Składki ZUS na 2019 i 2020 rok. Kalkulator ZUS przedsiębiorców

Składka ZUS i zdrowotna przedsiębiorców ustalana jest corocznie i ustalana w stałej, miesięcznej wartości. Ubezpieczeni, który zdecydują się opłacać składki w wartości minimalnej (tzn. od najniższej podstawy) - powinni dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń i opłacać je w 2020 r. w wartości wskazanej w tabeli. 

Składki ZUS i zdrowotne przedsiębiorców 01-12. 2019 r.

Rodzaj składki

Wysokość

Zdrowotna – opłacana

342,32 zł

emerytalna

558,08 zł

rentowa

228,72 zł

chorobowa

70,05 zł

wypadkowa

47,75 zł

Fundusz Pracy

70,05 zł

Kwota przelewu na indywidualny rachunek w ZUS

Bez chorobowego

1246,92 zł

Z chorobowym

1316,97 zł

Tylko składki ubzezpiecznie Zdrowotne

342,32 zł

Składki ZUS – kwoty odliczeń podatkowych

Składki ZUS do odliczenia od dochodu

974,65 zł (904,6 zł – jeśli bez chorobowego)

Składka zdrowotna do odliczenia – od podatku

294,78 zł

Prowadzisz działalność - oblicz Twój PIT w Programie e-pity Po prostu.

Nie musisz liczyć podatku w PIT-36 PIT-36L, PIT-28 lub PIT-16A z działalności za 2019 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z odliczeniem składek ZUS, wszystkimi ulgami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT z działalności w Programie e-pity 2019 i wyślij PIT 2020 online >>

Składki ZUS i zdrowotne przedsiębiorców 01-12. 2020 r.

Rodzaj składki

Wysokość

Zdrowotna – opłacana

XXXX

emerytalna

612,19 zł

rentowa

250,90 zł

chorobowa

76,84 zł

wypadkowa

52,37 zł

Fundusz Pracy

76,84 zł

Składki ZUS – kwoty odliczeń podatkowych

Składki ZUS do odliczenia od dochodu

992,3 zł (915,46 zł – jeśli bez chorobowego)

Składki ZUS i zdrowotne przedsiębiorców 01-12. 2020 r.

Rodzaj składki

Wysokość

Zdrowotna – opłacana

XXXX

emerytalna

612,19 zł

rentowa

250,90 zł

chorobowa

76,84 zł

wypadkowa

52,37 zł

Fundusz Pracy

76,84 zł

Składki ZUS – kwoty odliczeń podatkowych

Składki ZUS do odliczenia od dochodu

992,3 zł (915,46 zł – jeśli bez chorobowego)

Składki ZUS w 2020 r. opłacane z tytułu prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej zależeć mogą również od wartości przychodu - o ile przedsiębiorca korzysta z ich preferencyjnego ustalenia, czyli z tzw. małego ZUS (dokonał zgłoszenia do ZUS kodem 05 90 X X). Jeśli Twój przychód z działalności w 2019 r. nie przekorczył 67500 zł, to podstawę składek ZUS ustalać możnaw oparciu o przychód firmy w 2020 r. Ze względu na to przychód jest wyłącznie podstawą ustalenia składek i stosowane są dodatkowe wskaźniki, warto przy wyliczeniu skorzystać z kalkulatora składek ZUS.

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >>

Ostateczną wysokość składek ZUS w 2019 r. ustala się w oparciu o przeciętny przychód firmy z roku poprzedniego. Przedsiębiorca deklaruje podstawę ustalenia składek na informacji ZUS DRA, wskazując w niej wartość podstawy ustaloną wcześniej samodzielnie.

Wyliczona na podstawie przychodu wartość składek ZUS obowiązuje w całym kolejnym roku nawet, jeżeli przychód znacząco przekracza jego poprzednią ilość lub też nawet gdy jest on znacząco niższy.

Po ustaleniu podstawy ustalenia składek ZUS, czyli wartości przeciętnego miesięcznego przychodu – wartość tę należy pomnożyć przez współczynnik. W 2019 r. wynosi on 0,5083. Wynik tego obliczenia daje podstawę ustalenia składek dla podstawy wynoszącej od 675 zł do 2859 zł.

Kwota podstawy ustalenia składek ZUS

Wartość składek ZUS 2019

  Składki Chorobowa Zdrowotna FP Łącznie Bez chorobowego
0-675 zł - mały ZUS emerytalna 131,76 zł
rentowa 54 zł
wypadkowa 11.27 zł
16.54 342,32 zł 0 zł 555,89 539,35
676-2859 zł - mały ZUS Przeciętny przychód jest podstawą składek – skorzystaj z kalkulatora
>2860 zł - składki ustalane tradycyjnie w kwocie jednolitej emerytalna 558.08 zł
rentowa 228.72 zł
wypadkowa 47.75 zł
70.05 342,32 70.05 1316,97 1246,92

Przedsiębiorcy mogą korzystać z szeregu przywilejów w opłacaniu składek ZUS w 2019 r.

  1. Ich działalność może być prowadzona jako tzw. działalność nierejestrowana. Warunkiem jest, że nie uzyskują oni w żadnym z miesięcy przychodu w wartości wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę. W efekcie kwota przychodu netto, niezależnie od formy opodatkowania, nie może w 2019 r. przekraczać 1125 zł. W tym przypadku nie zgłaszają działalności do ZUS.
  2. Mogą zgłosić prowadzenie działalności gospodarczej i przez pierwsze 6 miesięcy nie płacić składek ZUS. W tym przypadku musza złożyć zgłoszenie rejestracyjne ZUS ZUA/ZUS ZZA oraz CEIDG.
  3. Mogą po zakończeniu powyższego okresu skorzystać z ulgi w ZUS – przez okres 24 miesięcy, przez której ich ZUS będzie obniżony do wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę(2019 - wynosi ono 2250 zł). W tym przypadku niezależnie od wysokości przychodów kwota składek ZUS będzie co miesiąc taka sama. 
  4. Po tym okresie ich składka uzależniona będzie od wysokości przychodu.

Po złożeniu zgłoszenia ZUS DRA, w którym podawana będzie wysokość składki, przedsiębiorca wpłaca ją łącznie na jeden rachunek ZUS. Jeden przelew obejmuje łączną wartość składki na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Nowość - zlecenie przelew online na konto ZUS z programu fillUp

Już dziś możesz dokonywać zlecenia płatności online na konto ZUS, (Przelew z konta, Blik lub Karta kredytowa) za pośrednictwem usług płatniczych Blue Media z poziomu programu fillUp Przyjazne formularze. Druk płatności ZUS online znajdziesz w aplikacji oraz w bazie druków na druki-formualrze.pl >

Jeżeli wpłata dotyczy wyłącznie własnego ubezpieczenia lub osób współpracujących, podatnik ustalający składki ZUS od wartości przychodu może zadeklarować podstawę ubezpieczenia raz do roku. Jest obowiązany złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej każdego kolejnego roku, na który ustalił najniższą podstawę wymiaru składek w wysokości przeciętnego przychodu.

Druki ZUS online >

Nie można dokonywać korekt i obniżać podstawy ustalenia składki po wstępnym jej zadeklarowaniu w wysokości wyższej. W przypadku gdy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, zadeklarowanie przez ubezpieczonego kwoty wyższej niż obowiązująca go najniższa podstawa wymiaru składek oznacza rezygnację z ustalenia podstawy wymiaru składek w kwocie najniższej i nie podlega korekcie przez ubezpieczonego za miesiąc, w którym zadeklarował wyższą kwotę podstawy wymiaru składek.

Na kolejne miesiące można w trakcie roku dokonać zmiany podstawy i obniżyć ją do minimalnej podstawy. W efekcie składki ZUS ustala się będzie na przyszłość i nie można ich korygować do podstawy minimalnej.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.