Każdą deklarację dostępną w Programie e-pity można wypełnić w wersji on-line, wówczas pobieranie programu nie jest konieczne. Jednak zalecamy instalację programu na komputerze lub tablecie ze względu na możliwość szybkiego dotarcia do wypełnionych deklaracji. Dla takiej wygody i oszczędności czasu warto poświęcić jednorazowo kilka minut na instalację programu.

Z treścią licencji możesz zapoznać się w samej aplikacji lub na stronie Informacje prawne - licencja. Jej warunki regulują cały szereg obszarów i warunków prawnych.

Jeżeli masz zainstalowany program na komputerze dostęp do Internetu nie jest potrzebny. Jednak wysyłka elektroniczna deklaracji do systemu e-Deklaracje wymaga dostępu do Internetu. Dodatkowo, jeżeli korzystasz z aplikacji ze skonfigurowanym zapisem danych w „chmurze - na dysku e-pity lub chciałbyś skorzystać z aplikacji e-pity 2019 poprzez przeglądarkę internetową, wymagane jest, aby Twoje urządzenie było podłączone do Internetu.

Twoje dane są bezpieczne, ponieważ zapisywane są wyłącznie na Twoim komputerze. Nie istnieje żadna centralna baza, gdzie przechowywane są informacje o wszystkich użytkownikach e-pity. Dodatkowo w programie możesz ustanowić hasło dostępu do aplikacji oraz zaszyfrować całą bazę danych i wypełnione druki,  (jak to zrobić przeczytaj w Dokumentacji pomocy). Wszystkie dane podawane przez Ciebie przy korzystaniu z wersji on-line lub zapisu w „chmurze” przesyłane są na serwery w szyfrowanym protokole HTTPS (SSL 256 bit) gwarantowanym przez renomowaną międzynarodową firmę GeoTrust, wykorzystywanym również przez banki podczas transakcji internetowych.

W przypadku przechowywania danych w „chmurze” gwarantem bezpieczeństwa jest Google (https://drive.google.com), z którym aplikacja e-pity została bezpiecznie zintegrowana.

Standardowo, jeżeli podczas instalacji nie zmieniałeś katalogu domyślnego, dane e-pity, zapisane są w pliku epity.sqlite, który znajduje się w katalogu Moje Dokumenty -> e-file -> e-pity. Należy ten plik skopiować i wgrać do takiego samego katalogu na nowym urządzeniu.

Uwaga! Jeżeli zastosowałeś szyfrowanie bazy danych (zalecane przez e-file) ze względu na bezpieczeństwo, przy uruchomieniu aplikacji będziesz poproszony o hasło dostępu do bazy. Możliwe jest także wyeksportowanie danych w starej lokalizacji i wczytanie ich poprzez zaimportowanie. 
Więcej informacji znajdziesz w  Dokumentacji pomocy.

Wszystkie deklaracje PIT dostępne w programie e-pity 2019 można złożyć elektronicznie do systemu e-Deklaracje.

Jeśli po uruchomieniu programu pojawił się komunikat o dostępności nowej wersji, należy potwierdzić komunikat, że chcemy ją zainstalować. Program automatycznie ściągnie plik nowej wersji, zamknie się i będzie można ponownie zainstalować aplikację.

Najnowsza wersja programu dostępna jest zawsze na naszej stronie internetowej pod linkiem: http://www.e-pity.pl/pobierz_darmowy_program/  
Aplikację na inny system operacyjny można zainstalować przez kliknięcie na tej stronie w ikony systemów operacyjnych (Linux, Mac OS, iPad, Android), które znajdują się pod przyciskiem „Pobierz”.

W każdej chwili można też pobrać najnowszą wersję Programu e-pity klikając w otwartym już programie w menu Pomoc-> Serwis-> Uruchom automatyczną aktualizację, ściągnie się wówczas plik instalacyjny i uruchomi kreator instalacji nowej wersji.

Po aktualizacji programu do najnowszej wersji wszystkie dane, które zostały wprowadzone do programu, pozostaną w nim i będą nadal dostępne w zakładkach Aktówka i Moje formularze.

W Programie e-pity 2019 można w obrębie jednego programu tworzyć i wysyłać deklaracje i korekty rozliczeń za rok 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Wystarczy w programie w prawym górnym narożniku przełączyć się  na odpowiedni rok podatkowy (lub dodać go), aby korzystać z Kreatora i aktywnych deklaracji dedykowanych do rozliczeń za ten konkretny rok podatkowy.

Wersje archiwalne e-pity za rok 2014 i wcześniejsze lata, np. dla chcących wystawić korektę PIT-a za 2014 rok znajdują się pod adresem:   http://www.e-pity.pl/o_programie/archiwalne_wersje/  

Sprawdź, czy na komputerze można pracować na kilku loginach kilku użytkowników. Jeśli tak - sprawdź, czy program nie był instalowany na komputerze na innym loginie użytkownika, niż ten z którego korzystałeś ostatnio. Jeśli tak, uruchom program na właściwym loginie użytkownika.

Możesz również przenieść dane podatników ręcznie z Programu e-pity z poprzedniego roku do nowej wersji. Jeśli korzystałeś z programu e-pity 2018 na innym komputerze, a chcesz przenieść same dane osobowe do programu e-pity 2019 na inny komputer, zapisz dane do pliku xml klikając na menu Plik-> eksportuj dane -> dane aktówki, a następnie w uruchomionym Programie e-pity 2019 na drugim komputerze wczytaj ten plik xml klikając na Plik-> importuj dane -> wybierz plik. Po wczytaniu dane osobowe podatników zapiszą się w Programie e-pity 2019 w zakładce Aktówka. 
Jeśli korzystałeś z programu e-pity 2018 na tym samym komputerze, a po zainstalowaniu nowej wersji e-pity 2019 nie przeniosły się dane podatników do zakładki Aktówka do nowego roku podatkowego 2019 i jeśli nie tworzyłeś i nie wysyłałeś jeszcze żadnych nowych PITów za 2019 rok, to możesz przenieść dane podatników Aktówki samodzielnie. Aby to zrobić przełącz się z powrotem na rok podatkowy 2018 i sprawdź czy są tam w zakładce Aktówka widoczne dane podatników. Jeśli tak kliknij na górnym pasku na menu Plik-> Ustawienia -> zakładka Bazy, a następnie na przycisk ‘X- usuń profil’ przy roku podatkowym 2019 i potwierdź jego usunięcie. Następnie kliknij na dole okna na ‘Dodaj bazę’ i utwórz ponownie nowy rok podatkowy 2018 potwierdzając, że chcesz skopiować wszystkie dane firm i osób z Aktówki z bazy z roku 2018. Założy się rok 2019 i będziesz mógł się na niego przełączyć i sprawdzić w zakładce Aktówka, czy te przeniesione dane są widoczne.

Ze względu na bezpieczeństwo, Twoje dane są przechowywane na urządzeniu, na którym korzystasz z programu e-pity. Nie są przechowywane przez firmę e-file i nie istnieje inna możliwość, niż ich odtworzenie z ostatniego poprawnego archiwum danych jakie posiadasz. Dobrym rozwiązaniem jest przechowywanie danych w „chmurze”. Wtedy z pewnością ich nie utracisz, a dodatkowo możesz z nich korzystać na wielu urządzeniach w dowolnej lokalizacji.

W programie e‑pity możesz skorzystać z zapisu Twoich danych w chmurze na Dysku e‑pity. Usługa umożliwia szyfrowanie przechowywanych danych, gwarantując wyższy poziom bezpieczeństwa. 

Aby skonfigurować zapis w chmurze na dysku Google, połącz się w programie ze swoim kontem Google w menu Plik-> Ustawienia -> konto Google i potwierdź, aby program zapisywał kopię danych na Twoim koncie Google.

Uwaga: Dysk Google dotyczy tylko wersji instalacyjnej - desktop na systemy Windows Mac Os i Linux 

Jeśli utraciłeś wszystkie dane, ukradziono Ci komputer, zepsuł Ci się dysk lub musiałeś przeinstalować system, a nie zrobiłeś kopii zapasowej swojego katalogu Dokumenty-> efile (lub Dokumenty -> efile-backup), to jedyną kopię Twojej rozliczonej deklaracji ma Twój urząd skarbowy. Można się do nich zgłosić i poprosić o wydanie odpisu rozliczonego PIT-u.

Program e-pity 2019 jest obecnie dostępny w wersji instalacyjnej, pliku wykonywalnego dla systemów  Windows,  Mac OS X i  Linux.  Szczegółowe dane wymagań technicznych znajdziesz w dziale  Pomocy

Program e-pity 2019 jest dostępny także w wersji on-line do uruchomienia w przeglądarkach internetowych oraz w postaci dedykowanych aplikacji dla systemów Android oraz iOS do instalacji na tabletach i telefonach komórkowych.

Program pozwala na importowanie danych z wcześniej wyeksportowanego pliku XML (format *.epity), formatu e-Deklaracji (zgodnego z XSD z crd.gov.pl) lub z własnoręcznie przygotowanego pliku XML w podanym formacie (dokumentacja techniczna API). Oprócz tego możliwy jest automatyczny import danych z programów „Płatnik”, e-Deklaracje, Optima, IPS, fillUp, z wcześniejszych wersji aplikacji e-pity. Aby rozpocząć importowanie danych należy wywołać funkcję importu w menu górnym: Plik-> Importuj dane. W ten sposób nie musisz wpisywać ręcznie danych do „Aktówki”.

Zalecamy dokonywanie wszelkich zgłoszeń poprzez specjalnie do tego celu przygotowany formularz: https://secure.e-pity.pl/zglos-sugestie?type=1, który możesz wywołać z wielu miejsc w samej aplikacji lub na stronach www. Zgłoszenia przy użyciu tego formularza są rejestrowane w naszej bazie i na bieżąco obsługiwane. Ma to bardzo praktyczny charakter, ponieważ system automatycznie przekazuje nam informacje na temat problemu z programem, wersji programu z jakiego korzystasz oraz na jakim systemie operacyjnym pracujesz. Wszystkie te dane przekazane razem ze zgłoszeniem, znacząco ułatwiają nam podjęcie szybkiej reakcji.

Tak. Aby rozpocząć eksportowanie danych należy wywołać funkcję eksportu z menu górnego: Plik-> Eksportuj dane. Należy zaznaczyć na liście formularze i elementy Aktówki, które chcemy eksportować.
Dodatkowo możemy eksportować do pliku XML pojedynczą deklarację - wybierając format XML przy zapisie formularza do pliku/wysyłaniu mailem/eksporcie do GoogleDrive.

Program posiada automatyczny deinstalator,  który usuwa z komputera samą aplikację, pozostawia jednak pliki z danymi. Jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby ktoś odinstalował program przez przypadek. Jeżeli chcesz jednak usunąć wszystkie dane, możesz to zrobić usuwając cały katalog z danymi programu: Dokumenty/efile/e-pity.

Tak. Aby rozpocząć eksportowanie danych należy wywołać funkcję eksportu z menu górnego: Plik-> Eksportuj dane. Należy zaznaczyć na liście formularze i elementy Aktówki, które chcemy eksportować.
Dodatkowo możemy eksportować do pliku XML pojedynczą deklarację - wybierając format XML przy zapisie formularza do pliku/wysyłaniu mailem/eksporcie do GoogleDrive.

Deklarację wypełnioną w Programie e-pity 2018 w wersji online, można odszukać w Programie e-pity 2018 w wersji online, którą uruchamiamy wchodząc na naszą stronę www.e-pity.pl klikając na 'Uruchom online teraz' lub bezpośrednio z linku https://www.e-pity.pl/pit-online/ 

Wypełnione deklaracje powinny być zapisane w zakładce ‘Moje formularze’. Z tego poziomu można je otworzyć, edytować, wydrukować lub utworzyć ich korektę. Jeśli po uruchomieniu programu nie będzie widać wypełnionych deklaracji, a mamy zapisany plik XML, wówczas można kliknąć w Ustawienia -> Importuj dane z pliku XML. Po wczytaniu danych wypełnione PITy powinny być widoczne w zakładce ‘Moje formularze’.

Deklarację wypełnioną w wersji zainstalowanej Programu e-pity 2018 można odszukać po ponownym uruchomieniu Programu e-pity 2018 ze skrótu na Pulpicie lub jeśli program został odinstalowany po ponownej instalacji programu z naszej strony www.e-pity.pl. Jeśli na Twoim komputerze nadal znajduje się katalog ‘e-pity’ z danymi, wówczas po ponownym uruchomieniu programu, dane te wczytają się i wyświetlą programie w zakładce ‘Moje formularze’.

Aby odszukać katalog, w którym zapisane są dane z Programu e-pity 2018, można w programie w górnym menu kliknąć na Pomoc -> Serwis -> Pokaż katalog danych. W eksploratorze Windows’a otworzy się okno katalogu, w którym zapisane są dane z aplikacji dla danego użytkownika ….. Dokumenty (Moje dokumenty lub Documents and Settings)/efile/e-pity.

Aby przenieść / skopiować dane z Programu e-pity 2018 na inny komputer, trzeba skopiować cały katalog ‘e-pity’ i po zainstalowaniu programu na drugim komputerze, wkleić ten katalog do tej samej lokalizacji i podmienić (przy wyłączonym programie). Po ponownym uruchomieniu programu podłączy się on do tego katalogu i wyświetli zapisane PITy w zakładce ‘Moje formularze’.

Deklarację wypełnioną w Programie e-pity 2017 w wersji online, można odszukać w Programie e-pity 2017 w wersji online, którą uruchamiamy wchodząc na naszą stronę www.e-pity.pl klikając na 'Uruchom online teraz' lub bezpośrednio z linku https://www.e-pity.pl/pit-online/ 

Wypełnione deklaracje powinny być zapisane w zakładce ‘Moje formularze’. Z tego poziomu można je otworzyć, edytować, wydrukować lub utworzyć ich korektę. Wypełnione deklaracje powinny być zapisane w zakładce ‘Moje formularze’. Z tego poziomu można je otworzyć, edytować, wydrukować lub utworzyć ich korektę. Jeśli po uruchomieniu programu nie będzie widać wypełnionych deklaracji, a mamy zapisany plik XML, wówczas można kliknąć w Ustawienia -> Importuj dane z pliku XML i wybrać odpowiedni plik. Po wczytaniu danych wypełnione PITy powinny być widoczne w zakładce ‘Moje formularze’.

Deklarację wypełnioną w wersji zainstalowanej Programu e-pity 2017 można odszukać po ponownym uruchomieniu Programu e-pity 2017 ze skrótu na Pulpicie lub jeśli program został odinstalowany po ponownej instalacji programu z naszej strony www.e-pity.pl. Jeśli na Twoim komputerze nadal znajduje się katalog ‘e-pity’ z danymi, wówczas po ponownym uruchomieniu programu, dane te wczytają się i wyświetlą programie w zakładce ‘Moje formularze’.

Aby odszukać katalog, w którym zapisane są dane z Programu e-pity 2017, można w programie w górnym menu kliknąć na Pomoc -> Serwis -> Pokaż katalog danych. W eksploratorze Windows’a otworzy się okno katalogu, w którym zapisane są dane z aplikacji dla danego użytkownika ….. Dokumenty (Moje dokumenty lub Documents and Settings)/efile/e-pity.

Aby przenieść / skopiować dane z Programu e-pity 2017 na inny komputer trzeba skopiować cały katalog ‘e-pity’ i po zainstalowaniu programu na drugim komputerze wkleić ten katalog do tej samej lokalizacji i podmienić (przy wyłączonym programie). Po ponownym uruchomieniu programu podłączy się on do tego katalogu i wyświetli zapisane PITy w zakładce ‘Moje formularze’.

Uwaga: Od wersji nr 8.0.0 programu e-pity 2016 można już w obrębie jednej aplikacji tworzyć oraz wysyłać deklaracje i korekty rozliczeń za rok 2015, 2016 i kolejne lata. Po pierwszej instalacji program e-pity 2016 wczytuje z wersji e-pity 2015 dane podatników zapisane w Aktówce oraz wypełnione PITy z 2015 roku. Aby odszukać deklaracje wypełnione za 2015, 2016 lub kolejny rok podatkowy, wystarczy w programie przełączyć się na odpowiedni rok podatkowy i sprawdzić w zakładce ‘Moje Formularze’.

Deklarację wypełnioną w programie e-pity 2016 w wersji online, można odszukać w programie e-pity 2016 w wersji online, którą uruchamiamy wchodząc na naszą stronę www.e-pity.pl klikając na 'Uruchom online teraz' lub bezpośrednio z linku https://secure.e-pity.pl/online/pit2016/index.php 

Wypełnione deklaracje powinny być zapisane w zakładce ‘Moje formularze’. Z tego poziomu można je otworzyć, edytować, wydrukować lub utworzyć ich korektę. Jeśli po uruchomieniu programu nie będzie widać wypełnionych deklaracji, a mamy zapisaną kopię zapasową w pliku (plik ten powinien być zapisany w Pobranych plikach na komputerze), wówczas można kliknąć w górnym menu programu na Plik-> Wczytaj kopię zapasową i wskazać plik o rozszerzeniu *.epityDB, w którym zostały zapisane dane na dysku komputera. Po wczytaniu danych wypełnione PITy powinny być widoczne w zakładce ‘Moje formularze’.

Deklarację wypełnioną w wersji zainstalowanej programu e-pity 2016 można odszukać po ponownym uruchomieniu programu e-pity 2016 ze skrótu na Pulpicie lub jeśli program został odinstalowany po ponownej instalacji programu z naszej strony www.e-pity.pl.  Jeśli na Twoim komputerze nadal znajduje się katalog ‘e-pity’ z danymi, wówczas po ponownym uruchomieniu programu dane te wczytają się i wyświetlą programie w zakładce ‘Moje formularze’.

Aby odszukać katalog, w którym zapisane są dane z programu e-pity 2016 można w programie w górnym menu kliknąć na Pomoc -> Serwis -> Pokaż katalog danych. W eksploratorze Windows’a otworzy się okno katalogu, w którym zapisane są dane z aplikacji dla danego użytkownika ….. Dokumenty (Moje dokumenty lub Documents and Settings)/efile/e-pity.

Aby przenieść / skopiować dane z programu e-pity 2016 na inny komputer, trzeba skopiować cały katalog ‘e-pity’ i po zainstalowaniu programu na drugim komputerze wkleić ten katalog do tej samej lokalizacji i podmienić (przy wyłączonym programie). Po ponownym uruchomieniu programu podłączy się on do tego katalogu i wyświetli zapisane PITy w zakładce ‘Moje formularze’.

Uwaga: Od wersji nr 8.0.0 programu e-pity 2016 można już w obrębie jednej aplikacji tworzyć oraz wysyłać deklaracje i korekty rozliczeń za rok 2015, 2016 i kolejne lata. Po pierwszej instalacji program e-pity 2016 wczytuje z wersji e-pity 2015 dane podatników zapisane w Aktówce oraz wypełnione PITy z 2015 roku. Aby odszukać deklaracje wypełnione za 2015, 2016 lub kolejny rok podatkowy, wystarczy w programie przełączyć się na odpowiedni rok podatkowy i sprawdzić w zakładce ‘Moje Formularze’.


Gdzie dane z 2016

Deklarację wypełnioną w programie e-pity 2015 w wersji online, można odszukać w programie e-pity 2015 w wersji online, którą uruchamiamy w oknie przeglądarki z linku https://secure.e-pity.pl/online/pit2015/index.php?arch=1 
Wypełnione deklaracje powinny być zapisane w zakładce ‘Moje formularze’. Z tego poziomu można je otworzyć, edytować, wydrukować lub utworzyć ich korektę. Jeśli po uruchomieniu programu nie będzie widać wypełnionych deklaracji, a mamy zapisaną kopię zapasową w pliku, wówczas można kliknąć w górnym menu na Plik-> Wczytaj kopię zapasową i wskazać plik o rozszerzeniu *.epityDB, w którym zostały zapisane dane na dysku komputera. Po wczytaniu danych wypełnione PITy powinny być widoczne w zakładce ‘Moje formularze’.
Deklarację wypełnioną w wersji zainstalowanej programu e-pity 2015 można odszukać po ponownym uruchomieniu programu e-pity 2015 ze skrótu na Pulpicie lub jeśli program został odinstalowany po ponownej instalacji programu ze strony http://www.e-pity.pl/o_programie/archiwalne_wersje/ . Jeśli na Twoim komputerze nadal znajduje się katalog ‘e-pity2015’ z danymi, wówczas po ponownym uruchomieniu programu dane te wczytają się i wyświetlą programie w zakładce ‘Moje formularze’.
Aby odszukać katalog, w którym zapisane są dane z programu e-pity 2015 można w programie w górnym menu kliknąć na Pomoc -> Serwis -> Pokaż katalog danych. W eksploratorze Windows’a otworzy się okno katalogu, w którym zapisane są dane z aplikacji dla danego użytkownika ….. Dokumenty (Moje dokumenty lub Documents and Settings)/efile/e-pity2015.
Aby przenieść / skopiować dane z programu e-pity 2015 na inny komputer trzeba skopiować cały katalog ‘e-pity2015’ i po zainstalowaniu programu na drugim komputerze wkleić ten katalog do tej samej lokalizacji i podmienić (przy wyłączonym programie). Po ponownym uruchomieniu programu podłączy się on do tego katalogu i wyświetli zapisane PITy w zakładce ‘Moje formularze’.

Deklarację wypełnioną w programie e-pity 2014 w wersji online, można odszukać w programie e-pity 2014 w wersji online, którą uruchamiamy w oknie przeglądarki z linku https://secure.e-pity.pl/online/pit2014/index.php?arch=1 
Wypełnione deklaracje powinny być zapisane w zakładce ‘Moje formularze’. Z tego poziomu można je otworzyć, edytować, wydrukować lub utworzyć ich korektę. Jeśli po uruchomieniu programu nie będzie widać wypełnionych deklaracji, a mamy zapisaną kopię zapasową w pliku, wówczas można kliknąć w górnym menu na Plik-> Wczytaj kopię zapasową i wskazać plik o rozszerzeniu *.epityDB, w którym zostały zapisane dane na dysku komputera. Po wczytaniu danych wypełnione PITy powinny być widoczne w zakładce ‘Moje formularze’.
Deklarację wypełnioną w wersji zainstalowanej programu e-pity 2014 można odszukać po ponownym uruchomieniu programu e-pity 2014 ze skrótu na Pulpicie lub jeśli program został odinstalowany po ponownej instalacji programu ze strony http://www.e-pity.pl/o_programie/archiwalne_wersje/ . Jeśli na Twoim komputerze nadal znajduje się katalog ‘e-pity2014’ z danymi, wówczas po ponownym uruchomieniu programu dane te wczytają się i wyświetlą programie w zakładce ‘Moje formularze’.
Aby odszukać katalog, w którym zapisane są dane z programu e-pity 2014 można w programie w górnym menu kliknąć na Pomoc -> Serwis -> Pokaż katalog danych. W eksploratorze Windows’a otworzy się okno katalogu, w którym zapisane są dane z aplikacji dla danego użytkownika ….. Dokumenty (Moje dokumenty lub Documents and Settings)/efile/e-pity2014.
Aby przenieść / skopiować dane z programu e-pity 2014 na inny komputer trzeba skopiować cały katalog ‘e-pity2014’ i po zainstalowaniu programu na drugim komputerze wkleić ten katalog do tej samej lokalizacji i podmienić (przy wyłączonym programie). Po ponownym uruchomieniu programu podłączy się on do tego katalogu i wyświetli zapisane PITy w zakładce ‘Moje formularze’.

Deklarację wypełnioną w programie e-pity 2013 w wersji online, można odszukać w programie e-pity 2013 w wersji online, którą uruchamiamy w oknie przeglądarki z linku https://www.e-pity.pl/online/e-pity2013/opp.php?flash=1& 
Wypełnione deklaracje powinny być zapisane w zakładce ‘Moje formularze’. Z tego poziomu można je otworzyć, edytować, wydrukować lub utworzyć ich korektę. Jeśli po uruchomieniu programu nie będzie widać wypełnionych deklaracji, a mamy zapisaną kopię zapasową w pliku, wówczas można kliknąć w górnym menu na Plik-> Wczytaj kopię zapasową i wskazać plik o rozszerzeniu *.epityDB, w którym zostały zapisane dane na dysku komputera. Po wczytaniu danych wypełnione PITy powinny być widoczne w zakładce ‘Moje formularze’.
Deklarację wypełnioną w wersji zainstalowanej programu e-pity 2013 można odszukać po ponownym uruchomieniu programu e-pity 2013 ze skrótu na Pulpicie lub jeśli program został odinstalowany po ponownej instalacji programu ze strony http://www.e-pity.pl/o_programie/archiwalne_wersje/. Jeśli na Twoim komputerze nadal znajduje się katalog ‘e-pity2013’ z danymi, wówczas po ponownym uruchomieniu programu dane te wczytają się i wyświetlą programie w zakładce ‘Moje formularze’.
Aby odszukać katalog, w którym zapisane są dane z programu e-pity 2013 można w programie w górnym menu kliknąć na Pomoc -> Serwis -> Pokaż katalog danych. W eksploratorze Windows’a otworzy się okno katalogu, w którym zapisane są dane z aplikacji dla danego użytkownika ….. Dokumenty (Moje dokumenty lub Documents and Settings)/efile/e-pity2013.
Aby przenieść / skopiować dane z programu e-pity 2013 na inny komputer trzeba skopiować cały katalog ‘e-pity2013’ i po zainstalowaniu programu na drugim komputerze wkleić ten katalog do tej samej lokalizacji i podmienić (przy wyłączonym programie). Po ponownym uruchomieniu programu podłączy się on do tego katalogu i wyświetli zapisane PITy w zakładce ‘Moje formularze’.

Deklarację wypełnioną w programie e-pity 2012 w wersji online, można odszukać w programie e-pity 2012 w wersji online, którą uruchamiamy w oknie przeglądarki z linku https://www.e-pity.pl/online/e-pity2012/opp.php?flash=1&  
Po uruchomieniu pojawi się okno startowe, w którym można kliknąć na ‘Przejdź do programu’. Wypełnione PIT-y powinny być zapisane w zakładce ‘Wypełnione’. Z tego poziomu można je otworzyć, edytować, wydrukować lub utworzyć ich korektę. Jeśli po uruchomieniu programu nie będzie widać wypełnionych deklaracji, a mamy zapisaną kopię zapasową w pliku, wówczas po ponownym uruchomieniu programu w wersji online można kliknąć na ‘Wczytaj plik’ i wskazać plik o nazwie ‘dane_e_pity.e-pity2012’, w którym zostały zapisane dane na dysku komputera. Po wczytaniu danych wypełnione PITy powinny być widoczne w zakładce ‘Wypełnione’.
Deklarację wypełnioną w wersji zainstalowanej programu e-pity 2012 można odszukać po ponownym uruchomieniu programu e-pity 2012 ze skrótu na Pulpicie lub jeśli program został odinstalowany po ponownej jego instalacji ze strony http://www.e-pity.pl/o_programie/archiwalne_wersje/ . Jeśli na Twoim komputerze nadal znajduje się katalog ‘epity2012’ z danymi, wówczas po ponownym uruchomieniu programu dane te wczytają się i wyświetlą programie w zakładce ‘Wypełnione’.
Aby odszukać katalog, w którym zapisane są dane z programu e-pity 2012 można w programie w górnym menu kliknąć na Pomoc -> O programie -> Narzędzia. W eksploratorze Windows’a otworzy się okno katalogu, w którym zapisane są dane z aplikacji dla danego użytkownika ..... Dokumenty (Moje dokumenty lub Documents and Settings)/efile/epity2012.
Aby przenieść / skopiować dane z programu e-pity 2012 na inny komputer trzeba skopiować cały katalog ‘epity2012’ i po zainstalowaniu programu na drugim komputerze wkleić ten katalog do tej samej lokalizacji i podmienić (przy wyłączonym programie). Po ponownym uruchomieniu programu podłączy się on do tego katalogu i wyświetli zapisane PITy w zakładce ‘Wypełnione’.

Deklarację wypełnioną w programie e-pity 2011 w wersji online, można odszukać w programie e-pity 2011 w wersji online, którą uruchamiamy w oknie przeglądarki z linku https://www.e-pity.pl/online/e-pity2011/opp.php?flash=1&  
Po uruchomieniu pojawi się okno startowe, w którym można kliknąć na ‘Przejdź do programu’. Wypełnione PIT-y powinny być zapisane w zakładce ‘Wypełnione’. Z tego poziomu można je otworzyć, edytować, wydrukować lub utworzyć ich korektę. Jeśli po uruchomieniu programu nie będzie widać wypełnionych deklaracji, a mamy zapisaną kopię zapasową w pliku, wówczas po ponownym uruchomieniu programu w wersji online można kliknąć na ‘Wczytaj plik’ i wskazać plik o nazwie ‘dane_e_pity.e-pity2011’, w którym zostały zapisane dane na dysku komputera. Po wczytaniu danych wypełnione PITy powinny być widoczne w zakładce ‘Wypełnione’.
Deklarację wypełnioną w wersji zainstalowanej programu e-pity 2011 można odszukać po ponownym uruchomieniu programu e-pity 2011 ze skrótu na Pulpicie lub jeśli program został odinstalowany po ponownej jego instalacji ze strony http://www.e-pity.pl/o_programie/archiwalne_wersje/. Jeśli na Twoim komputerze nadal znajduje się katalog ‘2011’ z danymi, wówczas po ponownym uruchomieniu programu dane te wczytają się i wyświetlą programie w zakładce ‘Wypełnione’.
Aby odszukać katalog, w którym zapisane są dane z programu e-pity 2011 można w programie w górnym menu kliknąć na Pomoc -> O programie -> Narzędzia. W eksploratorze Windows’a otworzy się okno katalogu, w którym zapisane są dane z aplikacji dla danego użytkownika ….. AppData/Roaming/e-pity/Local Store/2011.
Aby przenieść / skopiować dane z programu e-pity 2011 na inny komputer należy skopiować cały katalog 2011 i po zainstalowaniu programu na drugim komputerze wkleić ten katalog do tej samej lokalizacji i podmienić (przy wyłączonym programie). Po ponownym uruchomieniu programu podłączy się on do tego katalogu i wyświetli zapisane PITy w zakładce ‘Wypełnione’.

Deklarację wypełnioną w programie e-pity 2010 w wersji online, można odszukać w programie e-pity 2010 w wersji online, którą uruchamiamy w oknie przeglądarki z linku https://www.e-pity.pl/online/e-pity2010/opp.php?flash=1 
Po uruchomieniu pojawi się okno startowe, w którym można kliknąć na ‘Przejdź do programu’. Wypełnione PIT-y powinny być zapisane w zakładce ‘Wypełnione deklaracje’. Z tego poziomu można je otworzyć, edytować, wydrukować lub utworzyć ich korektę. Jeśli po uruchomieniu programu nie będzie widać wypełnionych deklaracji, a mamy zapisaną kopię zapasową w pliku, wówczas po ponownym uruchomieniu programu w wersji online można kliknąć na ‘Wczytaj plik’ i wskazać plik o nazwie ‘dane_e_pity.e-pity2010’, w którym zostały zapisane dane na dysku komputera. Po wczytaniu danych wypełnione PITy powinny być widoczne w zakładce ‘Wypełnione deklaracje’.
Deklarację wypełnioną w wersji zainstalowanej programu e-pity 2010 można odszukać po ponownym uruchomieniu programu e-pity 2010 ze skrótu na Pulpicie lub jeśli program został odinstalowany po ponownej jego instalacji ze strony http://www.e-pity.pl/o_programie/archiwalne_wersje/. Jeśli na Twoim komputerze nadal znajduje się katalog ‘e-pity2010’ z danymi, wówczas po ponownym uruchomieniu programu dane te wczytają się i wyświetlą programie w zakładce ‘Wypełnione deklaracje’.
Dane z zainstalowanej wersji e-pity 2010 przechowywane są: na Windows Vista lub Win 7 w lokalizacji: C:ProgramData/e-file/e-pity2010 a na Windows XP w lokalizacji: C:/Documents and Settings/All Users/Application Data/e-file/e-pity2010
Aby przenieść / skopiować dane z programu e-pity 2010 na inny komputer należy skopiować cały katalog e-pity2010 i po zainstalowaniu programu na drugim komputerze wkleić ten katalog do tej samej lokalizacji i podmienić (przy wyłączonym programie). Po ponownym uruchomieniu programu podłączy się on do tego katalogu i wyświetli zapisane PITy w zakładce ‘Wypełnione deklaracje’.

Jeżeli problem nie dotyczy zagadnień merytorycznych i nie wymaga, np. doradztwa podatkowego lub prawnego, nasz Dział Obsługi Klienta służy Państwu pomocą w zakresie objaśniania wszelkich funkcjonalności i podstawowej obsługi programu.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w dni robocze w godzinach od 08:00 do 18:00
tel.: 61 307 17 77, mail: serwis@e-pity.pl
numer telefonu awaryjnego od 16:00 do 20:00 – tel.: 883 784 626.

Dodatkowo zalecamy dokonywanie wszelkich zgłoszeń poprzez formularz https://secure.e-pity.pl/zglos-sugestie?type=1.

Jeśli podczas instalacji pojawia się komunikat „Ten program nie wspiera aktualnie uruchomionej na Twoim komputerze wersji Windows.” najprościej zainstalować wersję niepodpisaną programu:
http://download.e-pity.pl/down2017/setup_e-pity_not_signed.exe
Jest to problem związany z nieobsługiwaniem przez Windows podpisów SHA2.

Od wersji programu e-pity 2016 można w obrębie jednego programu tworzyć i wysyłać deklaracje i korekty rozliczeń za rok 2015, 2016 i kolejne lata. Wystarczy w programie przełączyć się na odpowiedni rok podatkowy, aby odszukać deklaracje wypełnione za 2015, 2016 czy kolejny rok podatkowy.

W każdym roku podatkowym Program e-pity przechowuje oddzielnie zapisane (w zakładkach Aktówka i Moje formularze) dane wprowadzone przy rozliczaniu PIT-ów za ten konkretny rok podatkowy.

Jeśli przez pomyłkę wypełniłeś tegoroczną deklarację w starej wersji programu, np. e-pity 2018, należy pobrać i zainstalować nową wersję e-pity za rok 2019, podczas instalacji program zapyta czy utworzyć nową bazę z rokiem podatkowym 2019 i czy przenieść do niego dane podatników (zakładka Aktówka), należy ten komunikat potwierdzić i rozliczyć PIT za 2019 rok ponownie. Dane podatników zostaną przeniesione do Aktówki w roku podatkowym 2019, więc można je będzie wczytać do PITa i konieczne będzie jedynie wypełnienie pozostałej części deklaracji.

Deklaracje za rok 2014 i wcześniejsze nie przenosiły się do nowej wersji programu e-pity do rozliczeń za kolejny rok podatkowy. Chcąc odszukać PIT za 2014 rok należy uruchomić program e-pity 2014. Podobnie z deklaracjami PIT za 2013 rok i wcześniejsze lata – wypełnione PITy są zapisane w programie dedykowanym do rozliczeń za dany konkretny rok podatkowy.

Poprzednie wersje programu e-pity można odszukać klikając w „Menu Start”, następnie przechodząc do opcji „Wszystkie programy”, wybierając „e-pity” i otwierając odpowiednią wersję.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję