Jeśli PIT był wysyłany elektronicznie jako e-Deklaracja, to na zwrot czeka się od jednego do kilku tygodni (Urząd Skarbowy ma obowiązek przesłać zwrot najpóźniej w ciągu 45 dni), wszystko zależy jednak od danego Urzędu Skarbowego.

Jeśli deklaracja była wysłana listem poleconym za pośrednictwem poczty lub złożona w US osobiście w wersji papierowej to lub Urząd Skarbowy powinien dokonać zwrotu podatku w ciągu trzech miesięcy od daty wpłynięcia do nich deklaracji, lub jeśli była składana korekta zeznania to w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia korekty.

Można także zadzwonić do swojego Urzędu Skarbowego i dopytać, czy wysłana deklaracja została już przez nich zweryfikowana i kiedy można spodziewać się zwrotu.

Zgodnie z art 77 par. 1 pkt 5a ustawy ordynacja podatkowa, termin zwrotu nadpłaconego podatku wynosi w 2019 roku 45 dni od dnia złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania rocznego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy nie rozróżniają terminu w stosunku do deklaracji składanych przez portal podatkowy oraz w innej formie elektronicznej za pośrednictwem systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów.

90-dniowy termin zwrotu dotyczy deklaracji składanych w wersji papierowej bezpośrednio w urzędzie lub wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Informacje z naszej strony bazują na przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Dziękujemy serdecznie za korzystanie z naszego serwisu i zapraszamy do skorzystania z programu do rozliczeń rocznych www.e-pity.pl 

To jest tylko informacja orientacyjna. Jeśli ktoś wysyłał w zeszłym roku PIT do tego samego US w podobnym terminie, wówczas był taki orientacyjny czas zwrotu. Termin zwrotu podatku w tym roku może być inny, zależny od ilości złożonych deklaracji w tym samym terminie w tym US, od tego czy ktoś składał deklarację w wersji elektronicznej, czy w wersji papierowej, od tego czy składana jest deklaracja rodziny wielodzietnej -wtedy jest szybszy zwrot.

O dokładny termin zwrotu podatku w tym roku należy dopytywać w swoim Urzędzie Skarbowym.

Swój zwrot z PITu można sprawdzić na innej stronie Ministerstwa https://www.finanse.mf.gov.pl/no-cache/pp/zwrot-nadplaty-pit.

Można też zadzwonić do swojego Urzędu Skarbowego i dopytać, czy ta deklaracja została już przez nich zweryfikowana i kiedy można się spodziewać zwrotu nadpłaty podatku.

Jeśli na deklaracji PIT-37 lub PIT-36 były wykazane kwoty Nadpłaty podatku i wyliczyła się dodatkowa Przysługująca różnica podatku w części ‘Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci’ i łączna kwota do zwrotu wykazywała sumę tych dwóch kwot, wówczas Urzędy Skarbowe wysyłają zwrot podatku do podatnika dwoma przelewami.

Więcej informacji 

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję