z dnia: 2024-06-07

Wydatek za wynajem miejsc parkingowych użytkowanych przez pracowników, partnerów biznesowych i gości spółka może w całości uwzględnić w kosztach podatkowych - potwierdził Dyrektor KIS.

Spółka prawa handlowego, zajmująca się działalnością rachunkowo-księgową oraz doradztwem podatkowym, świadczy usługi na rzecz spółek powiązanych jako centrum usług wspólnych. Spółka wynajmuje w tym samym budynku przestrzeń biurową oraz miejsca parkingowe. Te miejsca, oznaczone logo spółki, są wykorzystywane wyłącznie na cele prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Korzystają z nich pracownicy wnioskodawcy, partnerzy biznesowi oraz goście uczestniczący w spotkaniach w siedzibie spółki. Poszczególne miejsca nie są przypisane do konkretnych osób ani konkretnych samochodów. Z tytułu najmu miejsc parkingowych spółka ponosi koszty, które są możliwe do wyszczególnienia na podstawie otrzymywanych faktur oraz umowy.

Spółka wystąpiła o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że skoro najem miejsc parkingowych nie jest związany z użytkowaniem konkretnych pojazdów samochodowych, tylko wynika z całokształtu jej funkcjonowania, to będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszt najmu miejsc parkingowych w pełnej wysokości. We wniosku przekonywała, że w jej przypadku nie będą miały zastosowania wyłączenia związane z ujmowaniem w kosztach przychodów kosztów związanych z wykorzystywaniem samochodów osobowych na potrzeby działalności gospodarczej, wyszczególnione w art. 16 ust. 1 pkt 49-51 ustawy o CIT, ponieważ miejsca parkingowe nie są najmowane w celu przeznaczenia ich na parking dla konkretnych, możliwych do indywidualnego określenia samochodów osobowych.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Limity dotyczą tylko pojazdów użytkowanych w sposób mieszany

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z tym stanowiskiem. Zauważył, że wspomniane we wniosku przepisy podatkowe, które wyłączają lub limitują możliwość zaliczenia wydatków na eksploatację samochodu do kosztów podatkowych, dotyczą jedynie samochodów służbowych wykorzystywanych do celów mieszanych lub samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej, nie mają więc zastosowania w analizowanej sprawie. Odniósł się też do ogólnych zasad uznawania wydatków za koszty podatkowe. Zauważył, że:

  • wydatki na wynajem miejsc parkingowych są związane z całokształtem działalności spółki,
  • miejsca parkingowe oznaczone są logo spółki,
  • wydatki są ponoszone przez spółkę definitywnie i nie zostaną jej w żaden sposób zwrócone,
  • są udokumentowane umową najmu i fakturami,
  • mają związek z przychodami spółki, ponieważ umożliwiają sprawne prowadzenie działalności centrum usług wspólnych,
  • nie ma przesłanek wynikających z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, które uniemożliwiałyby zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

W konsekwencji wydatki ponoszone przez spółkę na wynajem miejsc parkingowych przeznaczonych na użytek związany z ogólną działalnością spółki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości.

Przejazd z domu do pracy to przejazd prywatny

Źródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP2-2.4010.131.2024.3.PK z 14 maja 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo.

więcej
Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: