z dnia: 2024-04-07

Przekroczenie limitu przychodów 2 mln euro z działalności rolniczej powoduje, że podatnik musi założyć księgi rachunkowe także dla pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od jej skali - wyjaśnił Dyrektor KIS.

Podatnik od kilkunastu lat prowadzi gospodarstwo rolne. Ponieważ jego działalność nie zalicza się do działów specjalnych produkcji rolnej, opłaca podatek rolny, a jego dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W 2023 r. przychody uzyskiwane w ramach gospodarstwa rolnego przekroczyły limit 2 mln euro, dlatego w 2024 r. konieczne będzie prowadzenie w gospodarstwie rolnym ksiąg rachunkowych. Równocześnie podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, jednak na mniejszą skalę - roczne przychody z niej nie przekraczają limitu 2 mln euro. Mężczyzna wystąpił o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że przychodów uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej i gospodarstwa rolnego nie sumuje się i że w 2024 r. nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych w pozarolniczej działalności gospodarczej, ponieważ jego przychody z tego źródła uzyskane w 2023 r. były niższe niż 2 mln euro.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Liczą się przychody ze sprzedaży w ramach wszystkich działalności danego podmiotu

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że zgodnie z art. 24a ust. 1 i art. 24a ust. 4 ustawy o PIT osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą są zobowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo - jeżeli ich przychody wyniosły co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości - księgi rachunkowe. Z kolei art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości określa ten limit na 2 mln euro. Dyrektor KIS podkreślił, że zgodnie z brzmieniem tego przepisu, przy ustalaniu, czy limit został osiągnięty, należy wziąć pod uwagę przychody ze sprzedaży w ramach wszystkich rodzajów działalności danego podmiotu, bez względu na to, czy dany rodzaj przychodów jest objęty ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych - a więc także przychody z działalności rolniczej, które są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym.

To oznacza, że wnioskodawca powinien zsumować przychód z działalności rolniczej z przychodem uzyskanym z tytułu działalności gospodarczej w celu ustalenia, czy przekroczył w danym roku limit wynoszący co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro. Jego przekroczenie powoduje obowiązek założenia ksiąg rachunkowych również w pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR) - poradnik

Źródło: Indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-2.4011.65.2024.1.WS z 21 marca 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: