Po instalacji program tworzy nową bazę danych aplikacji i zapisuje ją w lokalizacji Moje dokumenty > efile -> epity ->epity.sqlite.

Następnie jest tworzony domyślny profil (baza) na aktualnie rozliczany rok podatkowy.

W górnym prawym rogu programu można przełączyć się między profilami (bazami), jakie mamy dodane w programie:

Po przełączeniu profilu (bazy) możemy wybrać rok podatkowy dostępny dla danego profilu (bazy). Z tego poziomu możemy także dodać nowy rok podatkowy przypisany do wybranego profilu (bazy) – opcja 'Dodaj rok podatkowy'.

Dodatkowo możemy utworzyć inne profile (bazy) z podziałem na rok podatkowy.

W tym celu należy kliknąć w Plik -> Ustawienia -> Profile (bazy): 

Z tego poziomu można dodać nowy profil (bazę) i przypisać do niego rok podatkowy poprzez przycisk 'Dodaj'. Wyświetli się okno, w którym należy uzupełnić poszczególne pola, np. nazwa nowego profilu oraz wybrać rok podatkowy. 

Możemy skopiować dane z innego profilu, w tym celu należy zaznaczyć przycisk 'Kopiuj dane z innego profilu' i wybrać dane, które chcemy skopiować.

Z poziomu Plik -> Ustawienia -> Profile (bazy) możemy także wczytać inny profil (bazę) – opcja ‘Wczytaj'.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: