Oznacza to, że nie została automatycznie pobrana najnowsza wersja programu za kolejny rok podatkowy.

Być może zostało wyłączone w programie powiadamianie o corocznej aktualizacji. Należy wówczas wejść w zakładkę Plik > Ustawienia i zaznaczyć opcję 'Aktualizacje automatyczne'.

Prawdopodobne jest również to, że przy uruchamianiu programu, nie został potwierdzony komunikat o jego aktualizacji.

Aby mieć pewność, że korzystasz z najnowszej wersji e-pity 2019, możesz pobrać program ze strony: https://www.e-pity.pl/pobierz_darmowy_program/ .

Jeśli masz uruchomioną wersję programu e-pity 2021, a na swojej deklaracji widzisz rok 2020, to prawdopodobnie przełączyłeś program na rok podatkowy 2020. Chcąc wystawić deklarację PIT za 2021 rok przełącz rok podatkowy na 2021, aby mieć dostęp do Kreatora PIT i Aktywnych deklaracji za 2021 rok.

 Jak przełączyć bazę na dany rok podatkowy?

Przenoszą się dane z listy podatników, dane o dzieciach do ulgi prorodzinnej, dane o prowadzonej działalności gospodarczej, dane o rodzajach przychodów, jakie miał w zeszłym roku podatnik.

Po zainstalowaniu wersji za nowy rok podatkowy, do programu zostaną przeniesione dane. Informacje zostaną zapamiętane i wyświetlą się w Kreatorze dopiero wtedy, gdy podczas wypełniania deklaracji będziemy chcieli taką informację dodać.

Dane z listy podatników można wczytać w Kreatorze w oknie „Dane podatnika” przez zielony przycisk "wybierz podatnika", a następnie "wybierz".

Po wczytaniu danych podatnika pojawi się okno o wczytaniu przychodów (o ile osoba korzystała z programu e-pity w zeszłym roku i wysłała deklarację).

Po kliknięciu na lewy przycisk z nazwą PIT-u ( w tym przypadku PIT-37/36, gdyż taki był wypełniony w zeszłym roku), program wczyta w oknie „przychody podatnika” deklaracje, które zostały dodane w zeszłym roku (np. PIT-11, PIT-8C, PIT-11A). Wówczas wystarczy kliknąć na „modyfikuj” i po kolei uzupełnić dane, wpisując aktualne kwoty za rok 2021.

Dane o dzieciach nie będą widoczne od razu w oknie „Ulgi z tytułu wychowania dzieci” ale pojawią się, gdy klikniemy na ”dodaj dziecko”. Jeśli w ciągu ostatniego roku dziecko uzyskało pełnoletność ale dalej się uczy, można zmodyfikować wpisane dane lub usunąć, jeśli np. dziecko skończyło 25 lat i ulga się już nie należy.

Jeśli wypełniałeś deklarację w zeszłym roku w programie e-pity, wszystkie dane wpisane w programie e-pity są zapisane na Twoim komputerze. My nie mamy dostępu do tych danych oraz do wypełnianych deklaracji w naszym programie.

Jeśli nie odinstalowałeś programu e-pity za rok 2020, uruchom go i kliknij w Moje Formularze, następnie otwórz deklarację przez opcję modyfikuj i kliknij w podgląd deklaracji. Sprawdź jaka kwota przychodu widnieje na Twojej deklaracji.

Jeżeli przeinstalowałeś system lub robiłeś format dysku, to niestety nie będzie możliwe odzyskanie Twojej deklaracji. W takim wypadku możesz poprosić o odpis deklaracji w swoim urzędzie skarbowym (odpłatnie) lub złożyć deklarację za rok 2020 w formie papierowej i wydrukować kopię dla siebie, aby w przyszłym roku mieć dostęp do kwoty przychodu. Ponadto każdą deklarację podatkową należy archiwizować przez okres 5 lat, na wypadek kontroli skarbowej.

Jeżeli odinstalowałeś program, ale nie usuwałeś danych zapisanych w katalogu Moje dokumenty -> efile-> epity, to w takim wypadku zainstaluj program za rok 2021, otwórz go - deklaracja powinna być w nim widoczna (zakładka Moje formularze w roku podatkowym 2020).

Archiwalne wersje e-pity 2014 i wcześniejsze są dostępne pod adresem: https://www.e-pity.pl/o_programie/archiwalne_wersje/

Jeśli wypełniałeś swoją deklarację za rok 2020 w innym programie do rozliczania PIT-ów, sprawdź, czy masz jeszcze zainstalowany ten program i odszukaj w nim swoją zapisaną deklarację, aby sprawdzić kwotę przychodu do wysyłki PIT.

Status 411 oznacza, że w systemie e-deklaracji MF jest już złożony dokument (zeznanie) z takim identyfikatorem podatkowym - NIP/PESEL.

Jeśli chcą Państwo wysłać kolejną deklarację, proszę wysłać ją jako korektę zeznania. Proszę pamiętać, że wszystkie rodzaje przychodów z różnych źródeł muszą być wykazane w jednej, rocznej deklaracji PIT (np. jeśli ktoś otrzymał kilka PIT-11, PIT-8C lub jednocześnie uzyskuje przychody z tytułu renty/emerytury).

Proszę wejść ponownie w deklarację ze statusem 411 przez “Modyfikuj”, następnie w oknie “Sposób opodatkowania” proszę zaznaczyć w sekcji “Cel złożenia deklaracji -> korekta zeznania”. Następnie proszę sprawdzić, czy wszystkie przychody i inne dane są wprowadzone w deklaracji poprawnie, ewentualnie dopisać kolejny przychód lub wprowadzić wymagane poprawki i wysłać przez przycisk 'Wyślij e-Deklarację’.

Tak wysłana korekta otrzyma swoje własne potwierdzenie wysłania - UPO. Proszę zapisać sobie wysłaną deklarację razem z UPO, wydrukować lub przesłać na swój e-mail w pliku *.pdf, gdyż zarchiwizowaną e-Deklarację z UPO należy przechowywać przez okres 5 lat na wypadek kontroli US.

Niestety nie mamy wglądu w Państwa wypełnione deklaracje, ale są one zapisane w programie, na komputerze/urządzeniu, na którym były wypełniane.

Deklarację wypełnioną w wersji online, można odszukać w programie e-pity w wersji online. Proszę ponownie wejść na naszą stronę www.e-pity.pl i uruchomić program przez przycisk ‘uruchom PITy online teraz’ lub z linku https://www.e-pity.pl/pit-online/index.php, Państwa deklaracja powinna być zapisana w zakładce “Moje Deklaracje”. Pod warunkiem, że to ten sam komputer i ta sama przeglądarka.

Jeśli nie będzie już danych z deklaracji zapisanych w programie e-pity proszę sprawdzić, czy mają Państwo zapisany na tym komputerze plik o rozszerzeniu *.epity z kopią deklaracji PIT za 2021 rok. Jeśli w pobranych plikach lub w innym katalogu na dysku komputera mają Państwo taki plik z datą kiedy wypełniali Państwo tę deklarację, można go będzie wczytać do zainstalowanego na komputerze programu e-pity desktop klikając w oknie startowym na górnym pasku na menu Plik-> Otwórz plik z dysku i wczytać ten plik z rozszerzeniem *.epity. Zapisana deklaracja powinna się wyświetlić w zakładce Moje formularze.

Jeżeli podczas wypełniania deklaracji w e-pity założyli Państwo konto na Dysku e-pity (w chmurze) proszę się zalogować i dane powinny się wczytać z chmury i powinny się wyświetlić w programie e-pity desktop w zakładce Moje Formularze (a na wersji online - Moje Deklaracje). Jeżeli nie zapisali Państwo kopii z tamtej deklaracji w pliku pdf, lub xml i nie założyli Państwo konta na Dysku e-pity, to tamte dane nie zapisały się w chmurze na Dysku e-pity. W tej sytuacji należy skontaktować się ze swoim Urzędem Skarbowym i poprosić o wydanie kopii deklaracji.

Można też sprawdzić na stronie e-urzędu skarbowego na portalu podatki.gov.pl w usłudze Twój e-PIT, czy będzie widoczna Państwa wysłana deklaracja w zakładce ‘Złożonych dokumentów’. Zalecamy zalogowanie się na stronie ministerstwa za pomocą Państwa Profilu Zaufanego.

Najczęściej zadawane pytania w sprawie usługi Twój e-PIT i odpowiedzi na nie - znajdują się na stronie https://www.e-pity.pl/twoj-e-pit/faq-pytania-odpowiedzi-usluga-twoj-e-pit/ .

Jeśli deklaracja została błędnie wypełniona i przez przypadek wysłana, niestety nie można już anulować jej wysyłki. Proszę odszukać tę deklarację w zakładce Moje formularze (na wersji online ‘Moje deklaracje’), otworzyć ją, kliknąć w górnym menu na ‘Utwórz kopię/korektę’ (na wersji online ‘Wystaw korektę’), a następnie zmodyfikować i utworzyć poprawne rozliczenie PIT i je wysłać jako korektę zeznania. Tak wysłana korekta otrzyma swoje własne potwierdzenie wysłania UPO, a pierwsza wysłana deklaracja zostanie wówczas anulowana. Proszę zapisać sobie wysłaną korektę razem z UPO, wydrukować lub przesyłać na swój e-mail w pliku pdf, gdyż zarchiwizowaną e-deklarację z UPO należy przechowywać przez okres 5 lat na wypadek kontroli US.

Amortyzację środków trwałych rozlicza się w trakcie roku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - służy do tego kol. 13 księgi (pozostałe wydatki). W deklaracji PIT-36 należy podać wyłącznie kwotę podsumowań z tej księgi - czyli łączną kwotę przychodów i kosztów. Zatem samej wartości amortyzowanego sprzętu nie wprowadzamy do PIT-36, a jedynie pośrednio - poprzez łączną kwotę, wynikającą z prowadzonego w trakcie roku PKPiR.

Stratę z lat ubiegłych z działalności powinno się wykazać tylko w takiej kwocie, która ma pokrycie w przychodach z tego samego rodzaju przychodu, czyli z działalności. Przykładowo mając do odliczenia stratę z ubiegłych lat z działalności w wysokości 50.000 zł, a przychód z tejże działalności na poziomie 30.000 zł, wówczas można w deklaracji odliczyć kwotę straty w maksymalnej wysokości 30.000 zł, a pozostałą kwotę straty 20.000 przenieść do rozliczeń na kolejne lata.

Ponieważ PIT-28 jest tak skonstruowany, że wpisane w części C przychody objęte ryczałtem są wszystkie zsumowane ze sobą i wykazywane w polach 50 i 59, a w części D. Odliczenia od przychodów, wykazuje się straty z lat ubiegłych w jednym wspólnym polu 78, dlatego w polu 81 wyliczany jest Przychód po odliczeniach, a w polu 85 wykazywana jest suma wszystkich odliczeń.

W części E. PIT-28 program wylicza kwoty zgodnie z opisaną funkcją przy każdym polu. Przykładowo pole 87 (przy 2% stawce ryczałtu) obliczane jest jako iloczyn kwoty wydatków z poz 85 oraz udziału % tego przychodu w całości przychodów - czyli kwoty z poz. 60. Poprawność tych wyliczeń może Pan sprawdzić na swojej deklaracji PIT-28, w oparciu o wpisane w swojej deklaracji kwoty przychodów przy odpowiednich stawkach ryczałtu. Program liczy poprawnie kwoty we wszystkich polach na PIT-28 zgodnie z opisanymi przy każdym polu funkcjami, zgodnie z konstrukcją formularza, jaki został opracowany przez Ministerstwo Finansów.

Aby zasięgnąć szerszej opinii w tej sprawie, proszę się skontaktować z infolinią Krajowej Informacji Skarbowej Infolinia: tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych) tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy) Odpowiedzi na zapytania w zakresie informacji podatkowych można uzyskać w godzinach od 7:00 do 18:00. Informacje w zakresie funkcjonowania Portalu Podatkowego, w tym Systemu e-Deklaracje udzielane są w godzinach od 8:00 do 16:00. Zapytanie w sprawie systemu e-Deklaracje można też wysłać drogą mailową na adres: info.e-deklaracje@mf.gov.pl

w celu przekazania 1% na OPP należy wypełnić i złożyć w swoim Urzędzie Skarbowym deklarację PIT-OP lub wysłać ją jako e-Deklarację.

Proszę pobrać i zainstalować program e-pity 2021 na komputer z naszej strony www.e-pity.pl , a po uruchomieniu proszę w sekcji ‘Kreator PIT za 2021 rok’ poniżej odszukać i kliknąć na PIT-OP. Otworzy się formularz do wypełnienia.

Proszę uzupełnić swoje dane, wybrać z listy Urząd Skarbowy. Następnie przy polu nr 9 “Numer KRS” po prawej stronie proszę wybrać przycisk 'Wybierz'. Pojawi się lista różnych OPP, która jest dołączona do programu e-pity. W celu samodzielnego wprowadzenia numeru KRS proszę na dole tego okna, po prawej stronie kliknąć na przycisk 'Znam i samodzielnie wpiszę nr KRS'. Wyświetli się pole gdzie będzie można wpisać nr KRS wybranego przez siebie OPP i zapisać.

Wypełniony PIT-OP można wydrukować i złożyć w US osobiście, wysłać pocztą listem poleconym albo wysłać elektronicznie do systemu e-Deklaracje, skąd zostanie przekazany do właściwego Urzędu Skarbowego.

Aby móc wysłać PIT-OP jako e-Deklarację należy kliknąć na “Wyślij e-Deklarację”. Wyświetli się okno wysyłki z polem do wpisania kwoty przychodu podatnika z PIT za 2020 rok, jako sposobu autoryzacji wysyłki i weryfikacji podatnika. Po wpisaniu tej kwoty będzie można wysłać PIT-OP jako e-Deklarację. Po pomyślnej wysyłce odbierze się potwierdzenie wysłania tzw. UPO, a deklaracja otrzyma status wysyłki 200.

Zgodnie z art 77 par. 1 pkt 5a ustawy ordynacja podatkowa, termin zwrotu nadpłaconego podatku z deklaracji za 2021 rok podatkowy wynosi 45 dni, licząc od dnia złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania rocznego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy nie rozróżniają terminu w stosunku do deklaracji składanych przez Portal Podatkowy podatki.gov.pl oraz w innej formie elektronicznej za pośrednictwem systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów.

90-dniowy termin zwrotu dotyczy deklaracji składanych w wersji papierowej bezpośrednio w urzędzie lub wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej. Informacje zawarte w programie i na naszej stronie bazują na przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Tylko deklaracje drukowane i składane w US w formie papierowej muszą posiadać na ostatniej stronie odręczny podpis podatnika. e-Deklaracja wysyłana elektronicznie bez e-podpisu kwalifikowanego jest podpisywana kompletem danych autoryzujących wysyłkę (imię, nazwisko, identyfikator PESEL/NIP, data urodzenia oraz kwota przychodu z deklaracji PIT składanej w ubiegłym roku).

Jeśli  deklaracja otrzymała status 200, to oznacza, że została pomyślnie wysłana elektronicznie do serwera Ministerstwa Finansów, a stamtąd zostanie elektronicznie przekazana do Państwa Urzędu Skarbowego.

W większości przypadków jeśli podatnik otrzymał deklarację IFT-1/IFT-1R, nie musi tych przychodów rozliczać na rocznej deklaracji PIT. Są jednak przypadki, gdy rozliczenie tych przychodów na PIT-37 byłoby możliwe. 

https://www.e-pity.pl/pit-dla-ukrainca/ 
https://www.e-pity.pl/otrzymalem-ift1-ift1r-co-zrobic/

Więcej informacji można uzyskaćdzwoniąc do swojego Urzędu Skarbowego lub na infolinię Krajowej Informacji Skarbowej Ministerstwa Finansów. Infolinia: tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych) tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

Odpowiedzi na zapytania w zakresie informacji podatkowych można uzyskać w godzinach od 7:00 do 18:00. Informacje w zakresie funkcjonowania Portalu Podatkowego, w tym Systemu e-Deklaracje udzielane są w godzinach od 8:00 do 16:00.

https://www.podatki.gov.pl/skontaktuj-sie-z-nami/pytanie-e-mail/ 
https://www.podatki.gov.pl/skontaktuj-sie-z-nami/ 

Prawdopodobnie w oknie przychodów podatnika lub małżonka został dodany taki przychód, który według interpretacji większości Urzędów Skarbowych powinien być wykazany na rocznej deklaracji PIT-36 a nie na PIT-37.

W programie e-pity 2021 w Kreatorze ulga mieszkaniowa (zwolnienie wydatków na własne cele mieszkaniowe - pole 25 na PIT-39) wyliczana jest prawidłowo. Zgodnie z przepisami (art. 21 ust. 1 pkt 131 PIT), zwolnieniu podlega kwota dochodów ze zbycia nieruchomości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości. Zatem: dochód x wydatki na własne cele mieszkaniowe / przychód = kwota w polu 25. Proszę wpisać kwotę wydatków na cele mieszkaniowe, a Kreator sam obliczy jaka powinna być wykazana kwota w polu 25 na PIT-39. Jeśli tylko część przychodów jest wydatkowana na cele mieszkaniowe, wówczas w deklaracji wyliczany jest podatek do zapłaty. Jeśli podatek do zapłaty miałby nie wystąpić, należy przeznaczyć cały przychód (a nie dochód) na cele mieszkaniowe.

Aby w Kreatorze wpisać stratę z lat ubiegłych, należy w oknie 'Ulgi i odliczenia' zaznaczyć ostatnią opcję 'Chcę odliczyć inne ulgi lub dopisać dodatkowe informacje do PIT i przejść dalej do okna 'Dodatkowe informacje' i zaznaczyć 'rozliczenie na PIT-36/PIT-36L straty z lat ubiegłych'. Następnie należy przejść Dalej i wpisać odpowiednią kwotę i źródło strat. Wpisana strata z lat ubiegłych zostanie przeniesiona do głównej deklaracji PIT.

Aby w Kreatorze wpisać stratę z lat ubiegłych, należy w oknie 'Ulgi i odliczenia' zaznaczyć ostatnią opcję 'Chcę odliczyć inne ulgi lub dopisać dodatkowe informacje do PIT, przejść dalej do okna 'PIT-38 - obliczenie zobowiązania podatkowego podatnika' i wpisać odpowiednią kwotę strat. Wpisana strata z lat ubiegłych zostanie przeniesiona do deklaracji PIT-38.

Najnowszą wersję Acrobat Reader można pobrać ze strony http://get.adobe.com/pl/reader/ -  proszę kliknąć w powyższy link, a następnie wybrać pomarańczowy przycisk ‘Pobierz program Acrobat Reader’.

Zacznie się pobierać na komputer plik instalacyjny programu Acrobat Reader. Gdy plik się pobierze, trzeba go uruchomić i zainstalować.

Po zainstalowaniu programu Acrobat Reader będzie można otwierać pliki *.pdf.

Załącznik PIT/M można wykazać przy deklaracji PIT-36. Jeśli PIT jest rozliczany w Kreatorze, wystarczy przejść do okna Przychodów Podatnika i kliknąć na ‘Pozostałe’, a następnie na ‘Dochody małoletnich (PIT-36)’. Klikamy Dalej i w kolejnym oknie Kreatora będzie można wpisać przychody małoletniego syna do tej deklaracji i Kreator sam wystawi PIT-36 z załącznikiem PIT/M.

Jeśli PIT jest rozliczany jako aktywna deklaracja, trzeba w pierwszym oknie zmienić rodzaj deklaracji, zaznaczyć, że ma to być PIT-36 i z załącznikiem PIT/M i po przejściu do aktywnego formularza trzeba będzie wypełnić ten PIT-36 od nowa.  

Kod SWIFT jest wymagany do wpisania tylko i wyłącznie przy zagranicznych rachunkach bankowych. Jeśli wpisany został kraj siedziby banku - Polska, wówczas kodu SWIFT się nie wpisuje.

W danych adresowych należy wpisać inny kraj niż Polska, wówczas będzie możliwość wpisania adresu zagranicznego. Należy przejść do okna danych podatnika, a następnie w polu 'Kraj' wybrać z listy krajów aktualny kraja zamieszkania - inny kraj niż Polska.

 Jeśli deklaracja jest wypełniana w Kreatorze, należy w oknie Ulgi i odliczenia zaznaczyć ptaszek przy opcji 'darowizny, w tym ulga dla krwiodawców' a następnie przejść Dalej do okna Darowizny kliknąć na przycisk 'darowizna' i dodać dane swojej darowizny.

Jeśli deklaracja jest wypełniana na aktywnym formularzu deklaracji, proszę przejść do załącznika PIT/O i kliknąć na zielony przycisk 'Dodaj/modyfikuj darowiznę' powyżej pola 11, a następnie kliknąć na przycisk 'Darowizna' i dodać tą darowiznę.<./p> Wpisana darowizna na cele kultu religijnego zostanie wykazana w polu 13 na PIT/O oraz w sekcji E. Odliczenia od dochodu w polu 112 na PIT-37.

Proszę sprawdzić na deklaracji, czy na podglądzie wystawionego PITu-37 na ostatniej stronie w polu KRS jest wyliczona kwota do przekazania 1% na OPP w polu 137? Jeśli podatek jest mały i 1% z tego podatku wynosi zero, to w rozliczeniu nie pokazuje się okno do wpisania KRS na przekazanie 1% podatku. </p?

"Akcja e-life" to nazwa naszej akcji „Wsparcia dla organizacji non profit” w postaci udostępnienia darmowej wersji on-line programu dla wszystkich OPP w Polsce oraz darmowej aplikacji do rozliczenia pitów rocznych dla podatników, jeżeli przekażą 1% swojego podatku na dowolne wybrane przez siebie OPP http://www.e-life.org.pl/ . Zapis "akcja e-life" w polu celu szczegółowego informuje daną OPP, że deklaracja była wypełniana za pośrednictwem aplikacji e-pity. Po zakończeniu rozliczeń za dany rok podatkowy, dzięki temu dane OPP będzie mogło ocenić jaką kwotę 1% udało im się uzyskać za pomocą deklaracji wypełnionych w naszym programie.

Dopisek "akcja e-life" w żaden sposób nie koliduje z możliwością wpisania swojej własnej informacji do pola "celu szczegółowego" i w żaden sposób nie wpływa na przekazanie 1% na dany wybrany cel szczegółowy (np. imię i nazwisko danej osoby), który jeśli zostanie wpisany również wyświetli się w tym polu. Kwota 1% podatku z deklaracji zostanie przekazana na tą OPP, której nr KRS jest wpisany w deklaracji i dla tej konkretnie osoby, której imię i nazwisko zostało wpisane w polu Cel szczegółowy.

Proszę sprawdzić na podglądzie wypełnionej deklaracji, czy nie pojawiło się ograniczenie kwoty składki zdrowotnej w Uwagach (prawy górny narożnik w programie). Przy poz. 120 i 121 na PIT-37 - składek ubezpieczenia zdrowotnego jest informacja, że Suma kwot z poz. 120 i 121 nie może przekroczyć sumy kwot podatku z poz. 118 i doliczeń do podatku z poz. 119. Jeśli w poz. 118 jest zbyt niska kwota lub kwota 0zł, wówczas wpisana kwota składki zdrowotnej się na deklaracji nie wyświetli w pełnej kwocie i zostanie ograniczona. Tak rozliczona deklaracja jest rozliczona poprawnie, ponieważ nie można w PIT-37 w sekcji G. ‘Odliczenia od podatku’ wpisać wyższej kwoty niż wykazany w deklaracji podatek w polu 118 w sekcji F.

Proszę sprawdzić na podglądzie wypełnionej deklaracji, czy nie pojawiło się ograniczenie kwoty składki zdrowotnej w Uwagach (prawy górny narożnik w programie).

Przy poz. 262 i 263 na PIT-36 - składek ubezpieczenia zdrowotnego jest informacja, że Suma kwot z poz. 262 i 263 nie może przekroczyć kwoty podatku z poz. 261. Jeśli w poz. 261 jest zbyt niska kwota lub kwota 0zł, wówczas wpisana kwota składki zdrowotnej się na deklaracji nie wyświetli w pełnej kwocie i zostanie ograniczona.

Tak rozliczona deklaracja jest rozliczona poprawnie, ponieważ nie można na PIT-36 w sekcji J. ‘Odliczenia od podatku’ wpisać wyższej kwoty niż wykazany w deklaracji podatek w polu 261 w sekcji I. ‘Obliczenie podatku’.

Po uruchomieniu programu e-pity należy zmienić ustawienia, żeby w deklaracji były widoczne zera w polach kwot. Na górnym pasku menu klikamy na Plik -> Ustawienia -> Wypełnianie deklaracji a następnie zaznaczyć opcję Puste pola kwot -> wypełniaj zerami.

Następnie w oknie startowym programu w sekcji ‘Kreator PIT za rok 2021’ poniżej, tam gdzie są wymienione deklaracje kliknąć na wybrany przez siebie PIT i następnie wybrać opcję ‘Wypełnię aktywny formularz’. Po otwarciu proszę zaznaczyć sposób opodatkowania, kliknąć Dalej i wpisać w deklaracji dane podatnika. W ten sposób będą Państwo mieli wypełnioną gotową zerową deklarację PIT.

Proszę sprawdzić na podglądzie deklaracji na ostatniej stronie PITa czy w polu 1% na rzecz OPP wpisała się jakaś kwota do przekazania na rzecz OPP. Okno wyboru OPP nie pokazuje się w Kreatorze jeśli w deklaracji jest zbyt niski podatek należny (na PIT-37 pole 122, na PIT-36 pole 238), aby wyliczony od niego 1% podatku mógł zostać przeniesiony do pola 'Wnioskowana kwota 1% do przekazania na OPP', więc jeśli okno wyboru OPP się w ogóle w Kreatorze nie pokazało, to prawdopodobnie w tej deklaracji nie było w ogóle kwoty 1% do przekazania na OPP.

W programie e-pity jest możliwość wyboru własnych ustawień drukowania. Proszę przy przycisku Drukuj najechać na taki trójkącik po prawej stronie i wybrać opcję Drukowanie Zaawansowane, a następnie przy tle formularzy może Pani/Pan wybrać opcję 'wyszarzone', 'wyszarzone lub rozjaśnione' lub 'własne ustawienia' i samodzielnie ustawić kontrast, nasycenie i saturację kolorów.

Jeśli była składana kiedyś w swoim US deklaracja ZAP-3 lub NIP-7 (osoba prowadząca działalność gospodarczą) i wpisali Państwo na niej swój numer konta do zwrotu nadpłaconego podatku i zaznaczyli Państwo opcję, że nadpłata ma być przekazywana na konto, to US ma już taką informację i nie trzeba tego dodatkowo dopisywać na głównej rocznej deklaracji.

Jeśli natomiast zmienili Państwo niedawno numer konta bankowego, adres zamieszkania lub inne dane, to mogą Państwo zaktualizować swoje dane w US składając wypełniony druk ZAP-3 lub NIP-7 (dla osób prowadzących działalność gospodarczą). Mogą Państwo wypełnić te formularze w naszym programie w oknie startowym klikając w Bazę Formularzy, wyszukać ZAP-3 lub NIP-7 i wypełnić.

Mogą również Państwo podać numer konta do zwrotu na końcu wypełnianej aktualnie deklaracji PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28 lub PIT-38.

Jeśli nie podawali Państwo do US nigdy informacji o swoim numerze konta to US i nie zostanie ten numer konta do zwrotu wpisany na ostatniej stronie rocznej deklaracji PIT, wówczas Urząd Skarbowy wyśle do Państwa zwrot podatku przekazem pocztowym na Państwa adres zamieszkania. Niestety w tym wypadku kwota zwrotu jaką Państwo otrzymacie będzie pomniejszona o koszt nadania przez US tego przekazu pocztowego.

W związku z tym iż w usłudze Twój e-PIT Ministerstwa Finansów kwoty kosztów uzyskania przychodów, kwoty składek społecznych i zdrowotnych wyliczane są wg algorytmu opisanego w broszurze PIT-37 Ministerstwa Finansów https://www.e-pity.pl/cms/att/broszury2022/broszura-pit-37-za-2021r.pdf  zastosowaliśmy w programie e-pity dokładnie taki sam algorytm ograniczający kwoty kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty składek społecznych i zdrowotnych potrącanych od nieopodatkowanych przychodów osób młodych (do ukończenia 26 r. ż). Dlatego składki społeczne i zdrowotne z PIT-11 (od dochodów do 26 r.ż - niepodlegających opodatkowaniu) nie przenoszą się do PIT-37 do pól 110 (skł. społecznych) i 120 (skł. zdrowotnych) tylko wyliczają się z odpowiedniego algorytmu.

Algorytm obniżający kwoty składek społecznych i zdrowotnych zastosowany w programie e-pity jest zgodny z algorytmem wyliczającym składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zgodnie z informacją zawartą w broszurze PIT-37 MF. Dokładnie w ten sam sposób MF oblicza kwoty składek społecznych i zdrowotnych w udostępnionej przez siebie Usłudze Twój e-PIT MF. Podatnik może to sprawdzić logując się na stronie podatki.gov.pl do usługi Twój e-PIT.

Dzwoniąc w tej sprawie na infolinię Krajowej Informacji Skarbowej otrzymaliśmy odpowiedź, że takie wyliczenia są prawidłowe. Więcej informacji znajdą Państwo w broszurze PIT-37 MF na stronie https://www.e-pity.pl/cms/att/broszury2022/broszura-pit-37-za-2021r.pdf 

Algorytm wyliczania i ograniczania składek społecznych i zdrowotnych w przypadku składek odprowadzanych od wynagrodzeń osób młodych do ukończenia 26 r.ż. w programie e-pity jest zgodny z algorytmem wyliczania tych składek opisanym w broszurze MF PIT-37 https://www.e-pity.pl/cms/att/broszury2022/broszura-pit-37-za-2021r.pdf 

Kwoty składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z pól 71 i 74 na PIT-11 odprowadzone od przychodów zwolnionych od podatku - wykazanych w polu 86 nie wykazuje się na deklaracji PIT-37, ponieważ dotyczą one przychodów, które są przenoszone do PIT-37 do sekcji C.

Jeśli na deklaracji PIT wyliczy się kwota do zapłaty, wówczas w oknie podsumowania - tam gdzie jest możliwość sprawdzenia podglądu deklaracji - można zaznaczyć opcję: 'Pokaż formularz przelewu' - na wersji desktop (zainstalowanej na komputerze) - załącznik 1, lub opcję 'Druk przelewu' - na wersji online - załącznik 2. Po kliknięciu na ten przycisk na podglądzie deklaracji pokaże się formularz przelewu do US z numerem konta do wpłaty podatku.

Przepisy podatkowe zobowiązują podatnika do płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne 9% podstawy ustalenia tej składki. Tymczasem odliczyć od podatku można wyłącznie 7,75% tej podstawy. W efekcie, aby ustalić ile faktycznie z kwoty zapłaconej do ZUS można odliczyć od podatku dokonuje się działania matematycznego pomnożenia wpłaconej przez podatnika kwoty przez 7,75 oraz podzielenia jej przez 9 - w efekcie uzyskuje się wartość podlegającą odliczeniu w zeznaniu PIT.

Jeżeli obliczamy dochód zagraniczny metodą z progresją nie wykazujemy podatku zapłaconego w pozycji 204. Uzupełniamy na deklaracji wyłącznie dochody osiągnięte za granicą w pozycji 199.

Proszę sprawdzić w oknie przychodów podatnika, czy po wejściu w podgląd/modyfikację wczytanego przychodu z PIT-11 wyświetla się suma wszystkich kwot ze wszystkich otrzymanych trzech PIT-11. Jeśli suma się nie zgadza, to oznacza, że najprawdopodobniej któryś z płatników nie wysłał tego PIT-11 do US elektronicznie w terminie do końca stycznia i ten PIT-11 nie został ujęty w usłudze Twój e-PIT przygotowanej przez MF na serwisie podatki.gov.pl

W takim przypadku trzeba ten PIT-11 dopisać ręcznie i sprawdzić jak zostały te kwoty przygotowane na stronie MF, ponieważ program e-pity wczytuje i wyświetla dane przygotowane w usłudze Twój e-PIT na stronie podatki.gov.pl 

Jeśli zauważone zostały jakieś nieprawidłowości, można to zgłosić droga mailową do obsługi systemu Twój e-pit Ministerstwa Finansów.

Pomoc techniczna ws. usługi Twój e-PIT - info.epit@mf.gov.pl

W rozliczeniu za rok 2021 ulga abolicyjna przysługuje:

  • do wartości 1360 zł (tzn. że odliczenie nie może przekroczyć wysokości kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT),
  • jest nielimitowana kwotowo tak jak do tej pory - wyłącznie w przypadku podatników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub na podstawie umowy o zarządzanie lub kontrakt menedżerski), jeżeli dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie https://www.e-pity.pl/ulgi-odliczenia/ulga-abolicyjna/ 

kwota z pola 32 nie jest brana pod uwagę przy rozliczeniu PIT, dlatego też nie przepisuje się jej do deklaracji. Kwota z pola 32 jest zwolniona z podatku i nie wpływa na obliczenia związane z rocznym rozliczeniem PIT.

Program sam kontroluje to jaka jest kwota podstawy opodatkowania i wylicza odpowiedni podatek dla każdego roku podatkowego. W przypadku deklaracji za 2021 rok wg skali podatkowej, o której pisaliśmy na naszej stronie https://www.e-pity.pl/skala-podatkowa/.

Dodatkowo jeśli zostanie przekroczony próg 1.000.000 zł wówczas program poinformuje osobnym komunikatem o tym, że konieczne jest wypełnienie dodatkowej deklaracji DSF-1 https://www.e-pity.pl/dsf1-podatek-danina-solidarnosciowa-trzeci-prog-4-procent/ 

W celu zmiany w Kreatorze deklaracji z PIT-37 na PIT-36, proszę przejść do okna “Przychodów Podatnika”. Następnie wybrać: “Pozostałe ->Inne źródła przychodów (PIT-37, PIT-36)-> 'Wystaw formularz PIT-36 zamiast PIT-37' w dolnej części okna, które się pojawi oraz zapisać zmiany.

Proszę otworzyć deklarację z zakładki `Moje formularze`, a następnie w Kreatorze przejść do okna `Ulgi i odliczenia` i zaznaczyć opcję 'Chcę odliczyć inne ulgi lub dopisać dodatkowe informacje(...)', a następnie proszę wybrać “Dalej”, przejść aż do okna 'Inne informacje’, a następnie proszę zaznaczyć opcję ‘zryczałtowany podatek dochodowy (art 30a ust 1 pkt 1-5) i podatek zapłacony za granicą’, kliknąć na `Dalej` i przejść do okna ‘PIT-36/36L - Obliczenie zobowiązania podatkowego podatnika’ i w tym oknie proszę wpisać kwoty w polach ‘Kwota podatku’ - wpisane kwoty zostaną wykazane na deklaracji PIT-36 w poz. 413 i 415. Po przejściu dalej w Kreatorze będzie można uzupełnić kwoty tego zryczałtowanego podatku z zagranicy w rozbiciu na poszczególne miesiące i zaokrąglone do pełnych złotych.

Proszę ponownie otworzyć deklarację z zakładki Moje formularze, a następnie w Kreatorze przejść do okna ‘Ulgi i odliczenia’ i zaznaczyć ptaszek przy opcji 'chcę odliczyć inne ulgi lub dopisać dodatkowe informacje' następnie proszę klikając dalej przejść aż do okna 'Inne informacje’ a następnie proszę zaznaczyć ptaszkiem opcję ‘zryczałtowany podatek dochodowy (art 30a ust 1 pkt 1-5) i podatek zapłacony za granicą’, kliknąć dwa razy na Dalej i przejść do okna ‘PIT-36/36L - obliczenie zobowiązania podatkowego małżonka’ i w tym oknie proszę wpisać kwoty w polach ‘Kwota podatku’ - wpisane kwoty zostaną wykazane na deklaracji PIT-36 w poz. 414 i 416. Po przejściu dalej w Kreatorze będzie można uzupełnić kwoty tego zryczałtowanego podatku z zagranicy w rozbiciu na poszczególne miesiące i zaokrąglone do pełnych złotych.

Proszę ponownie otworzyć deklarację z zakładki “Moje deklaracje”, a następnie w Kreatorze przejść do okna “Dodaj ulgi i odliczenia” i zaznaczyć opcję ”chcę odliczyć inne ulgi lub dopisać dodatkowe informacje”, a następnie proszę wybrać “Dalej” i przejść aż do okna 'Inne informacje’. Teraz należy zaznaczyć opcję ‘Zryczałtowany podatek dochodowy (art 29, 30 i 30a)`. Powinno się pokazać okno ‘Obliczenie zobowiązania podatkowego podatnika’ i w tym oknie będzie można wpisać kwotę tego zryczałtowanego podatku - wpisana kwota zostanie wykazana na deklaracji PIT-36 w poz. 411.

Proszę ponownie otworzyć deklarację z zakładki “Moje formularze”, a następnie w Kreatorze przejść do okna “Ulgi i odliczenia” i zaznaczyć opcję 'Chcę odliczyć inne ulgi lub dopisać dodatkowe informacje”, a następnie proszę wybrać “Dalej” i przejść aż do okna 'Inne informacje’. Teraz należy a następnie proszę zaznaczyć ptaszkiem opcję ‘Zryczałtowany podatek dochodowy (art 29, 30 i 30a)`. Powinno się pokazać okno ‘PIT-36/36L - obliczenie zobowiązania podatkowego podatnika’ i w tym oknie będzie można wpisać kwotę tego zryczałtowanego podatku - wpisana kwota zostanie wykazana na deklaracji PIT-36 w poz. 411.

Wspieramy OPP