na koniec miesiąca wystawia fakturę za świadczenie tych usług. Przedsiębiorca wystąpił o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że wydatki poniesione na nabycie usług od żony prowadzącej działalność gospodarczą mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w jego działalności gospodarczej.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Usługa świadczona przez firmę żony nie jest pracą własną małżonka

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przeanalizował treść art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci. Wyjaśnił, że użyty w nim termin „wartość pracy” należy rozumieć jako wartość wszelkiego rodzaju pracy, niezależnie od tego, czy praca jest świadczona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło) czy też bez podstawy prawnej (bezumownie). Jednak podkreślił też, że gdy małżonkowie prowadzą odrębne działalności gospodarcze, a żona w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej świadczy usługi na rzecz firmy męża, to tych usług nie należy kwalifikować jako pracy własnej małżonka w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są to bowiem usługi świadczone przez odrębny podmiot gospodarczy. W takiej sytuacji wartość usług świadczonych przez firmę żony może stanowić dla firmy męża koszt uzyskania przychodów, o ile te wydatki spełniają ogólną definicję kosztów - a więc są wydatkami racjonalnymi, gospodarczo uzasadnionymi, związanymi z prowadzoną działalnością, a ich celem jest osiągniecie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Dyrektor KIS przypomniał też, że zgodnie z art. 23o ust. 1 ustawy o PIT, podmioty powiązane mają obowiązek ustalać ceny transferowe na warunkach, na jakich ustaliłyby je podmioty niepowiązane.

Małżonkowie w życiu prywatnym, kontrahenci w biznesie

Źródło: indywidualna interpretacja 0115-KDIT3.4011.461.2024.1.RS z 19 czerwca 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo.

więcej
Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: