Po instalacji program tworzy nową bazę danych aplikacji i zapisuje ją w lokalizacji Moje dokumenty > efile -> epity ->epity.sqlite.

Następnie jest tworzona domyślna baza na aktualnie rozliczany rok podatkowy.

W górnym prawym rogu programu można przełączyć się między bazami, jakie mamy dodane w programie:

Po przełączeniu bazy możemy wybrać rok podatkowy dostępny dla danej bazy. Z tego poziomu możemy także dodać nowy rok podatkowy przypisany do wybranej bazy – opcja Dodaj rok podatkowy.

Dodatkowo możemy utworzyć inne bazy z podziałem na rok podatkowy.

W tym celu należy kliknąć w Plik -> Ustawienia -> Bazy: 

Z tego poziomu można dodać nową bazę i przypisać do niej rok podatkowy poprzez przycisk Dodaj bazę. Wyświetli się okno, w którym należy uzupełnić poszczególne pola, np. nazwa nowej bazy oraz wybrać rok podatkowy. 

Możemy skopiować dane z innej bazy, w tym celu należy zaznaczyć przycisk Kopiuj dane z innej bazy i wybrać dane, które chcemy skopiować.

Z poziomu Plik -> Ustawienia -> Bazy możemy także przełączyć bazę – opcja ‘Przełącz na tę bazę".