Kalkulator wynagrodzeń / płac

%

A. Składki i rozliczenia po stronie pracownika

UMOWA O PRACĘ:

Do kwoty netto:

Przychód – koszty uzyskania – składki ZUS pracownika = podstawa opodatkowania (zaokrąglenie) x stawka = podatek – kwota zmniejszająca (46,33/mc) = podatek – składka zdrowotna 7,75% podstawy (tzw. odliczane) = podatek do zapłaty (zaokrąglenie)
Zaokrąglenia kwot dokonujemy według zasady 150,01-49 gr –> 150 zł ; 150,50-99 gr -> 151 zł.

Kwota brutto – składki ZUS pracownika – podatek do zapłaty – składki zdrowotne 9% (tzw. opłacane) = kwota netto

Składki ZUS pracownika:

Podstawa ustalenia – przychód brutto
Emerytalna: podstawa x 19,52%/2
Rentowa: podstawa 6,5%
Chorobowa: podstawa x 1,67%

Ograniczenia składek ZUS

Składek emerytalnej i rentowej nie pobiera się za 2018 r. nie pobiera się, gdy podstawa ich ustalenia ROCZNIE przekroczy 133,290 zł. Nadwyżka ponad tę kwotę nie oskładkowuje się (wynosi 0 zł).
Składki chorobowej w przypadku ubezpieczenia w umowie zlecenie nie pobiera się, gdy przychód przekracza miesięcznie 11.107,50 zł. Nadwyżka ponad tę kwotę nie oskładkowuje się (wynosi 0 zł). W umowie o pracę – ograniczenia tego nie stosuje się – składkę liczy się w całości, od całej podstawy).
Ograniczenie powinno działać od chwili przekroczenia limitu, czyli inaczej niż w przypadku limitów w przekroczeniu skali podatkowej, gdzie są one stosowane dopiero od kolejnego miesiąca.

Składka zdrowotna:

Podstawa: przychód – składki ZUS
Składka: podstawa x 7,75 (tzw. składki odliczane); podstawa x 9% (tzw. składki pobierane)
Składka zdrowotna 9% nie może być wyższa niż zaliczka na podatek. Jeśli jest niższa – zostaje ograniczona do wysokości tej zaliczki i od wynagrodzenia brutto pobiera się tę kwotę ograniczoną. W takim przypadku składka odliczana (7,75%) nie jest ograniczona – odlicza się 7,75% od podatku (nie ogranicza się jej jakoś dodatkowo).

Koszty uzyskania

Miesięcznie 111,25 zł/ praca poza miejscem zamieszkania – 139,06 zł
Koszty autorskie: podstawa ich obliczenia x 50% (podstawa obliczenia to przychód minus suma składek emerytalnej, rentowej, chorobowej).
Ograniczenie kosztów autorskich – nie wyższe niż 85.528 zł rocznie. Ograniczenie powinno działać od chwili przekroczenia limitu, czyli inaczej niż w przypadku limitów w przekroczeniu skali podatkowej, gdzie są one stosowane dopiero od kolejnego miesiąca.

Ustalenie zaliczki na podatek:

Po przekroczeniu podstawy opodatkowania 85.528 zł zaliczkę pobiera się według stawki 32%. Stawkę 32% stosuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia. W tym miesiącu nie stosuje się również kwoty zmniejszającej podatek 46,33 zł. Wyliczenie zatem za te miesiące po przekroczeniu:
Przychód – koszty uzyskania – składki ZUS pracownika = podstawa opodatkowania (zaokrąglenie) x stawka32% = podatek – składka zdrowotna 7,75% podstawy (tzw. odliczane) = podatek do zapłaty (zaokrąglenie)

Rozliczenie z małżonkiem

Stosujemy podwójną kwotę wolna od podatku oraz liczymy całość roku według 18% stawki.

Umowa zlecenie  - różnice:

Koszty uzyskania przychodów:

Ustala się je (zamiast ryczałtem 111,25/139.06 ) w wartości: 20%x(przychód – składki emeryt + rent + chorob). Doposzczalne jest stosowanie stawki 50% na takich samych zasadach co w umowie o pracę.

Składki ZUS - ograniczenia

Podstawa do wyliczenia składki chorobowej jest ograniczana co miesiąc – nie może być ona wyższa niż 11.107,50 zł. Natomiast dla składki emerytalnej i rentowej obowiązuje limit roczny taki sam jak w umowie o pracę.

Składki ZUS

Składka chorobowa jest dobrowolna. Pozostałe – tak jak u pracownika – obowiązkowe.

Umowa o dzieło – różnice

Składki ZUS

Brak składek ZUS, brak składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Koszty uzyskania przychodów

Ustala się je (zamiast ryczałtem 111,25/139.06 ) w wartości: 20%x (przychód – składki emeryt + rent + chorob). Dopuszczalne jest stosowanie stawki 50% na takich samych zasadach co w umowie o pracę.

B. Składki i rozliczenia po stronie pracodawcy

Umowa o pracę

Składki ZUS – część obciążająca pracodawcę poza wynagrodzeniem brutto. Podstawa wyliczenia przychód brutto.

Składka:

  • emerytalna – przychódx19,52%/2
  • rentowa – przychódx1,5%
  • wypadkowa – przychódx2,45%
  • FP (Fundusz pracy) – przychód x 2,45%
  • FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) – przychód x 0,1%

FP -> Ograniczenie => Jeśli przychód brutto będzie niższy niż 2100 zł (wynagrodzenie minimalne) wówczas FP = 0 zł.
FP, FGŚP -> Nie stosuje się ograniczenia rocznego 111.390 zł. Jeśli kwota brutto jest wyższa, pobiera się od pełnej kwoty

Koszt całkowity obciążający pracodawcę:

Przychód brutto + ZUS pracodawcy + FP+ FGŚP = koszt całkowity

Umowa zlecenie – brak odstępstw

Umowa o dzieło – odstępstwa

Nie ma składek ZUS, nie ma składek na FP i FGŚP

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.