Aby w Kreatorze przestawić z PIT-37 na PIT-36 proszę przejść do okna Przychodów Podatnika, a następnie kliknąć na Pozostałe przychody -> Inne źródła przychodów i na samym dole należy zaznaczyć ptaszkiem opcję 'Wystaw formularz PIT-36 zamiast PIT-37'.

Jeśli PIT jest wypełniany w Aktywnych deklaracjach, proszę po otwarciu deklaracji w pierwszym oknie ‘Wybór sposobu opodatkowania’ przy załączniku PIT-28/A wpisać 1 i kliknąć Dalej. Na podglądzie deklaracji będzie widać, że dołączył się PIT-28/A. Konieczne będzie wypełnienie załącznika PIT-28/A, a wówczas wpisane dane i kwoty przeniosą się na główną deklarację.

Jeśli wypełnia Pan PIT w Kreatorze proszę przejść do okna Przychody podatnika i z górnej listy ‘Działalność, najem: PIT-28,36,36L’ proszę dodać przychód jaki chce Pan rozliczyć ‘Najem (PIT-28: Ryczałt)’ lub ‘Gospodarcza (PIT-28: Ryczałt)’ lub ‘Spółka (PIT-28: Ryczałt)’ lub ‘Sprzedaż artykułów spożywczych (PIT-28: Ryczałt)’. Po dodaniu przychodu proszę przejść Dalej przez kolejne kroki kreatora i rozliczyć do końca swój PIT. Kreator sam wygeneruje PIT-28 z odpowiednim załącznikiem PIT-28/A lub PIT-28/B w zależności od rodzaju wpisanego przychodu.

Tylko deklarację PIT-28 z tytułu przychodów z najmu prywatnego można rozliczać z PESELem. Przychody z innych źródeł np. przychód z działalności gospodarczej prowadzonej na ryczałcie lub z udziału w spółce rozliczającej się na ryczałcie, wymagają wypełnienia deklaracji PIT-28 z identyfikatorem NIP. Przesyłam informację jak rozliczyć PIT-28 z nr PESEL krok po kroku. 

W oknie Startowym programu klikamy w Kreator PIT.

 1. Zaznaczamy sposób opodatkowania - indywidualny i przechodzimy Dalej,
 2. W oknie Dane Podatnika należy wpisać swoje dane - można je wybrać klikając na 'Wybierz podatnika', wpisujemy również jako identyfikator swój PESEL, a następnie przechodzimy Dalej,
 3. W oknie Przychody Podatnika klikamy na listę 'Działalność, najem: PIT-28, 36, 36L' a następnie dodajemy przychód 'Najem (PIT-28:ryczałt)' wpisujemy rodzaj działalności np. 'najem mieszkania' i całkowitą sumę przychodów za rok 2021, jaka ma być wykazana w sekcji C na PIT-28. Proszę ten przychód zapisać i klikając dwa razy na Dalej przejść do okna 'Kwoty ryczałtu obliczone i wykazane w ewidencji'. W tym oknie proszę wpisać przy każdym miesiącu kwotę należnego ryczałtu za dany konkretny miesiąc. Poniżej program podsumuje kwoty ryczałtów za miesiące od I do XI. Proszę sprawdzić, czy wyświetliła się tutaj poprawnie suma wpłacona do US. Ta kwota zostanie przeniesiona do pola 198 na PIT-28.
 4. Jeśli wpłacona została wyższa kwota niż wyświetla się tutaj w polu 'Sumy wpłaconych ryczałtów' proszę odznaczyć ptaszek przy sumowaniu na dole okna i wpisać samodzielnie kwotę wpłaconych ryczałtów jaka powinna się wyświetlać w polu 198.

Jeśli wypełniamy PIT za pomocą kreatora, to na etapie „Dodaj przychody podatnika” klikamy w listę „Pozostałe” i wybieramy „Inne źródła przychodów (PIT-37/PIT-36)”. Po uzupełnieniu danych o przychodach proszę zaznaczyć kwadracik „Wystaw formularz PIT-36 zamiast PIT-37” - i kliknąć „Zapisz”

Jeśli trzeba wykazać zaliczki należne samodzielnie przez siebie opłacane za poszczególne miesiące roku podatkowego, które powinny być wykazane w sekcji Q.1, to po wypełnieniu danych podatnika i przychodów, klikamy "Dalej" w oknie ‘Ulgi i odliczenia’ zaznaczamy opcję ‘Chcę odliczyć inne ulgi lub dopisać dodatkowe informacje (...)’ przechodzimy dalej aż okna "Dodatkowe informacje". Zaznaczamy "prawo do samodzielnego odprowadzania zaliczek", klikamy "Dalej" i pojawia się nam okno "Należne zaliczki podatnika" i tu wpisujemy należne zaliczki, które powinny być wykazane w PIT-36 w sekcji Q.1.

Więcej informacji na temat rozliczenia przychodów niani na stronie https://www.e-pity.pl/rozliczenie-pit-dla-niani/ 

Zapraszamy na stronę http://poland-consult.com/dokumenty/obshhie/pit-11-i-37.html 

Tutaj zostało bardzo szczegółowo wszystko opisane w języku rosyjskim - jak wypełnić PIT-37 w programie e-pity.

Aby móc złożyć PIT do Urzędu Skarbowego w Swarzędzu trzeba na deklaracji wybrać Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu i do niego wysłać swoją deklarację. Można sprawdzić wypełniając PIT bezpośrednio na stronie Ministerstwa Finansów, również u nich nie ma na liście Urzędów Skarbowych pozycji Urząd Skarbowy w Swarzędzu.

https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/

Można o tę kwestię dopytać dzwoniąc na Krajową Informację Skarbową.

Infolinia: tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)

tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

https://www.podatki.gov.pl/skontaktuj-sie-z-nami/telefon-do-konsultanta/

https://www.podatki.gov.pl/skontaktuj-sie-z-nami/pytanie-e-mail/

Jeśli Pani/Pan pragnie złożyć deklarację w wersji papierowej w US w Swarzędzu, proszę nie wypełniać pola US na swojej deklaracji, wydrukować PIT (potwierdzając, że chcemy kontynuować drukowanie bez tego wypełnionego pola) i dopisać ręcznie na wydrukowanym formularzu Urząd Skarbowy w Swarzędzu.

Jeśli podatnik otrzymał PIT-40A, to zaliczkę na podatek z PIT-40A przepisuje do swojego PITa-37 z pola 50, a nie z pola 39, tak jak to jest w przypadku przychodów z PIT-11A. (na końcu 2 str PIT-40A jest taka informacja- w naszym programie również wyświetla się taki komunikat). Jeśli na PIT-40A w poz. 50 jest wpisana kwota 0, to przepisując ten PIT do Kreatora programu e-pity proszę w polu 50 również wpisać 0. Następnie proszę potwierdzić, że chcemy przejść dalej klikając na przycisk 'Nie' (nie chcemy wracać do modyfikacji wpisanej kwoty). Po przejściu dalej będzie można wypełnić do końca deklarację.

W deklaracji w oknie Przychodów Podatnika został dodany przychód z PIT-40A/11A. Proszę otworzyć to okno i kliknąć przy tym przychodzie na modyfikuj, a następnie proszę sprawdzić poprawność wpisanych kwot. W polu 38 powinna być przepisana kwota z poz. 38 PIT-40A, w polu 43 powinna być przepisana kwota składki zdrowotnej z pola 43, a w polu 50 powinna być przepisana kwota zaliczki na podatek z pola 50 PIT-40A. Jeśli ZUS nie pobierał zaliczki na podatek i nie było w polu 50 wpisanej żadnej kwoty, to w tym roku z rozliczenia tego PITu nie będzie kwoty do zwrotu. Pole 115 Nadpłata wylicza się jako różnica pomiędzy sumą zaliczek pobranych przez płatników (m.in. ZUS) a podatkiem należnym jaki wyliczył się w deklaracji PIT-37 w poz. 113.

Jeśli w deklaracji PIT-40A została wykazana nadpłata w poz. 49 to zgodnie z informacją zapisaną przy polu 49 na PIT-40A:

"Nadpłata podatku, zgodnie z ustawą, zaliczona zostanie na poczet zaliczki za miesiąc marzec roku następującego po roku podatkowym, a jeżeli ją przekroczy - zwrócona łącznie z bieżącymi świadczeniami."

Zaliczkę na podatek z PIT-40A przepisuje się do swojego PITa-37 z pola 50, a nie z pola 39, tak jak to jest w przypadku przychodów z PIT-11A. (na końcu 2 str PIT-40A jest taka informacja- w naszym programie również wyświetla się taki komunikat)

Proszę sprawdzić, czy w Kreatorze dodając przychód z PIT-40A wpisana została kwota zaliczki z pola 50 z otrzymanego formularza, na samym dole tego okna, jeśli nie - można to zmodyfikować, zapisać i wówczas na PIT-37 przeniesie się ta wpisana kwota zaliczki z pola 46.

Przepisy podatkowe zobowiązują podatnika do płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne 9% podstawy ustalenia tej składki. Tymczasem odliczyć od podatku można wyłącznie 7,75% tej podstawy. W efekcie, aby ustalić ile faktycznie z kwoty zapłaconej do ZUS można odliczyć od podatku dokonuje się działania matematycznego pomnożenia wpłaconej przez podatnika kwoty przez 7,75 oraz podzielenia jej przez 9 - w efekcie uzyskuje się wartość podlegającą odliczeniu w zeznaniu PIT.

Jeśli składali Państwo kiedyś w swoim US deklarację ZAP-3 lub NIP-7 (osoba prowadząca działalność gospodarczą) i wpisali Państwo na niej swój numer konta do zwrotu nadpłaconego podatku i zaznaczyli Państwo opcję, że nadpłata ma być przekazywana na konto, to US ma już taką informację i nie trzeba tego dodatkowo dopisywać na głównej rocznej deklaracji.

Jeśli natomiast zmienili Państwo niedawno numer konta bankowego lub chcą Państwo od tej pory otrzymywać zwrot na konto, to muszą Państwo zaktualizować swoje dane w US składając wypełniony druk ZAP-3 (NIP-7). Mogą Państwo wypełnić te formularze w naszym programie w oknie startowym klikając w Bazę Formularzy, wyszukać ZAP-3 i wypełnić.

Jeśli nie podawali Państwo do US nigdy informacji o swoim numerze konta to US wyśle do Państwa zwrot podatku przekazem pocztowym na Państwa adres zamieszkania. Niestety w tym wypadku kwota zwrotu jaką Państwo otrzyma będzie pomniejszona o koszt nadania przez US tego przekazu pocztowego.

Jeśli deklaracja PIT-28 jest wypełniana w sekcji Aktywne Deklaracje, wówczas należy w oknie wyboru sposobu opodatkowania dodać 1 załącznik PIT-28/A. Po przejściu dalej pojawi się osobna zakładka z załącznikiem PIT-28/A, na którym należy wpisać kwoty przychodów. Wpisane kwoty zostaną automatycznie przeniesione do PIT-28. Podczas wypełniania w Kreatorze PIT po wpisaniu przychodów deklaracje PIT wystawiają się same i dodają się też automatycznie odpowiednie załączniki.

Program sam przenosi dane wpisane w załączniku PIT-28/A na główną deklarację, żeby nie trzeba było wpisywać tych kwot dwa razy.

Proszę kliknąć na górze na ‘Wróć do deklaracje’ i sprawdzić czy w pierwszym oknie rozliczenia dodany został załącznik PIT-28/A. Jeśli nie proszę go dodać, a następnie po przejściu dalej pojawi się osobna zakładka z załącznikiem PIT-28/A i będzie można wpisać kwoty przychodu w załączniku. Wpisane kwoty zostaną automatycznie przeniesione na główną deklarację PIT-28.

Jeśli podatnik mieszka aktualnie za granicą, należy PIT wysłać do swojego urzędu, w którym rozliczał się podatnik mieszkając w Polsce (do którego był podatnik zgłoszony).

Proszę otworzyć deklarację w Kreatorze, a następnie proszę przejść do okna “Ulgi i odliczenia” oraz zaznaczyć opcję “Chcę odliczyć inne ulgi lub dopisać dodatkowe informacje”. Następnie proszę przejść klikając “Dalej”, aż do okna “Inne informacje” i na samej górze zaznaczyć przy podatniku opcję “opodatkowanie w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy”, wówczas ta opcja zostanie zaznaczona na głównej deklaracji PIT-37 lub PIT-36 w polu nr 7.

Jeśli pracował/a Pan/Pani w tym samym czasie w dwóch różnych firmach, na dwóch etatach równocześnie, to powinien/powinna Pan/Pani poinformować o tym fakcie pracodawcę, a on wystawiając PIT-11 powinien zaznaczyć w części D w polu 28 opcję 'z więcej niż jednego stosunku pracy....'.

Jeśli otrzymał/a Pan/Pani dwa PITy11, ale to były dwa oddzielnie trwające stosunki pracy jeden po drugim, bo np. zmienił/a Pan/Pani pracę, to na każdym z nich będzie zaznaczona opcja 'z jednego stosunku pracy - i takie zaznaczenie jest poprawne. Jeśli należą się Panu/Pani wyższe koszty uzyskania przychodu, a pracodawca tego nie zaznaczył na PIT-11, to można w Kreatorze PIT przejść do okna ‘Zmniejsz swój podatek’ i zaznaczyć, że należą się wyższe koszty. Wówczas w deklaracji PIT-37 wykazany zostanie wyższy limit kosztów uzyskania przychodów.

Każda firma, nawet taka, która zamyka swoją działalność, powinna wystawić deklaracje PIT swoim pracownikom i wysłać je pocztą do pracowników, a kopię tego samego rozliczenia PIT powinna wysłać do Urzędu Skarbowego danego pracownika. Proszę się skontaktować ze swoim US i zapytać, czy dotarła do nich Pani/Pana deklaracja PIT-11 i jak powinna/powinien Pani/Pan w tej sytuacji wypełnić swój PIT-37.

W deklaracji PIT można wykazać koszty poniesione na bilety na dojazdy do miejsca pracy jednak tylko przy przychodach ze stosunku pracy.

Jeśli otrzymaliśmy PIT-11 ze stosunku pracy, to po przepisaniu kwot z tego PIT do Kreatora i po zaznaczeniu w części D jednej z opcji kosztów ze stosunku pracy podwyższone w związku z zamieszkaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i po wpisaniu kwoty poniesionej na zakup biletów imiennych program przeniesie do deklaracji PIT-37 tę kwotę kosztów, która jest wyższa.

Na dole drugiej strony PIT-40A jest zamieszczona taka informacja:

"Informacja dla osób, które na podstawie otrzymanego formularza PIT-11A albo PIT-40A będą składać zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-37. Osoby, które od organu rentowego otrzymały:

 • PIT-11A, do zeznania podatkowego PIT-36 albo PIT-37 przenoszą kwoty wykazane w sekcji D oraz w sekcji E w poz. 40, 41 i 42 otrzymanej informacji, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach,
 • PIT-40A i będą składać zeznanie podatkowe PIT-36 albo PIT-37, do zeznania tego przenoszą kwoty wykazane w sekcji D w poz. 36, w sekcji E w poz. 40, 41 i 42 oraz w sekcji F w poz. 47 otrzymanego rozliczenia, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach."

Dodając przychody z renty/emerytury trzeba w naszym programie w Kreatorze e-pity w oknie `Przychody podatnika` wybrać PIT40A/PIT11A, następnie u góry zaznaczyć opcję PIT-40A. Następnie należy wpisać przychód w pole 36, przepisać kwoty z poz. 40, 41, 42, a zaliczkę na podatek przepisać z pola 47, które już uwzględnia kwotę z pola 37 i 46.

Wówczas wpisana zaliczka z pola 47 zostanie przeniesiona do głównej deklaracji PIT i tak uzupełniona deklaracja PIT-37 będzie wypełniona prawidłowo.

Jeśli z deklaracji PIT-40A wynika, że jest nadpłata podatku, to zgodnie z ustawą, nadpłata ta zaliczona zostanie na poczet zaliczki za miesiąc marzec roku następującego po roku podatkowym, a jeżeli ją przekroczy - zwrócona łącznie z bieżącymi świadczeniami. Czyli w przypadku nadpłaty ZUS sam ją rozliczy i nadwyżkę zwróci Państwu wraz z marcowym świadczeniem w tym roku.

W pozycji 45 PIT-11A jest wykazany przychód zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2, 75 i 100 ustawy. Tej kwoty nie przepisuje się nigdzie na roczny PIT-37 lub PIT-36, gdyż jest to kwota całkowicie zwolniona z opodatkowania.

Deklarację PIT-16 i PIT-16A można wypełnić i wysłać na wersji programu e-pity zainstalowanej na komputerze z systemem Windows / Mac Os lub Linux. Proszę pobrać program na komputer i go zainstalować. PIT-16 i PIT-16A można wyszukać i wypełnić w zakładce Baza Formularzy. Proszę w oknie startowym na górnym szarym pasku poszukać i kliknąć w Bazę Formularzy, a następnie wyszukać deklarację PIT-16A lub PIT-16. Po otwarciu będzie można ją wypełnić na aktywnym formularzu PIT, po kolei wypełniając wszystkie aktywne pola.

Jeżeli podatnik otrzymał tylko sam PIT-R i w części D, w polu nr 60 jest widoczna kwota zero wówczas ten PIT-R został sporządzony tylko informacyjnie i kwoty przychodów na nim wykazane nie wymagają przepisania do rocznej deklaracji PIT-37 lub PIT-36.

Załącznik PIT/M można wykazać przy deklaracji PIT-36. Jeśli deklaracja PIT jest rozliczana w kreatorze, wystarczy przejść do okna Przychodów Podatnika i kliknąć na Pozostałe przychody, a następnie na dochody małoletnich. Klikamy Dalej i w kolejnym oknie Kreatora będzie można wpisać przychody małoletnich dzieci do deklaracji i Kreator sam wystawi PIT-36 z załącznikiem PIT/M.

Jeśli deklaracja jest rozliczana jako aktywna deklaracja, trzeba w pierwszym oknie zmienić rodzaj deklaracji, zaznaczyć, że ma to być PIT-36 i z załącznikiem PIT/M i po przejściu do aktywnego formularza trzeba będzie wypełnić ten PIT-36 od nowa.

Kod SWIFT jest wymagany do wpisania tylko i wyłącznie przy zagranicznych rachunkach bankowych. Jeśli wpisany został Kraj siedziby banku - Polska wówczas tego kodu SWIFT się nie wpisuje.

Proszę w danych adresowych wpisać inny kraj niż Polska, wówczas będzie możliwość wpisania adresu zagranicznego.

Proszę przejść do okna danych podatnika, a następnie w polu Kraj wybrać z listy krajów aktualny kraj Pana zamieszkania - inny kraj niż Polska.

Jeśli wypełniają Państwo PIT-28 w Aktywnych Deklaracjach, proszę na pierwszej stronie, na której wybieramy "Sposób opodatkowania i rodzaj deklaracji" dodać 1 załącznik (PIT-28/A lub PIT-28/B) kliknąć Dalej, a następnie przejść do zakładki z tym załącznikiem i go wypełnić.

Wtedy dane te zostaną przeniesione do głównej deklaracji PIT-28.

Proszę po uruchomieniu programu e-pity zmienić ustawienia, żeby w deklaracji były widoczne zera w polach kwot. Na górnym szarym pasku klikamy na menu Plik-> Ustawienia -> Wypełnianie deklaracji a następnie zaznaczyć opcję Puste pola kwot na wydruku-> wypełniaj zerami. Następnie w oknie startowym programu proszę nie klikać w Kreator PIT tylko w drugą opcję Aktywne deklaracje. Następnie proszę wyszukać odpowiedni PIT i go otworzyć, po otwarciu proszę zaznaczyć sposób opodatkowania, kliknąć Dalej i wpisać w deklaracji dane podatnika. W ten sposób będą Państwo mieli wypełnioną gotową zerową deklarację.

Podatek należy zapłacić do 30.04.

Nie. Potwierdzenie autentyczności deklaracji dokonuje się poprzez wpisanie następujących informacji:

 • numer NIP (jeśli jest on u podatnika wymagany, np. działalność gospodarcza), imię (pierwsze),
 • nazwisko,
 • numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer),
 • data urodzenia,

kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za poprzedni rok, albo wartość "0" (zero), w przypadku, gdy za rok poprzedni nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku

W przypadku podania błędnych danych system odrzuca deklarację i wyświetla błąd 414.

Zweryfikuj Twój PIT w 6 krokach teraz >

Więcej na temat błędnych kodów weryfikacji w e-deklaracje.gov.pl znajdziesz na: https://www.e-pity.pl/kody-weryfikacji-e-deklaracje-gov-pl/ 

Deklaracja jest poprawnie wysłana do systemu e-deklaracje tylko i wyłącznie, jeśli posiada status 200. Wówczas w programie e-pity wyświetli się Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które należy zapisać w formacie pdf lub wydrukować. Jeżeli deklaracja ma status inny niż 200, nie została wysłana do systemu e-Deklaracje.

Po wysłaniu deklaracji, nie zamykaj programu. Poczekaj, aż program pobierze UPO, a następnie wydrukuj ją lub zapisz jako PDF.

Można też zapisać dodatkowo deklarację do pliku xml lub wysłać deklarację w formacie xml na swój adres mailowy. Dzięki temu, w razie awarii komputera, będzie można program na nowo zainstalować i wczytać do niego deklarację.

Jeśli obawiasz się utraty danych rozliczeniowych z PIT w wyniku nieoczekiwanej reinstalacji systemu czy wymiany komputera, skorzystaj z automatycznej archiwizacji deklaracji PIT oraz dokumentów UPO – na bezpiecznym Dysku e-pity.

Korzystanie z usługi jest możliwe tylko za pośrednictwem Programu e-pity - zarówno w wersji online, jak i na komputerze. Twoje informacje rozliczeniowe są chronione na zabezpieczonych serwerach – nie będą wykorzystywane do żadnych celów poza archiwizacją i tylko Ty masz do nich autoryzowany dostęp.

PAMIĘTAJ: Swoją wysłaną deklarację PIT razem z UPO trzeba przechowywać przez 5 lat na wypadek kontroli urzędu skarbowego.

Od rozliczenia deklaracji PIT za 2018 rok, w deklaracji PIT- 37 zostało dodane pole z nr konta do zwrotu na końcu formularza, w sekcji Rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty.

Jeśli składałeś kiedyś w swoim urzędzie skarbowym deklarację NIP-1 lub NIP-3 (od roku 2011 są to deklaracje ZAP-3 lub NIP-7) z numerem kontaktowym i numerem konta, nie musisz ponownie wpisywać tych danych na rocznej deklaracji. Jeśli ktoś np. chciałby wpisać swój numer konta na PIT w polu informacje uzupełniające to i tak urząd dokona zwrotu nadpłaconego podatku na ten numer konta, który ma widoczny w systemie, a który był wpisany na druku zgłoszenia lub aktualizacji danych identyfikacyjnych. Wpisanie numeru konta w polu informacje uzupełniające na rocznym zeznaniu nie jest dla urzędu wiążącą informacją.

Dlatego jeśli zmieniłeś niedawno numer konta bankowego lub inne dane jak, np. nazwisko, adres - musisz zaktualizować te dane w swoim urzędzie skarbowym. Formularze ZAP-3 lub NIP-7 możesz wyszukać i wypełnić w e-pitach w zakładce Baza Formularzy, wpisując odpowiednie dane bezpośrednio do pól w otwartym aktywnym formularzu ZAP-3 lub NIP-7.

Dane podatnika możesz odszukać w programie i je zmodyfikować w zakładce Aktówka.

Jeśli składali Państwo kiedyś w swoim US deklarację ZAP-3 lub NIP-7 (osoba prowadząca działalność gospodarczą) i wpisali Państwo na niej swój numer konta do zwrotu nadpłaconego podatku i zaznaczyli Państwo opcję, że nadpłata ma być przekazywana na konto, to US ma już taką informację i nie trzeba tego dodatkowo dopisywać na głównej rocznej deklaracji.

Jeśli natomiast zmienili Państwo niedawno numer konta bankowego, adres zamieszkania lub inne dane, to mogą Państwo zaktualizować swoje dane w US składając wypełniony druk ZAP-3 lub NIP-7 (dla osób prowadzących działalność gospodarczą). Mogą Państwo wypełnić te formularze w naszym programie w oknie startowym klikając w Bazę Formularzy, wyszukać ZAP-3 lub NIP-7 i wypełnić.

Mogą również Państwo podać numer konta do zwrotu na końcu wypełnianej aktualnie deklaracji PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28 lub PIT-38. Jeśli nie podawali Państwo do US nigdy informacji o swoim numerze konta to US i nie zostanie ten numer konta do zwrotu wpisany na ostatniej stronie rocznej deklaracji PIT, wówczas Urząd Skarbowy wyśle do Państwa zwrot podatku przekazem pocztowym na Państwa adres zamieszkania. W tym wypadku kwota zwrotu będzie pomniejszona o koszt nadania przez US tego przekazu pocztowego. .

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odliczając wydatki na leki, można odliczyć jedynie nadwyżkę kwoty ponad 100 zł miesięcznie. Przykładowo, jeśli w styczniu wydatki na leki wyniosły 120 zł, można odliczyć jedynie 20 zł z tej kwoty. Jeśli w jakimś miesiącu wydatki na leki nie przekroczyły 100 zł, wówczas kwoty poniżej 100 zł za ten miesiąc nie można odliczyć w PIT.

Podczas wypełniania deklaracji w naszym programie należy wpisać pełne kwoty wydatków na leki niepomniejszone o 100 zł za każdy miesiąc.

Program sam odliczy 100 zł z każdego miesiąca i na koniec zsumuje tylko wszystkie nadwyżki ponad 100 zł w poszczególnych miesiącach.

Deklaracje przekazywane elektronicznie (e-deklaracje) – zobowiązują organy skarbowe do zwrotu podatku PIT w okresie do 45 dni od daty złożenia deklaracji PIT, z wyjątkiem PIT-37 i PIT-38.

e-Deklaracje PIT-37 lub PIT-38:

 • wysłane w terminie 1 stycznia do 14 kwietnia - 45 dniowy termin zwrotu liczony będzie od dnia 15 lutego, a nie od daty wysłania PIT widocznej na UPO.
 • wysłane w terminie 15 lutego do 30 kwietnia - 45 dniowy termin zwrotu liczony będzie od daty wysłania PIT. Deklaracje przekazane w każdej innej formie - wydrukowane i złożone osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłane za pośrednictwem poczty, zobowiązują organy skarbowe do zwrotu PIT w okresie do 3 miesięcy od daty złożenia PIT.

W przypadku złożenia zeznania korygującego deklarację PIT – termin na zwrot podatku wynikający z takiej korekty to 2 miesiące; nie może on jednak nastąpić wcześniej niż 3 miesiące od złożenia pierwotnej deklaracji podatkowej.

Podatnicy posiadający rodziny wielodzietne, po wpisaniu w deklaracji, że posiadają Kartę Duże Rodziny otrzymają zwrot nadpłaconego podatku w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji.

Więcej na temat zwrotu podatku.

Każda pomyślnie wysłana deklaracja otrzymuje po wysyłce status 200 i program pobiera do niej potwierdzenie wysłania UPO. Dokładnie tak samo, jak e-deklaracje wysyłane za pomocą programu udostępnionego przez Ministerstwo finansów.

Jeżeli nie otrzymałeś UPO na maila, to najprawdopodobniej wpisałeś niepoprawnie swój adres mailowy w oknie „Wyślij e-Deklaracje” w polu “wpisz swój e-mail do wysyłki UPO na maila”. W takim wypadku sprawdź status swojej deklaracji w programie e-pity:

 • uruchom program e-pity,
 • kliknij w programie w menu Moje formularze,
 • na liście będzie widoczna Twoja deklaracja, zaznacz ją,
 • na górnym pasku pojawi się ikonka Status lub Wyślij e-Deklaracje,
 • jeśli jest ikona Wyślij e-Deklaracje – oznacza to, że wcześniej nie wysłałeś deklaracji, możesz ją wysłać teraz,
 • jeśli jest ikona Status -> kliknij w nią -> pojawi się informacja, jaki status ma Twoja deklaracja (200 i odebrane UPO oznaczają, że deklaracja została wysłana poprawnie, status 401, 402, 411, 412, 414 oznacza, że deklaracja nie została wysłana i w takim wypadku sprawdź, co oznacza dany kod błędu na: https://www.e-pity.pl/kody-weryfikacji-e-deklaracje-gov-pl/ ).

Wypełnienie tej pozycji jest w programie e-pity opcjonalne. Jeśli nie chce Pan/Pani, aby Pana/Pani dane i adres były przekazywane do OPP, proszę otworzyć wypełnianą deklarację i w Kreatorze PIT przejść do okna ‘Przekazania 1% podatku’ i zaznaczyć ptaszkiem opcję ‘Nie chcę przekazywać danych osobowych do OPP', wówczas na podglądzie deklaracji PIT, ta pozycja nie będzie zaznaczona.

Na dole drugiej strony PIT-40A jest zamieszczona taka informacja:

"Informacja dla osób, które na podstawie otrzymanego formularza PIT-11A albo PIT-40A będą składać zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-37.

Osoby, które od organu rentowego otrzymały:

 • PIT-11A, do zeznania podatkowego PIT-36 albo PIT-37 przenoszą kwoty wykazane w sekcji D oraz w sekcji E w poz. 40, 41 i 42 otrzymanej informacji, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach,
 • PIT-40A i będą składać zeznanie podatkowe PIT-36 albo PIT-37, do zeznania tego przenoszą kwoty wykazane w sekcji D w poz. 36, w sekcji E w poz. 40, 41 i 42 oraz w sekcji F w poz. 47 otrzymanego rozliczenia, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach."

Dodając przychody z renty/emerytury trzeba w naszym programie w Kreatorze e-pity w oknie `Przychody podatnika` wybrać PIT40A/PIT11A, następnie u góry zaznaczyć opcję PIT-40A. Następnie należy wpisać przychód w pole 36, przepisać kwoty z poz. 40, 41, 42, a zaliczkę na podatek przepisać z pola 47, które już uwzględnia kwotę z pola 37 i 46.
Wówczas wpisana zaliczka z pola 47 zostanie przeniesiona do głównej deklaracji PIT i tak uzupełniona deklaracja PIT-37 będzie wypełniona prawidłowo.

"Nadpłata podatku, zgodnie z ustawą, zaliczona zostanie na poczet zaliczki za miesiąc marzec roku następującego po roku podatkowym, a jeżeli ją przekroczy - zwrócona łącznie z bieżącymi świadczeniami."

Jeśli z deklaracji PIT-40A wynika, że jest nadpłata podatku, to zgodnie z ustawą, nadpłata ta zaliczona zostanie na poczet zaliczki za miesiąc marzec roku następującego po roku podatkowym, a jeżeli ją przekroczy - zwrócona łącznie z bieżącymi świadczeniami.
Czyli w przypadku nadpłaty, ZUS sam ją rozliczy i nadwyżkę zwróci wraz z marcowym świadczeniem w tym roku.

Jeśli kwota wydatków na bilety imienne zakupione na dojazd do pracy, była niższa niż kwota limitu kosztów uzyskania przychodu (np. kwota biletów 640zł przy kosztach 1335zł), wówczas nie podwyższa się kwoty kosztów uzyskania przychodów. Jeśli jednak kwota wydatków na bilety imienne byłaby wyższa od tego limitu kosztów, wtedy w deklaracji w polu kosztów uzyskania przychodów wpisuje się wyższą kwotę wydatków na bilety. Może to mieć wpływ na dalsze rozliczenie podatku PIT i na kwotę zwrotu nadpłaconego podatku.

Uwaga:

Nie należy sumować kwot wydatków na bilety i kwot limitu kosztów  uzyskania przychodów z otrzymanego PIT-11. Do głównej deklaracji np. PIT-37 lub innej należy wpisać kwotę, która jest wyższa.

Jeśli wypełniasz deklarację w Kreatorze i wpisałeś przychód z PIT-11 z umowy o pracę, przejdź dalej do okna „Zmniejsz swój podatek” i zaznacz opcję „Czy podatnik posiada imienne bilety okresowe na dojazd do pracy (umowa o pracę)", a następnie wpisz kwotę wydatków na imienne bilety w polu "Wpisz sumę wartości biletów". Program sam przeniesie wyższą kwotę do pola kosztów uzyskania przychodów do pola 36 na PIT-37 (dla małżonka do pola 67) lub do pola 44 na PIT-36 (dla małżonka do pola 99).

Jeśli wypełniasz swoją deklarację w sekcji Aktywne Deklaracje, kliknij w pole kosztów uzyskania przychodów przy wierszu "Należności ze stosunku pracy", np. w pole 36 na PIT-37 i wpisz ręcznie kwotę, która jest wyższa.

Najczęściej zadawane pytania w sprawie usługi Twój e-PIT i odpowiedzi na nie - znajdują się na stronie https://www.e-pity.pl/twoj-e-pit/faq-pytania-odpowiedzi-usluga-twoj-e-pit/  .

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję