Program e-pity wymaga .NET Framework w wersji co najmniej 2.0, współpracuje również z nowszymi wersjami: 3.0, 3.5, 4.0, oraz 4.5.

Link do pobrania .NET Framework niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego:
http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=17851

Program który wyświetla wszystkie zainstalowane aktualnie wersje .NET Framework:
http://www.asoft.be/prod_netver.html

Użytkownicy, którzy posiadają wersję e-pity 5.0.7 lub wcześniejszą do poprawnego działania .NET Framework muszą pobrać plik signxml.exe.config i zapisać go w katalogu C:Program Filese-filee-pity2014Assets

Od wersji 5.0.8 plik ten będzie wbudowany i automatycznie wstawiany podczas instalacji (np. aktualizacji).

Instalowanie programu .NET Framework

Instrukcja instalacji .NET Framework krok po kroku:

Krok 1

Jeżeli pojawi się poniższy komunikat, należy go zaakceptować klikając w przycisk OK.

Krok 2

Po pojawieniu się poniższego komunikatu, należy kliknąć w "Zainstaluj .NET".

.NET Framework można zainstalować klikając w programie Pomoc -> Serwis ->  Zainstaluj .NET 4.0 lub Zainstaluj .NET 3.5

Krok 3

W instalatorze programu, należy zaakceptować licencję oraz kliknąć w Zainstaluj.

Krok 4

Krok 5

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy