Program pozwala na dostęp do aplikacji wielu użytkownikom. Przy pierwszej instalacji program tworzy domyślnego użytkownika o typie 'Administrator'.

Jeśli w programie dodamy więcej niż jednego użytkownika lub użytkownik będzie miał ustawione hasło do programu - pojawi się okno logowania podczas włączania programu.

W programie możemy dodać nowego użytkownika (nowych użytkowników), który będzie mógł wejść lub zalogować się do programu.

Aby dodać nowego użytkownika w programie, należy kliknąć: Plik -> Ustawienia -> Użytkownicy -> Dodaj użytkownika.

Z tego poziomu możemy ustawić lub zmienić hasło do danego profilu (użytkownika), a także zaznaczyć profile, które mają być dostępne dla konkretnego użytkownika oraz jego uprawnienia.

Użytkownik o typie 'Administrator' ma dostęp do wszystkich baz danych i może zarządzać innymi użytkownikami.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: