Zaawansowany zapis pliku PDF na dysk uruchamiamy z poziomu otwartego formularza - klikamy w przycisk 'Zapisz'

i wybieramy opcję 'Zapisz na dysku plik PDF (zaawansowane)

lub zakładki Moje formularze poprzez rozwinięcie menu przy przycisku ‘Zapisz na dysku’ i wyborze opcji ‘Zapisz na dysku plik PDF (zaawansowane)’.

W zakładce Moje formularze możemy uruchomić tę opcję klikając w ‘Więcej akcji’  

  i klikając ‘Zapisz na dysku’ -> Zapisz na dysku plik PDF (zaawansowane).

Okno zaawansowanego zapisu do pliku PDF: 

Dostępne ustawienia zapisu zaawansowanego:

  • Dołącz - możemy wybrać, czy zapisujemy główną deklarację, potwierdzenie UPO wraz załącznikiem, czy tylko deklarację, potwierdzenie UPO lub załącznik.
  • Tła formularzy - możemy zapisać w pliku PDF standardowe tła formularzy (kolorowe), wyszarzone lub wyszarzone i rozjaśnione, własne ustawienia (tutaj klikamy opcję ‘dostosuj’), puste.
  • Możliwość zaznaczenia opcji 'Wartości w polach wypełnij wielkimi literami'.
Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: