Aby w Kreatorze przestawić z PIT-37 na PIT-36 proszę przejść do okna Przychodów Podatnika, a następnie kliknąć na Pozostałe przychody -> Inne źródła przychodów i na samym dole należy zaznaczyć ptaszkiem opcję 'Wystaw formularz PIT-36 zamiast PIT-37'.

Tylko deklarację PIT-28 z tytułu przychodów z najmu prywatnego można rozliczać z PESELem. Przychody z innych źródeł np. przychód z działalności gospodarczej prowadzonej na ryczałcie lub z udziału w spółce rozliczającej się na ryczałcie, wymagają wypełnienia deklaracji PIT-28 z identyfikatorem NIP. Przesyłam informację jak rozliczyć PIT-28 z nr PESEL krok po kroku. 

W oknie Startowym programu klikamy w Kreator PIT.

 1. Zaznaczamy sposób opodatkowania - indywidualny i przechodzimy Dalej,
 2. W oknie Dane Podatnika należy wpisać swoje dane - można je wybrać klikając na 'Wybierz podatnika', wpisujemy również jako identyfikator swój PESEL, a następnie przechodzimy Dalej,
 3. W oknie Przychody Podatnika klikamy na listę 'Działalność, najem: PIT-28, 36, 36L' a następnie dodajemy przychód 'Najem (PIT-28:ryczałt)' wpisujemy rodzaj działalności np. 'najem mieszkania' i całkowitą sumę przychodów za rok 2022, jaka ma być wykazana w sekcji C na PIT-28. Proszę ten przychód zapisać i klikając dwa razy na Dalej przejść do okna 'Kwoty ryczałtu obliczone i wykazane w ewidencji'. W tym oknie proszę wpisać przy każdym miesiącu kwotę należnego ryczałtu za dany konkretny miesiąc. Poniżej program podsumuje kwoty ryczałtów za miesiące od I do XI. Proszę sprawdzić, czy wyświetliła się tutaj poprawnie suma wpłacona do US. Ta kwota zostanie przeniesiona do pola 235 na PIT-28.
 4. Jeśli wpłacona została wyższa kwota niż wyświetla się tutaj w polu 'Sumy wpłaconych ryczałtów', proszę odznaczyć ptaszek przy sumowaniu na dole okna i wpisać samodzielnie kwotę wpłaconych ryczałtów jaka powinna się wyświetlać w polu 235.

Jeśli wypełniamy PIT za pomocą kreatora, to na etapie „Dodaj przychody podatnika” klikamy w listę „Pozostałe” i wybieramy „Inne źródła przychodów (PIT-37/PIT-36)”. Po uzupełnieniu danych o przychodach proszę zaznaczyć kwadracik „Wystaw formularz PIT-36 zamiast PIT-37” - i kliknąć „Zapisz”

Jeśli trzeba wykazać zaliczki należne samodzielnie przez siebie opłacane za poszczególne miesiące roku podatkowego, które powinny być wykazane w sekcji Q.1, to po wypełnieniu danych podatnika i przychodów, klikamy "Dalej" w oknie ‘Ulgi i odliczenia’ zaznaczamy opcję ‘Chcę odliczyć inne ulgi lub dopisać dodatkowe informacje (...)’ przechodzimy dalej aż okna "Dodatkowe informacje". Zaznaczamy "prawo do samodzielnego odprowadzania zaliczek", klikamy "Dalej" i pojawia się nam okno "Należne zaliczki podatnika" i tu wpisujemy należne zaliczki, które powinny być wykazane w PIT-36 w sekcji Q.1.

Więcej informacji na temat rozliczenia przychodów niani na stronie https://www.e-pity.pl/rozliczenie-pit-dla-niani/ 

Zapraszamy na stronę http://poland-consult.com/dokumenty/obshhie/pit-11-i-37.html 

Tutaj zostało bardzo szczegółowo wszystko opisane w języku rosyjskim - jak wypełnić PIT-37 w programie e-pity.

Aby móc złożyć PIT do Urzędu Skarbowego w Swarzędzu trzeba na deklaracji wybrać Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu i do niego wysłać swoją deklarację. Można sprawdzić wypełniając PIT bezpośrednio na stronie Ministerstwa Finansów, również u nich nie ma na liście Urzędów Skarbowych pozycji Urząd Skarbowy w Swarzędzu.

https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/

Można o tę kwestię dopytać dzwoniąc na Krajową Informację Skarbową.

Infolinia: tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)

tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

https://www.podatki.gov.pl/skontaktuj-sie-z-nami/telefon-do-konsultanta/

https://www.podatki.gov.pl/skontaktuj-sie-z-nami/pytanie-e-mail/

Jeśli Pani/Pan pragnie złożyć deklarację w wersji papierowej w US w Swarzędzu, proszę nie wypełniać pola US na swojej deklaracji, wydrukować PIT (potwierdzając, że chcemy kontynuować drukowanie bez tego wypełnionego pola) i dopisać ręcznie na wydrukowanym formularzu Urząd Skarbowy w Swarzędzu.

Jeśli podatnik otrzymał PIT-40A, to zaliczkę na podatek z PIT-40A przepisuje do swojego PITa-37 z pola 57, a nie z pola 37, tak jak to jest w przypadku przychodów z PIT-11A. (na końcu 2 str PIT-40A jest taka informacja- w naszym programie również wyświetla się taki komunikat). Jeśli na PIT-40A w poz. 57 jest wpisana kwota 0, to przepisując ten PIT do Kreatora programu e-pity, proszę w polu 57 również wpisać 0. Następnie proszę potwierdzić, że chcemy przejść dalej klikając na przycisk 'Nie' (nie chcemy wracać do modyfikacji wpisanej kwoty). Po przejściu dalej, będzie można wypełnić do końca deklarację.

W deklaracji w oknie Przychodów Podatnika został dodany przychód z PIT-40A/11A. Proszę otworzyć to okno i kliknąć przy tym przychodzie na modyfikuj, a następnie proszę sprawdzić poprawność wpisanych kwot. W polu 36 powinna być przepisana kwota z poz. 36 PIT-40A, w polu 53 powinna być przepisana kwota składki zdrowotnej z pola 53, a w polu 57 powinna być przepisana kwota zaliczki na podatek z pola 57 PIT-40A. Jeśli ZUS nie pobierał zaliczki na podatek i nie było w polu 57 wpisanej żadnej kwoty, to w tym roku z rozliczenia tego PITu nie będzie kwoty do zwrotu. Pole 139 Nadpłata wylicza się jako różnica pomiędzy sumą zaliczek pobranych przez płatników (m.in. ZUS) a podatkiem należnym jaki wyliczył się w deklaracji PIT-37 w poz. 137.

Jeśli w deklaracji PIT-40A została wykazana nadpłata to zgodnie z ustawą, nadpłata ta zostanie zaliczona na poczet zaliczki za miesiąc marzec roku następującego po roku podatkowym, a jeżeli ją przekroczy - zwrócona łącznie z bieżącymi świadczeniami.

Zaliczkę na podatek z PIT-40A przepisuje się do swojej deklaracji PIT-37 z pola 57, a nie z pola 37 (na końcu 2 str PIT-40A jest taka informacja - w naszym programie również wyświetla się taki komunikat:

W przypadku PIT-40A należy przepisać kwoty z pól 36, 51, 52 i 53, a kwotę zaliczki na podatek przepisać z pola 57, gdyż kwota z pola 37 nie jest brana pod uwagę podczas wypełniania PITów rocznych.)

Jeśli składali Państwo kiedyś w swoim US deklarację ZAP-3 lub NIP-7 (osoba prowadząca działalność gospodarczą) i wpisali Państwo na niej swój numer konta do zwrotu nadpłaconego podatku i zaznaczyli Państwo opcję, że nadpłata ma być przekazywana na konto, to US ma już taką informację i nie trzeba tego dodatkowo dopisywać na głównej rocznej deklaracji.

Jeśli natomiast zmienili Państwo niedawno numer konta bankowego, adres zamieszkania lub inne dane, to mogą Państwo zaktualizować swoje dane w US składając wypełniony druk ZAP-3 lub NIP-7 (dla osób prowadzących działalność gospodarczą). Mogą Państwo wypełnić te formularze w naszym programie w oknie startowym klikając w Bazę Formularzy, wyszukać ZAP-3 lub NIP-7 i wypełnić.

Mogą również Państwo podać numer konta do zwrotu na końcu wypełnianej aktualnie deklaracji PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28 lub PIT-38.

Jeśli nie podawali Państwo do US nigdy informacji o swoim numerze konta to US i nie zostanie ten numer konta do zwrotu wpisany na ostatniej stronie rocznej deklaracji PIT, wówczas Urząd Skarbowy wyśle do Państwa zwrot podatku przekazem pocztowym na Państwa adres zamieszkania. Niestety w tym wypadku kwota zwrotu jaką Państwo otrzymacie będzie pomniejszona o koszt nadania przez US tego przekazu pocztowego.

Jeśli podatnik mieszka aktualnie za granicą, należy PIT wysłać do swojego urzędu, w którym rozliczał się podatnik mieszkając w Polsce (do którego był podatnik zgłoszony).

Jeśli pracował/a Pan/Pani w tym samym czasie w dwóch różnych firmach, na dwóch etatach równocześnie, to powinien/powinna Pan/Pani poinformować o tym fakcie pracodawcę, a on wystawiając PIT-11 powinien zaznaczyć w części D w polu 28 opcję 'z więcej niż jednego stosunku pracy....'.

Jeśli otrzymał/a Pan/Pani dwa PITy11, ale to były dwa oddzielnie trwające stosunki pracy jeden po drugim, bo np. zmienił/a Pan/Pani pracę, to na każdym z nich będzie zaznaczona opcja 'z jednego stosunku pracy - i takie zaznaczenie jest poprawne. Jeśli należą się Panu/Pani wyższe koszty uzyskania przychodu, a pracodawca tego nie zaznaczył na PIT-11, to można w Kreatorze PIT przejść do okna ‘Zmniejsz swój podatek’ i zaznaczyć, że należą się wyższe koszty. Wówczas w deklaracji PIT-37 wykazany zostanie wyższy limit kosztów uzyskania przychodów.

Każda firma, nawet taka, która zamyka swoją działalność, powinna wystawić deklaracje PIT swoim pracownikom i wysłać je pocztą do pracowników, a kopię tego samego rozliczenia PIT powinna wysłać do Urzędu Skarbowego danego pracownika. Proszę się skontaktować ze swoim US i zapytać, czy dotarła do nich Pani/Pana deklaracja PIT-11 i jak powinna/powinien Pani/Pan w tej sytuacji wypełnić swój PIT-37.

W deklaracji PIT można wykazać koszty poniesione na bilety na dojazdy do miejsca pracy jednak tylko przy przychodach ze stosunku pracy.

Jeśli otrzymaliśmy PIT-11 ze stosunku pracy, to po przepisaniu kwot z tego PIT do Kreatora i po zaznaczeniu w części D jednej z opcji kosztów ze stosunku pracy podwyższone w związku z zamieszkaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i po wpisaniu kwoty poniesionej na zakup biletów imiennych program przeniesie do deklaracji PIT-37 tę kwotę kosztów, która jest wyższa.

Na dole drugiej strony PIT-40A jest zamieszczona taka informacja:

Osoby, które otrzymały PIT-40A i będą składać zeznanie podatkowe PIT-36 albo PIT-37, w zeznaniu tym, w wierszu "Emerytury-renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust.7 ustawy" w kolumnie 'f' wpisują zaliczkę na podatek w wysokości wykazanej w pozycji 57, która uwzględnia rozliczenie kwoty do zapłaty (poz. 56).

Osoby, które otrzymały PIT-11A, do zeznania przenoszą zaliczki w wysokości wykazanej w poz.37,39,41,43 i 45.

Dodając przychody z renty/emerytury trzeba w naszym programie w Kreatorze e-pity w oknie `Przychody podatnika` wybrać PIT40A/PIT11A, następnie u góry zaznaczyć opcję PIT-40A. Następnie należy wpisać przychód w pole 36, przepisać kwoty z poz. 51, 52, 53, a zaliczkę na podatek przepisać z pola 57, które już uwzględnia kwotę z pola 37 i 46.
Wówczas wpisana zaliczka z pola 57 zostanie przeniesiona do głównej deklaracji PIT i tak uzupełniona deklaracja PIT-37 będzie wypełniona prawidłowo.

Jeśli z deklaracji PIT-40A wynika, że jest nadpłata podatku, to zgodnie z ustawą, nadpłata ta zaliczona zostanie na poczet zaliczki za miesiąc marzec roku następującego po roku podatkowym, a jeżeli ją przekroczy - zwrócona łącznie z bieżącymi świadczeniami.
Czyli w przypadku nadpłaty ZUS sam ją rozliczy i nadwyżkę zwróci Państwu wraz z marcowym świadczeniem w tym roku.

Załącznik PIT/M można wykazać przy deklaracji PIT-36. Jeśli deklaracja PIT jest rozliczana w kreatorze, wystarczy przejść do okna Przychodów Podatnika i kliknąć na Pozostałe przychody, a następnie wybieramy > Dochody małoletnich dzieci. Klikamy Dalej i w kolejnym oknie Kreatora będzie można wpisać przychody małoletnich dzieci do deklaracji i Kreator sam wystawi PIT-36 z załącznikiem PIT/M.

Jeśli deklaracja jest rozliczana jako aktywna deklaracja, trzeba w pierwszym oknie zmienić rodzaj deklaracji, zaznaczyć, że ma to być PIT-36 i z załącznikiem PIT/M i po przejściu do aktywnego formularza trzeba będzie wypełnić ten PIT-36 od nowa.

Kod SWIFT jest wymagany do wpisania tylko i wyłącznie przy zagranicznych rachunkach bankowych. Jeśli wpisany został Kraj siedziby banku - Polska wówczas tego kodu SWIFT się nie wpisuje.

Proszę w danych adresowych wpisać inny kraj niż Polska, wówczas będzie możliwość wpisania adresu zagranicznego.

Proszę przejść do okna danych podatnika, a następnie w polu Kraj wybrać z listy krajów aktualny kraj Pana zamieszkania - inny kraj niż Polska.

Po uruchomieniu programu e-pity proszę zmienić ustawienia, żeby w deklaracji były widoczne zera w polach kwot. Na górnym pasku menu klikamy na Plik -> Ustawienia -> Wypełnianie deklaracji, a następnie należy zaznaczyć opcję Puste pola kwot na wydruku -> wypełniaj zerami.
Następnie w oknie startowym programu w sekcji ‘Kreator PIT za rok 2023’ poniżej, tam gdzie są wymienione deklaracje kliknąć na wybrany przez siebie PIT i następnie wybrać opcję ‘Wypełnię aktywny formularz’. Po otwarciu proszę zaznaczyć sposób opodatkowania, kliknąć Dalej i wpisać w deklaracji dane podatnika. W ten sposób będą Państwo mieli wypełnioną gotową zerową deklarację PIT.

Nie. Potwierdzenie autentyczności deklaracji dokonuje się poprzez wpisanie następujących informacji:

 • numer NIP (jeśli jest on u podatnika wymagany, np. działalność gospodarcza), imię (pierwsze),
 • nazwisko,
 • numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer),
 • data urodzenia,

kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za poprzedni rok, albo wartość "0" (zero), w przypadku, gdy za rok poprzedni nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku

W przypadku podania błędnych danych system odrzuca deklarację i wyświetla błąd 414.

Zweryfikuj Twój PIT w 6 krokach teraz >

Więcej na temat błędnych kodów weryfikacji w e-deklaracje.gov.pl znajdziesz na: https://www.e-pity.pl/kody-weryfikacji-e-deklaracje-gov-pl/ 

Deklaracja jest poprawnie wysłana do systemu e-deklaracje tylko i wyłącznie, jeśli posiada status 200. Wówczas w programie e-pity wyświetli się Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które należy zapisać w formacie pdf lub wydrukować. Jeżeli deklaracja ma status inny niż 200, nie została wysłana do systemu e-Deklaracje.

Po wysłaniu deklaracji, nie zamykaj programu. Poczekaj, aż program pobierze UPO, a następnie wydrukuj ją lub zapisz jako PDF.

Można też zapisać dodatkowo deklarację do pliku xml lub wysłać deklarację w formacie xml na swój adres mailowy. Dzięki temu, w razie awarii komputera, będzie można program na nowo zainstalować i wczytać do niego deklarację.

Jeśli obawiasz się utraty danych rozliczeniowych z PIT w wyniku nieoczekiwanej reinstalacji systemu czy wymiany komputera, skorzystaj z automatycznej archiwizacji deklaracji PIT oraz dokumentów UPO – na bezpiecznym Dysku e-pity.

Korzystanie z usługi jest możliwe tylko za pośrednictwem Programu e-pity - zarówno w wersji online, jak i na komputerze. Twoje informacje rozliczeniowe są chronione na zabezpieczonych serwerach – nie będą wykorzystywane do żadnych celów poza archiwizacją i tylko Ty masz do nich autoryzowany dostęp.

PAMIĘTAJ: Swoją wysłaną deklarację PIT razem z UPO trzeba przechowywać przez 5 lat na wypadek kontroli urzędu skarbowego.

Od rozliczenia deklaracji PIT za 2018 rok, w deklaracji PIT- 37 zostało dodane pole z nr konta do zwrotu na końcu formularza, w sekcji Rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty.

Jeśli składałeś kiedyś w swoim urzędzie skarbowym deklarację NIP-1 lub NIP-3 (od roku 2011 są to deklaracje ZAP-3 lub NIP-7) z numerem kontaktowym i numerem konta, nie musisz ponownie wpisywać tych danych na rocznej deklaracji. Jeśli ktoś np. chciałby wpisać swój numer konta na PIT w polu informacje uzupełniające to i tak urząd dokona zwrotu nadpłaconego podatku na ten numer konta, który ma widoczny w systemie, a który był wpisany na druku zgłoszenia lub aktualizacji danych identyfikacyjnych. Wpisanie numeru konta w polu informacje uzupełniające na rocznym zeznaniu nie jest dla urzędu wiążącą informacją.

Dlatego jeśli zmieniłeś niedawno numer konta bankowego lub inne dane jak, np. nazwisko, adres - musisz zaktualizować te dane w swoim urzędzie skarbowym. Formularze ZAP-3 lub NIP-7 możesz wyszukać i wypełnić w e-pitach w zakładce Baza Formularzy, wpisując odpowiednie dane bezpośrednio do pól w otwartym aktywnym formularzu ZAP-3 lub NIP-7.

Dane podatnika możesz odszukać w programie i je zmodyfikować w zakładce Aktówka.

Jeśli składali Państwo kiedyś w swoim US deklarację ZAP-3 lub NIP-7 (osoba prowadząca działalność gospodarczą) i wpisali Państwo na niej swój numer konta do zwrotu nadpłaconego podatku i zaznaczyli Państwo opcję, że nadpłata ma być przekazywana na konto, to US ma już taką informację i nie trzeba tego dodatkowo dopisywać na głównej rocznej deklaracji.

Jeśli natomiast zmienili Państwo niedawno numer konta bankowego, adres zamieszkania lub inne dane, to mogą Państwo zaktualizować swoje dane w US składając wypełniony druk ZAP-3 lub NIP-7 (dla osób prowadzących działalność gospodarczą). Mogą Państwo wypełnić te formularze w naszym programie w oknie startowym klikając w Bazę Formularzy, wyszukać ZAP-3 lub NIP-7 i wypełnić.

Mogą również Państwo podać numer konta do zwrotu na końcu wypełnianej aktualnie deklaracji PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28 lub PIT-38. Jeśli nie podawali Państwo do US nigdy informacji o swoim numerze konta to US i nie zostanie ten numer konta do zwrotu wpisany na ostatniej stronie rocznej deklaracji PIT, wówczas Urząd Skarbowy wyśle do Państwa zwrot podatku przekazem pocztowym na Państwa adres zamieszkania. W tym wypadku kwota zwrotu będzie pomniejszona o koszt nadania przez US tego przekazu pocztowego. .

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odliczając wydatki na leki, można odliczyć jedynie nadwyżkę kwoty ponad 100 zł miesięcznie. Przykładowo, jeśli w styczniu wydatki na leki wyniosły 120 zł, można odliczyć jedynie 20 zł z tej kwoty. Jeśli w jakimś miesiącu wydatki na leki nie przekroczyły 100 zł, wówczas kwoty poniżej 100 zł za ten miesiąc nie można odliczyć w PIT.

Podczas wypełniania deklaracji w naszym programie należy wpisać pełne kwoty wydatków na leki niepomniejszone o 100 zł za każdy miesiąc.

Program sam odliczy 100 zł z każdego miesiąca i na koniec zsumuje tylko wszystkie nadwyżki ponad 100 zł w poszczególnych miesiącach.

Deklaracje przekazywane elektronicznie (e-deklaracje) – zobowiązują organy skarbowe do zwrotu podatku PIT w okresie do 45 dni od daty złożenia deklaracji PIT, z wyjątkiem PIT-37 i PIT-38.

e-Deklaracje PIT-37 lub PIT-38:

 • wysłane w terminie 1 stycznia do 14 kwietnia - 45 dniowy termin zwrotu liczony będzie od dnia 15 lutego, a nie od daty wysłania PIT widocznej na UPO.
 • wysłane w terminie 15 lutego do 30 kwietnia - 45 dniowy termin zwrotu liczony będzie od daty wysłania PIT. Deklaracje przekazane w każdej innej formie - wydrukowane i złożone osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłane za pośrednictwem poczty, zobowiązują organy skarbowe do zwrotu PIT w okresie do 3 miesięcy od daty złożenia PIT.

W przypadku złożenia zeznania korygującego deklarację PIT – termin na zwrot podatku wynikający z takiej korekty to 2 miesiące; nie może on jednak nastąpić wcześniej niż 3 miesiące od złożenia pierwotnej deklaracji podatkowej.

Podatnicy posiadający rodziny wielodzietne, po wpisaniu w deklaracji, że posiadają Kartę Duże Rodziny otrzymają zwrot nadpłaconego podatku w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji.

Więcej na temat zwrotu podatku.

Każda pomyślnie wysłana deklaracja otrzymuje po wysyłce status 200 i program pobiera do niej potwierdzenie wysłania UPO. Dokładnie tak samo, jak e-deklaracje wysyłane za pomocą programu udostępnionego przez Ministerstwo finansów.

Jeżeli nie otrzymałeś UPO na maila, to najprawdopodobniej wpisałeś niepoprawnie swój adres mailowy w oknie „Wyślij e-Deklaracje” w polu “wpisz swój e-mail do wysyłki UPO na maila”. W takim wypadku sprawdź status swojej deklaracji w programie e-pity:

 • uruchom program e-pity,
 • kliknij w programie w menu Moje formularze,
 • na liście będzie widoczna Twoja deklaracja, zaznacz ją,
 • na górnym pasku pojawi się ikonka Status lub Wyślij e-Deklaracje,
 • jeśli jest ikona Wyślij e-Deklaracje – oznacza to, że wcześniej nie wysłałeś deklaracji, możesz ją wysłać teraz,
 • jeśli jest ikona Status -> kliknij w nią -> pojawi się informacja, jaki status ma Twoja deklaracja (200 i odebrane UPO oznaczają, że deklaracja została wysłana poprawnie, status 401, 402, 411, 412, 414 oznacza, że deklaracja nie została wysłana i w takim wypadku sprawdź, co oznacza dany kod błędu na: https://www.e-pity.pl/kody-weryfikacji-e-deklaracje-gov-pl/ ).

Wypełnienie tej pozycji jest w programie e-pity opcjonalne. Jeśli nie chce Pan/Pani, aby Pana/Pani dane i adres były przekazywane do OPP, proszę otworzyć wypełnianą deklarację i w Kreatorze PIT przejść do okna ‘Przekazania 1,5% podatku’ i zaznaczyć ptaszkiem opcję ‘Nie chcę przekazywać danych osobowych do OPP', wówczas na podglądzie deklaracji PIT, ta pozycja nie będzie zaznaczona.

Na dole drugiej strony PIT-40A jest zamieszczona taka informacja:

Osoby, które otrzymały PIT-40A i będą składać zeznanie podatkowe PIT-36 albo PIT-37, w zeznaniu tym, w wierszu "Emerytury-renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust.7 ustawy" w kolumnie 'f' wpisują zaliczkę na podatek w wysokości wykazanej w pozycji 57, która uwzględnia rozliczenie kwoty do zapłaty (poz. 56). Osoby, które otrzymały PIT-11A, do zeznania przenoszą zaliczki w wysokości wykazanej w poz.37,39,41,43 i 45.

Dodając przychody z renty/emerytury trzeba w naszym programie w Kreatorze e-pity w oknie `Przychody podatnika` wybrać PIT40A/PIT11A, następnie u góry zaznaczyć opcję PIT-40A. Następnie należy wpisać przychód w pole 36, przepisać kwoty z poz. 51, 52, 53, a zaliczkę na podatek przepisać z pola 57, które już uwzględnia kwotę z pola 37 i 46.
Wówczas wpisana zaliczka z pola 5747 zostanie przeniesiona do głównej deklaracji PIT i tak uzupełniona deklaracja PIT-37 będzie wypełniona prawidłowo.

"Nadpłata podatku, zgodnie z ustawą, zostanie zaliczona na poczet zaliczki za miesiąc marzec roku następującego po roku podatkowym, a jeżeli ją przekroczy - zwrócona łącznie z bieżącymi świadczeniami."

Jeśli z deklaracji PIT-40A wynika, że jest nadpłata podatku, to zgodnie z ustawą, nadpłata ta zaliczona zostanie na poczet zaliczki za miesiąc marzec roku następującego po roku podatkowym, a jeżeli ją przekroczy - zwrócona łącznie z bieżącymi świadczeniami.
Czyli w przypadku nadpłaty ZUS sam ją rozliczy i nadwyżkę zwróci Państwu wraz z marcowym świadczeniem w tym roku.

W Kreatorze po uzupełnieniu danych o przychodach na podstawie PIT-11, który przekazał Państwu pracodawca przechodzimy dalej. W jednym z kolejnych kroków Kreatora w oknie ‘Zmniejsz swój podatek’ będzie można zaznaczyć opcję ‘Czy podatnik posiada imienne bilety okresowe na dojazd do pracy’ i wpisać łączną kwotę wydatków na zakup biletów imiennych i kliknąć na ‘Przelicz’.

Jeśli kwota wydatków na bilety będzie wyższa niż kwota faktycznych kosztów wynikających z otrzymanej deklaracji PIT-11, wówczas program wpisze tę wyższą kwotę kosztów w poz. 53 w deklaracji PIT-37.

Na naszej stronie https://www.e-pity.pl/abc_podatki/typowe_bledy_popelniane_przez_podatnikow/  zamieściliśmy też taką informację:
“Podwyższony limit kosztów z umowy o pracę – w wartości faktycznie poniesionych wydatków, przysługuje tylko w sytuacji, gdy koszty te są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. Koszty ten muszą zostać udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.”
Reasumując program nie sumuje tych dwóch kwot kosztów, tylko sprawdza, która kwota jest wyższa (czy z PIT-11 czy kwota wydatków na bilety) i tę wyższą kwotę kosztów przenosi do deklaracji PIT-37.

Najczęściej zadawane pytania w sprawie usługi Twój e-PIT i odpowiedzi na nie - znajdują się na stronie https://www.e-pity.pl/twoj-e-pit/faq-pytania-odpowiedzi-usluga-twoj-e-pit/  .

Wspieramy OPP