Każdą deklarację dostępną w Programie e-pity można wypełnić w wersji on-line, wówczas pobieranie programu nie jest konieczne. Jednak zalecamy instalację programu na komputerze ze względu na możliwość szybkiego dotarcia do wypełnionych deklaracji. Dla takiej wygody i oszczędności czasu, warto poświęcić jednorazowo kilka minut na instalację programu.

Z treścią licencji możesz zapoznać się w samej aplikacji lub na stronie Informacje prawne - licencja. Jej warunki regulują cały szereg obszarów i warunków prawnych.

Jeżeli masz zainstalowany program na komputerze dostęp do Internetu nie jest potrzebny. Jednak wysyłka elektroniczna deklaracji do systemu e-Deklaracje wymaga dostępu do Internetu. Dodatkowo, jeżeli korzystasz z aplikacji ze skonfigurowanym zapisem danych na Dysku e-pity lub chciałbyś skorzystać z aplikacji e-pity 2023 poprzez przeglądarkę internetową, wymagane jest, aby Twoje urządzenie było podłączone do Internetu.

Twoje dane są bezpieczne, ponieważ zapisywane są wyłącznie na Twoim komputerze. Nie istnieje żadna centralna baza, gdzie przechowywane są informacje o wszystkich użytkownikach e-pity. Dodatkowo w programie możesz ustanowić hasło dostępu do aplikacji oraz zaszyfrować całą bazę danych i wypełnione druki,  (jak to zrobić przeczytaj w Dokumentacji pomocy). Wszystkie dane podawane przez Ciebie przy korzystaniu z wersji on-line lub zapisu w „chmurze” przesyłane są na serwery w szyfrowanym protokole HTTPS (SSL 256 bit) gwarantowanym przez renomowaną międzynarodową firmę GeoTrust, wykorzystywanym również przez banki podczas transakcji internetowych.

Standardowo, jeżeli podczas instalacji nie zmieniałeś katalogu domyślnego, dane e-pity, zapisane są w pliku epity.sqlite, który znajduje się w katalogu Moje Dokumenty -> e-file -> e-pity. Należy ten plik skopiować i wgrać do takiego samego katalogu na nowym urządzeniu.

Uwaga! Jeżeli zastosowałeś szyfrowanie bazy danych (zalecane przez e-file) ze względu na bezpieczeństwo, przy uruchomieniu aplikacji będziesz poproszony o hasło dostępu do bazy. Możliwe jest także wyeksportowanie danych w starej lokalizacji i wczytanie ich poprzez zaimportowanie. 
Więcej informacji znajdziesz w  Dokumentacji pomocy.

Wszystkie deklaracje PIT dostępne w programie e-pity 2023 można złożyć elektronicznie do systemu e-Deklaracje.

Jeśli po uruchomieniu programu pojawił się komunikat o dostępności nowej wersji, należy potwierdzić komunikat, że chcemy ją zainstalować. Program automatycznie ściągnie plik nowej wersji, zamknie się i będzie można ponownie zainstalować aplikację.

Najnowsza wersja programu dostępna jest zawsze na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://www.e-pity.pl/pobierz_darmowy_program/  
Aplikację na inny system operacyjny można zainstalować przez kliknięcie na tej stronie w ikony systemów operacyjnych (Linux, Mac OS, iPad, Android), które znajdują się pod przyciskiem „Pobierz”.

W każdej chwili można też pobrać najnowszą wersję Programu e-pity, klikając w otwartym już programie w menu Pomoc-> Serwis-> Uruchom automatyczną aktualizację, ściągnie się wówczas plik instalacyjny i uruchomi kreator instalacji nowej wersji.

Po aktualizacji programu do najnowszej wersji wszystkie dane, które zostały wprowadzone do programu, pozostaną w nim i będą nadal dostępne w zakładkach Aktówka i Moje formularze.

W Programie e-pity 2023 można w obrębie jednego programu tworzyć i wysyłać deklaracje i korekty rozliczeń za rok 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Wystarczy w programie w prawym górnym narożniku przełączyć się  na odpowiedni rok podatkowy (lub dodać go), aby korzystać z Kreatora i aktywnych deklaracji dedykowanych do rozliczeń za ten konkretny rok podatkowy.

Wersje archiwalne e-pity:   https://www.e-pity.pl/o_programie/archiwalne_wersje/  

Sprawdź, czy na komputerze można pracować na kilku loginach kilku użytkowników. Jeśli tak - sprawdź, czy program nie był instalowany na komputerze na innym loginie użytkownika, niż ten z którego korzystałeś ostatnio. Jeśli tak, uruchom program na właściwym loginie użytkownika.

Możesz również przenieść dane podatników ręcznie z Programu e-pity z poprzedniego roku do nowej wersji. Jeśli korzystałeś z programu e-pity 2022 na innym komputerze, a chcesz przenieść same dane osobowe do programu e-pity 2023 na inny komputer, zapisz dane do pliku xml klikając na menu Plik-> eksportuj dane -> dane aktówki, a następnie w uruchomionym Programie e-pity 2022 na drugim komputerze wczytaj ten plik xml klikając na Plik-> importuj dane -> wybierz plik. Po wczytaniu dane osobowe podatników zapiszą się w Programie e-pity 2023 w zakładce Aktówka. 
Jeśli korzystałeś z programu e-pity 2022 na tym samym komputerze, a po zainstalowaniu nowej wersji e-pity 2023 nie przeniosły się dane podatników do zakładki Aktówka do nowego roku podatkowego 2023 i jeśli nie tworzyłeś i nie wysyłałeś jeszcze żadnych nowych PITów za 2023 rok, to możesz przenieść dane podatników Aktówki samodzielnie. Aby to zrobić przełącz się z powrotem na rok podatkowy 2022 i sprawdź czy są tam w zakładce Aktówka widoczne dane podatników. Jeśli tak kliknij na górnym pasku na menu Plik-> Ustawienia -> zakładka Bazy, a następnie na przycisk ‘X- usuń profil’ przy roku podatkowym 2023 i potwierdź jego usunięcie. Następnie kliknij na dole okna na ‘Dodaj bazę’ i utwórz ponownie nowy rok podatkowy 2023 potwierdzając, że chcesz skopiować wszystkie dane firm i osób z Aktówki z bazy z roku 2022. Założy się rok 2023 i będziesz mógł się na niego przełączyć i sprawdzić w zakładce Aktówka, czy te przeniesione dane są widoczne.

Ze względu na bezpieczeństwo, Twoje dane są przechowywane na urządzeniu, na którym korzystasz z programu e-pity. Nie są przechowywane przez firmę e-file i nie istnieje inna możliwość, niż ich odtworzenie z ostatniego poprawnego archiwum danych jakie posiadasz. Dobrym rozwiązaniem jest przechowywanie danych na Dysku e-pity.

W programie e‑pity możesz skorzystać z zapisu Twoich danych w chmurze na Dysku e‑pity. Usługa umożliwia szyfrowanie przechowywanych danych, gwarantując wyższy poziom bezpieczeństwa. 

Jeśli utraciłeś wszystkie dane, ukradziono Ci komputer, zepsuł Ci się dysk lub musiałeś przeinstalować system, a nie zrobiłeś kopii zapasowej swojego katalogu Dokumenty-> efile (lub Dokumenty -> efile-backup), to jedyną kopię Twojej rozliczonej deklaracji ma Twój urząd skarbowy. Można się do nich zgłosić i poprosić o wydanie odpisu rozliczonego PIT-u.

Program e-pity 2023 jest obecnie dostępny w wersji instalacyjnej, pliku wykonywalnego dla systemów  Windows,  Mac OS X i  Linux. Szczegółowe dane wymagań technicznych znajdziesz w dziale Pomocy

Program e-pity 2023 jest dostępny także w wersji on-line do uruchomienia w przeglądarkach internetowych oraz w postaci dedykowanych aplikacji dla systemów Android oraz iOS do instalacji na tabletach i telefonach komórkowych.

Program pozwala na importowanie danych z wcześniej wyeksportowanego pliku XML (format *.epity), formatu e-Deklaracji (zgodnego z XSD z crd.gov.pl) lub z własnoręcznie przygotowanego pliku XML w podanym formacie (dokumentacja techniczna API). Oprócz tego możliwy jest automatyczny import danych z programów „Płatnik”, e-Deklaracje, Optima, IPS, fillUp, z wcześniejszych wersji aplikacji e-pity. Aby rozpocząć importowanie danych należy wywołać funkcję importu w menu górnym: Plik-> Importuj dane. W ten sposób nie musisz wpisywać ręcznie danych do „Aktówki”.

Zalecamy dokonywanie wszelkich zgłoszeń poprzez specjalnie do tego celu przygotowany formularz: https://secure.e-pity.pl/zglos-sugestie?type=1, który możesz wywołać z wielu miejsc w samej aplikacji lub na stronach www. Zgłoszenia przy użyciu tego formularza są rejestrowane w naszej bazie i na bieżąco obsługiwane. Ma to bardzo praktyczny charakter, ponieważ system automatycznie przekazuje nam informacje na temat problemu z programem, wersji programu z jakiego korzystasz oraz na jakim systemie operacyjnym pracujesz. Wszystkie te dane przekazane razem ze zgłoszeniem, znacząco ułatwiają nam podjęcie szybkiej reakcji.

Tak. Aby rozpocząć eksportowanie danych należy wywołać funkcję eksportu z menu górnego: Plik-> Eksportuj dane. Należy zaznaczyć na liście formularze i elementy Aktówki, które chcemy eksportować.
Dodatkowo możemy eksportować do pliku XML pojedynczą deklarację - wybierając format XML przy zapisie formularza do pliku/wysyłaniu mailem/eksporcie do GoogleDrive.

Program posiada automatyczny deinstalator,  który usuwa z komputera samą aplikację, pozostawia jednak pliki z danymi. Jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby ktoś odinstalował program przez przypadek. Jeżeli chcesz jednak usunąć wszystkie dane, możesz to zrobić usuwając cały katalog z danymi programu: Dokumenty/efile/e-pity.

Tak. Aby rozpocząć eksportowanie danych należy wywołać funkcję eksportu z menu górnego: Plik-> Eksportuj dane. Należy zaznaczyć na liście formularze i elementy Aktówki, które chcemy eksportować.
Dodatkowo możemy eksportować do pliku XML pojedynczą deklarację - wybierając format XML przy zapisie formularza do pliku/wysyłaniu mailem.

Wypełnione deklaracje powinny być zapisane w zakładce ‘Moje formularze’. Z tego poziomu można je otworzyć, edytować, wydrukować lub utworzyć ich korektę. Jeśli po uruchomieniu programu nie będzie widać wypełnionych deklaracji, a mamy zapisany plik XML, wówczas można kliknąć w Ustawienia -> Importuj dane z pliku XML. Po wczytaniu danych wypełnione PITy powinny być widoczne w zakładce ‘Moje formularze’.

Deklarację wypełnioną w wersji zainstalowanej Programu e-pity 2022 można odszukać po ponownym uruchomieniu Programu e-pity 2022 ze skrótu na Pulpicie lub jeśli program został odinstalowany po ponownej instalacji programu z naszej strony www.e-pity.pl. Jeśli na Twoim komputerze nadal znajduje się katalog ‘e-pity’ z danymi, wówczas po ponownym uruchomieniu programu, dane te wczytają się i wyświetlą programie w zakładce ‘Moje formularze’.

Aby odszukać katalog, w którym zapisane są dane z Programu e-pity 2022, można w programie w górnym menu kliknąć na Pomoc -> Serwis -> Pokaż katalog danych. W eksploratorze Windows’a otworzy się okno katalogu, w którym zapisane są dane z aplikacji dla danego użytkownika ….. Dokumenty (Moje dokumenty lub Documents and Settings)/efile/e-pity.

Aby przenieść / skopiować dane z Programu e-pity na inny komputer, trzeba skopiować cały katalog ‘e-pity’ i po zainstalowaniu programu na drugim komputerze, wkleić ten katalog do tej samej lokalizacji i podmienić (przy wyłączonym programie). Po ponownym uruchomieniu programu podłączy się on do tego katalogu i wyświetli zapisane PITy w zakładce ‘Moje formularze’.

Jeżeli problem nie dotyczy zagadnień merytorycznych i nie wymaga, np. doradztwa podatkowego lub prawnego, nasz Dział Obsługi Klienta służy Państwu pomocą w zakresie objaśniania wszelkich funkcjonalności i podstawowej obsługi programu.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w dni robocze w godzinach od 08:00 do 18:00
tel.: 61 307 17 77, mail: serwis@e-pity.pl
numer telefonu awaryjnego od 16:00 do 20:00 – tel.: 883 784 626.

Dodatkowo zalecamy dokonywanie wszelkich zgłoszeń poprzez formularz https://secure.e-pity.pl/zglos-sugestie?type=1.

Jeśli podczas instalacji pojawia się komunikat „Ten program nie wspiera aktualnie uruchomionej na Twoim komputerze wersji Windows.” najprościej zainstalować wersję niepodpisaną programu:
http://download.e-pity.pl/down2023/setup_e-pity_not_signed.exe
Jest to problem związany z nieobsługiwaniem przez Windows podpisów SHA2.

aby zakupić e-podpis kwalifikowany do wysyłki do systemu e-Deklaracji proszę skontaktować się z jedną z poniższych firm Centrum Certyfikacji:

CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji
https://www.certum.pl/pl/ 
Infolinia (pon-pt w godzinach 8:00-16:00):
tel.: 801 540 340 (dla połączeń z tel. stacjonarnych)
tel.: +48 91 4801 340 (dla połączeń z tel. komórkowych)
e-mail: infolinia@certum.pl https://www.certum.pl/pl/kontakt/ 

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.
https://www.kir.pl/firmy/szafir/ 
Infolinia (pon-pt w godzinach 8.00 - 18.00)
tel.: 801 500 207 (dla połączeń z tel stacjonarnych)
tel.: 22 545 55 55 (dla połączeń z tel stacjonarnych lub komórkowych)
https://www.kir.pl/kontakt/formularz-kontaktowy/ 

CENTRUM USŁUG ZAUFANIA SIGILLUM
https://sigillum.pl/ 
Infolinia (pon-pt w godzinach 7:00 - 15:00)
tel.: 22 464 79 79
e-mail: sigillum@pwpw.pl 
https://sigillum.pl/Kontakt 

CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY CENCERT
www.cencert.pl 
Infolinia (pon-pt w godzinach 8.00 - 18.00)
tel./fax: 22 720 79 55
tel. kom.: 666 028 044
e-mail: biuro@cencert.pl
 https://www.cencert.pl/kontakt/ 

CENTRUM CERTYFIKACJI EUROCERT
www.eurocert.pl 
Infolinia (pon-pt w godzinach 8:00-17:00)
tel. 22 490 49 86
email: wsparcie@eurocert.pl 
https://eurocert.pl/kontakt/ 

Informację jak poprawnie zainstalować i skonfigurować e-podpis na swoim komputerze znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/media/5060/oprogramowanie-do-podpisu-konfiguracja-dla-edeklaracje_v20190625.pdf 
Trzeba również wypełnić i wysłać elektronicznie lub złożyć w US w wersji papierowej pełnomocnictwo UPL-1 wskazując na nim pełnomocnika (który swoim imiennym e-podpisem będzie wysyłał deklarację w imieniu danej firmy). Druk UPL-1 jest dostępny w Bazie Formularzy i można go wyszukać, nieodpłatnie wypełnić i wysłać elektronicznie, korzystając z podpisu przez Profil Zaufany.

Wspieramy OPP