z dnia: 2024-04-19

Stratę spowodowaną działaniami oszusta firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ostatecznego zakończenia postępowania przez organy ścigania - wyjaśnił Dyrektor KIS.

Spółka z o.o. otrzymała do opłacenia fakturę od jednego ze swoich stałych zagranicznych kontrahentów z nowym numerem konta. Po potwierdzeniu u niego tej zmiany przelała pieniądze na wskazany numer rachunku bankowego. Po pewnym czasie okazało się, że padła ofiarą przestępstwa, a faktury ani wiadomości nie wysyłał kontrahent, tylko podszywający się pod niego oszust. Spółka złożyła reklamację w polskim banku, jednak ten uznał, że należycie wykonał dyspozycję płatniczą. Dodatkowo brytyjski bank odmówił polskiemu bankowi ujawnienia danych dotyczących rachunku płatniczego oszusta. Spółka skontaktowała się samodzielnie z brytyjskim bankiem, a ten zabezpieczył i zwrócił jej tylko część przelanej kwoty.

Spółka zgłosiła też zdarzenie na policję. Postępowanie zostało umorzone, jednak sąd uchylił postanowienie o umorzeniu. Policja ponownie podjęła śledztwo, ale wkrótce je zawiesiła na nieoznaczony czas, bo organy ścigania wystąpiły z wnioskiem o pomoc do brytyjskiego banku, który już raz odmówił ujawnienia danych dotyczących rachunku płatniczego oszusta.

W tej sytuacji spółka wystąpiła o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że stratę będącą następstwem oszustwa może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. We wniosku podkreśliła, że nie przyczyniła się do jej powstania, a z uwagi na stopień zaawansowania działań oszusta, nie miała możliwości jej rozpoznania ani podjęcia działań zapobiegających jej powstaniu. Dodatkowo chciała się dowiedzieć, czy ten koszt powinien być rozliczony w miesiącu zawieszenia postępowania, czy dopiero w momencie ponownego umorzenia śledztwa przez organy ścigania.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Rzeczywista, niezawiniona i prawidłowo udokumentowana strata może być kosztem podatkowym

W interpretacji Dyrektor KIS zauważył, że straty w środkach obrotowych nie wymieniono w tzw. negatywnym katalogu kosztów ujętym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. To oznacza, że w niektórych przypadkach strata, jako zdarzenie losowe, może stanowić koszt uzyskania przychodów. Musi to być jednak strata rzeczywista i prawidłowo udokumentowana. Ponadto strata nie może powstać z winy podatnika, jako wynik jego niedbalstwa lub naruszenia przepisów albo z powodu braku nadzoru nad pracownikami. Gdy jednak wydatek będący wynikiem działalności przestępczej powstał na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych, nie do uniknięcia dla starannie działającego przedsiębiorcy, niezawinionych przez niego, może stanowić koszt uzyskania przychodów.

Podstawą do ujmowania kosztu w rachunku podatkowym są dokumenty potwierdzające definitywne poniesienie wydatku. W analizowanej sprawie takim dokumentem będzie ostateczne postanowienie o umorzeniu postępowania. Dopiero wtedy bowiem zostanie urzędowo poświadczone, że odzyskanie utraconych środków nie jest możliwe.

Należyta staranność w kontrolowaniu pracownika zwalnia firmę z odpowiedzialności za jego nadużycia

Źródło: indywidualna interpretacja 0111-KDIB1-2.4010.82.2024.1.END z 12 kwietnia 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo. Wcześniej pracował jako dziennikarz, redaktor i weryfikator w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in. w wydawnictwie Axel Springer, Rzeczpospolitej i portalu tvn24.pl.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: