Oznacza to, że nie została automatycznie pobrana najnowsza wersja programu za kolejny rok podatkowy.

Być może zostało wyłączone w programie powiadamianie o corocznej aktualizacji. Należy wówczas wejść w zakładkę Plik > Ustawienia i zaznaczyć opcję 'Aktualizacje automatyczne'.

Prawdopodobne jest również to, że przy uruchamianiu programu, nie został potwierdzony komunikat o jego aktualizacji.

Aby mieć pewność, że korzystasz z najnowszej wersji e-pity 2019, możesz pobrać program ze strony: https://www.e-pity.pl/pobierz_darmowy_program/ .

Jeśli masz uruchomioną wersję programu e-pity 2020, a na swojej deklaracji widzisz rok 2019, to prawdopodobnie przełączyłeś program na rok podatkowy 2019. Chcąc wystawić deklarację PIT za 2020 rok przełącz rok podatkowy na 2020, aby mieć dostęp do Kreatora PIT i Aktywnych deklaracji za 2020 rok.

 Jak przełączyć bazę na dany rok podatkowy?

Przenoszą się dane z listy podatników, dane o dzieciach do ulgi prorodzinnej, dane o prowadzonej działalności gospodarczej, dane o rodzajach przychodów, jakie miał w zeszłym roku podatnik.

Po zainstalowaniu wersji za nowy rok podatkowy, do programu zostaną przeniesione dane. Informacje zostaną zapamiętane i wyświetlą się w Kreatorze dopiero wtedy, gdy podczas wypełniania deklaracji będziemy chcieli taką informację dodać.

Dane z listy podatników można wczytać w Kreatorze w oknie „Dane podatnika” przez zielony przycisk "wybierz podatnika", a następnie "wybierz".

Po wczytaniu danych podatnika pojawi się okno o wczytaniu przychodów (o ile osoba korzystała z programu e-pity w zeszłym roku i wysłała deklarację).

Po kliknięciu na lewy przycisk z nazwą PIT-u ( w tym przypadku PIT-37/36, gdyż taki był wypełniony w zeszłym roku), program wczyta w oknie „przychody podatnika” deklaracje, które zostały dodane w zeszłym roku (np. PIT-11, PIT-8C, PIT-11A). Wówczas wystarczy kliknąć na „modyfikuj” i po kolei uzupełnić dane, wpisując aktualne kwoty za rok 2020.

Dane o dzieciach nie będą widoczne od razu w oknie „Ulgi z tytułu wychowania dzieci” ale pojawią się, gdy klikniemy na ”dodaj dziecko”. Jeśli w ciągu ostatniego roku dziecko uzyskało pełnoletność ale dalej się uczy, można zmodyfikować wpisane dane lub usunąć, jeśli np. dziecko skończyło 25 lat i ulga się już nie należy.

Jeśli wypełniałeś deklarację w zeszłym roku w programie e-pity 2019, wszystkie dane wpisane w programie e-pity są zapisane na Twoim komputerze. My nie mamy dostępu do tych danych oraz do wypełnianych deklaracji w naszym programie.

Jeśli nie odinstalowałeś programu e-pity za rok 2019, uruchom go i kliknij w Moje Formularze, następnie otwórz deklarację przez opcję modyfikuj i kliknij w podgląd deklaracji. Sprawdź jaka kwota przychodu widnieje na Twojej deklaracji.

Jeżeli przeinstalowałeś system lub robiłeś format dysku, to niestety nie będzie możliwe odzyskanie Twojej deklaracji. W takim wypadku możesz poprosić o odpis deklaracji w swoim urzędzie skarbowym (odpłatnie) lub złożyć deklarację za rok 2019 w formie papierowej i wydrukować kopię dla siebie, aby w przyszłym roku mieć dostęp do kwoty przychodu. Ponadto każdą deklarację podatkową należy archiwizować przez okres 5 lat, na wypadek kontroli skarbowej.

Jeżeli odinstalowałeś program, ale nie usuwałeś danych zapisanych w katalogu Moje dokumenty -> efile-> epity, to w takim wypadku zainstaluj program za rok 2020, otwórz go - deklaracja powinna być w nim widoczna (zakładka Moje formularze w roku podatkowym 2019).

Archiwalne wersje e-pity 2014 i wcześniejsze są dostępne pod adresem: https://www.e-pity.pl/o_programie/archiwalne_wersje/ 

Jeśli wypełniałeś swoją deklarację za rok 2019 w innym programie do rozliczania PIT-ów, sprawdź, czy masz jeszcze zainstalowany ten program i odszukaj w nim swoją zapisaną deklarację, aby sprawdzić kwotę przychodu do wysyłki PIT.

W oknie startowym na górnym szarym pasku proszę wybrać: Plik-> Ustawienia-> Bazy-> ‘Przełącz na tę bazę’ przy bazie "domyślna 2019"-> Zapisz i zamknij. W prawym górnym rogu proszę wybrać "Zmień rok podatkowy 2019-> Dodaj rok”. Wyświetli się okno “Dodaj bazę na rok” proszę odznaczyć “Kopiuj dane z bazy (...)”. W nazwie powinno samo się wstawić domyślna. Rok powinien sam się ustawić na 2020. Proszę kliknąć “Dodaj”. Program wczyta dane o kwotach przychodów do wysyłki e-Deklaracji z bazy z poprzedniego roku podatkowego.

Proszę pobrać i zainstalować najnowszą wersję programu Adobe Air https://get.adobe.com/air/ 

W pierwszej kolejności proszę odinstalować Adobe Air wraz ze wszystkimi komponentami i zawartością Adobe. Następnie proszę pobrać najnowszą wersję Adobe Air z powyższego linku i ją zainstalować. Po pomyślnej instalacji Adobe proszę zrestartować komputer i proszę ponownie zainstalować program e-pity 2020.

 Więcej informacji na temat instalacji e-pity na Mac

Status 411 oznacza, że w systemie e-deklaracji MF jest już złożony dokument (zeznanie) z takim identyfikatorem podatkowym - NIP/PESEL.

Jeśli chcą Państwo wysłać kolejną deklarację ,proszę wysłać ją jako korektę zeznania. Proszę pamiętać, że wszystkie rodzaje przychodów z różnych źródeł muszą być wykazane w jednej, rocznej deklaracji PIT (np. jeśli ktoś otrzymał kilka PIT-11, PIT-8C lub jednocześnie uzyskuje przychody z tytułu renty/emerytury).

Proszę wejść ponownie w deklarację ze statusem 411 przez “Modyfikuj”, następnie w oknie “Sposób opodatkowania” proszę zaznaczyć w sekcji “Cel złożenia deklaracji -> korekta zeznania”. Następnie proszę sprawdzić, czy wszystkie przychody i inne dane są wprowadzone w deklaracji poprawnie, ewentualnie dopisać kolejny przychód lub wprowadzić wymagane poprawki i wysłać przez przycisk 'Wyślij e-Deklarację’.

Tak wysłana korekta otrzyma swoje własne potwierdzenie wysłania - UPO. Proszę zapisać sobie wysłaną deklarację razem z UPO, wydrukować lub przesłać na swój e-mail w pliku *.pdf, gdyż zarchiwizowaną e-Deklarację z UPO należy przechowywać przez okres 5 lat na wypadek kontroli US.

Deklarację wypełnioną w wersji online, można odszukać w programie e-pity w wersji online. Proszę ponownie wejść na naszą stronę www.e-pity.pl i uruchomić program przez przycisk ‘uruchom PITy online teraz’ lub z linku https://www.e-pity.pl/pit-online/index.php,

Państwa deklaracja powinna być zapisana w zakładce “Moje Deklaracje”.

Jeśli korzystali Państwo z wersji zainstalowanej programu e-pity 2020, to dane będą w zakładce “Moje Formularze”. Jeżeli ich tam nie ma to powinny być zapisane w katalogu Dokumenty-> efile-> e-pity. Po ponownym uruchomieniu programu ze skrótu na Pulpicie lub jeśli program został odinstalowany po ponownej instalacji programu e-pity z naszej strony, dane zostaną wczytane z tego katalogu do programu i wypełnione PITy wyświetlą w zakładce “Moje Formularze”.

Proszę sprawdzić czy na komputerze mają Państwo zapisany plik xml o rozszerzeniu *.epity z deklaracją PIT za 2020 rok.

Jeśli mają Państwo plik xml z deklaracją, to można go wczytać do zainstalowanej wersji programu e-pity przez menu Plik-> Otwórz plik z dysku i zaimportować plik. Po wczytaniu PIT-a, program połączy się z serwerem MF i odbierze UPO tej deklaracji i będzie można ją wydrukować lub wysłać do siebie mailem lub zapisać jako plik pdf. Jeżeli założyli Państwo podczas wysyłki konto na Dysk e-pity to proszę się zalogować i zsynchronizować, dane wyświetlą się w programie z zakładce Moje Formularze /Moje Deklaracje.

Jeśli nie mają Państwo już dostępu do tego komputera lub nie ma na nim już zapisanej tej deklaracji, należy skontaktować się ze swoim Urzędem i poprosić o wydanie kopii deklaracji.

Jeśli nie było jeszcze wypełnianych i wysyłanych deklaracji w Programie e-pity 2020, proszę po uruchomieniu programu przełączyć się na rok podatkowy 2019, a następnie kliknąć na menu Plik-> Ustawienia -> Bazy i przy roku podatkowym 2020 kliknąć na krzyżyk Usuń i go usunąć.

Następnie proszę kliknąć na dole okna na 'Dodaj bazę' i dodać nowy rok podatkowy 2020, zaznaczając ptaszkiem opcję Kopiuj dane z bazy 2019 (proszę się upewnić, czy są zaznaczone wszystkie opcje poniżej, że chcemy skopiować dane firm i instytucji, dane osób i ustawienia widoków i autouzupełnienia) i kliknąć na dole okna na Dodaj. Proszę się przełączyć na rok podatkowy 2020 i sprawdzić, czy dane podatników w Aktówce są już widoczne.

Najczęściej zadawane pytania w sprawie usługi Twój e-PIT i odpowiedzi na nie - znajdują się na stronie https://www.e-pity.pl/twoj-e-pit/faq-pytania-odpowiedzi-usluga-twoj-e-pit/  .

Jeśli na deklaracji PIT-37 lub PIT-36 były wykazane kwoty Nadpłaty podatku i wyliczyła się dodatkowa Przysługująca różnica podatku w części ‘Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci’ i łączna kwota do zwrotu wykazywała sumę tych dwóch kwot, wówczas Urzędy Skarbowe wysyłają zwrot podatku do podatnika dwoma przelewami:

  1. przelew w kwocie która wynika z pola Nadpłaty podatku
  2. przelew w kwocie Przysługująca różnica z sekcji Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci. Łącznie po zsumowaniu kwot z tych dwóch przelewów podatnik otrzymuje taką kwotę zwrotu jaka wynika z pola Łączna kwota do zwrotu na PIT-37 lub PIT-36.

Przykładowo w PIT-37 za 2020 rok:

Nadpłata podatku (poz. 124) 694 zł

Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na 2 dzieci (poz. 129 - przysługująca różnica) 2224.08 zł

Łączna kwota do zwrotu (poz. 130) 2918,08 zł

 

 

Suma kwot tych dwóch przelewów: 2224,08 + 694,00 = 2918,08 zł

Jest zgodna z kwotą Łącznego zwrotu z poz. 130 na PIT-37  

Chcąc odliczyć w deklaracji ulgę z tytułu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), należy przejść w Kreatorze do okna 'Ulgi i odliczenia' i zaznaczyć ptaszkiem opcję 'Odliczenia od dochodu (w tym wpłata na IKZE)', a wówczas w kolejnym oknie Kreatora będzie można wpisać kwotę wpłat IKZE. Wpisana kwota zostanie przeniesiona do PIT/O w sekcji B do pola 33 (analogicznie dla małżonka - pole 34).

Proszę w polu ‘kod pocztowy’ wpisać swój kod pocztowy i po prawej stronie tego pola kliknąć na ikonkę 'Pobierz dane adresowe'. Na liście miejscowości powinna pojawić się Państwa miejscowość. Jeśli nie uda się wyszukać danej miejscowości, można przejść dalej do kolejnego pola i wpisać dane adresowe ręcznie.

Jeśli deklaracja została błędnie wypełniona i przez przypadek wysłana, niestety nie można już anulować jej wysyłki. Proszę odszukać tę deklarację w zakładce Moje formularze (na wersji online ‘Moje deklaracje’), otworzyć ją, kliknąć w górnym menu na ‘Utwórz kopię/korektę’ (na wersji online ‘Wystaw korektę’), a następnie zmodyfikować i utworzyć poprawne rozliczenie PIT i je wysłać jako korektę zeznania. Tak wysłana korekta otrzyma swoje własne potwierdzenie wysłania UPO, a pierwsza wysłana deklaracja zostanie wówczas anulowana. Proszę zapisać sobie wysłaną korektę razem z UPO, wydrukować lub przesyłać na swój e-mail w pliku pdf, gdyż zarchiwizowaną e-deklarację z UPO należy przechowywać przez okres 5 lat na wypadek kontroli US.

w Kreatorze PIT dodaliśmy dodatkowy krok o nazwie 'Zmniejsz swój podatek', w którym można zaznaczyć jakie mieliśmy koszty uzyskania przychodów na umowie o pracę. Czy podatnik miał jeden stosunek pracy, czy więcej, czy dojeżdżał do miejsca pracy z innej miejscowości, czy posiadał bilety imienne na dojazd do pracy. Po zaznaczeniu podwyższonych kosztów przychodu, zostaną one uwzględnione w rozliczeniu PIT, dzięki temu wyliczony zostanie niższy dochód i niższy podatek do zapłaty.

W formularzu PIT-28 pola 185, 186 i 187 dotyczą informacji o załączniku PIT/D. Pole 185 pokazuje się jako wymagane do wypełnienia jeśli w deklaracji zostanie wypełniona poz. 186 lub 187. Jeśli wypełniona była którąś z tych pozycji, wystarczy zaznaczyć w poz. 185, czy PIT/D dołącza do swojego zeznania podatnik czy małżonek. Jeżeli do aktualnie wypełnianej deklaracji PIT-28 podatnik dołącza PIT/D wówczas poz. 185, 186 i 187 nie wypełnia się i pozostawia się je puste.

Jeśli poz. 186 lub 187 została wypełniona przez pomyłkę, proszę ją odznaczyć i pozostawić pustą, a wówczas będzie można wysłać tę deklarację.

W formularzu PIT-28 pola 185, 186 i 187 dotyczą informacji o załączniku PIT/D. Pole 186 pokazuje się jako wymagane do wypełnienia, jeśli w deklaracji zostanie uzupełnione pole 185. Jeśli w poz. 185 zostało zaznaczone, że załącznik PIT/D dołącza do swojego zeznania podatnik lub jego małżonek, wówczas należy w poz. 186 podać, do którego zeznania będzie ten PIT/D przez małżonka dołączony. Jeśli do aktualnie wypełnianej deklaracji PIT-28 podatnik chce dodać załącznik PIT/D wówczas poz. 185, 186 i 187 nie wypełnia się i pozostawia się je puste. Jeśli poz. 185 została wypełniona przez pomyłkę, proszę ją odznaczyć i pozostawić pustą, a wówczas będzie można wysłać tę deklarację.

Jeśli chodzi o dane pełnomocnika w poz. 151 na PIT-37 i w poz. 504 na PIT-36, to te dane zaciągają się na formularz PIT z Aktówki, gdyż w Aktówce są wpisane imię i nazwisko pełnomocnika dla tych Podatników.

Proszę otworzyć zakładkę Aktówka, odszukać tego podatnika, dla którego był wypełniony przykładowo PIT-37, a następnie zmodyfikować usuwając imię i nazwisko w sekcji ‘Dane pełnomocnika’ i zapisać zmiany. Proszę otworzyć PIT-37 tej osoby, a następnie przejść do Danych Podatnika kliknąć kursorem w pole NIP lub PESEL i usunąć je krzyżykiem opcja 'Wyczyść wybór osoby'. Następnie proszę kliknąć w lupkę i wybrać jeszcze raz tego podatnika z Aktówki. Tym razem pole 151 na PIT-37 - danych pełnomocnika powinno pozostać niewypełnione. Analogicznie proszę zrobić z osobami, dla których był wypełniony PIT-36.

Jeśli chodzi o wypełnianie pola ‘numer KRS’ na korekcie zeznania przed 31 maja danego roku podatkowego, to wypełniane deklaracje i korekty PIT-37, PIT-36 mogą mieć wpisany nr KRS. Składając korektę zeznania można również zmienić numer KRS.

Dopiero po miesiącu od upłynięcia terminu złożenia tych deklaracji (30.04.2021), czyli po 31 maja 2021 utworzone korekty zeznania automatycznie nie będą mogły mieć wypełnionego pola nr KRS, ponieważ po tym terminie nie będzie możliwości przekazania 1% na wybrane OPP.

Program sam kontroluje to jaka jest kwota podstawy opodatkowania i wylicza odpowiedni podatek dla każdego roku podatkowego. W przypadku deklaracji za 2020 rok wg skali podatkowej, o której pisaliśmy na naszej stronie https://www.e-pity.pl/skala-podatkowa/. Dodatkowo jeśli zostanie przekroczony próg 1.000.000 zł, wówczas program poinformuje osobnym komunikatem o tym, że konieczne jest wypełnienie dodatkowej deklaracji DSF-1 https://www.e-pity.pl/dsf1-podatek-danina-solidarnosciowa-trzeci-prog-4-procent/ 

Zgodnie z informacją uzyskaną w Krajowej Informacji Skarbowej, jeżeli podatnik złożył w danym roku podatkowym PIT-OP, a następnie będzie chciał wysłać PIT-37, to deklaracja PIT-OP nie będzie skuteczna. Co oznacza, że na deklaracji PIT-37 ponownie należy wskazać nr KRS.

Amortyzację środków trwałych rozliczamy w trakcie roku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - służy do tego kol. 13 księgi (pozostałe wydatki). W deklaracji PIT-36 podajemy wyłącznie kwotę podsumowań z tej księgi - czyli łączną kwotę przychodów i kosztów. Zatem samej wartości amortyzowanego sprzętu nie wprowadzamy do PIT-36, a jedynie pośrednio - poprzez łączną kwotę, wynikającą z prowadzonego w trakcie roku PKPiR.

Wspieramy OPP