Oznacza to, że nie została automatycznie pobrana najnowsza wersja programu za kolejny rok podatkowy.

Być może zostało wyłączone w programie powiadamianie o corocznej aktualizacji. Należy wówczas wejść w zakładkę Plik > Ustawienia i zaznaczyć opcję Aktualizacje automatyczne.

Prawdopodobne jest również to, że przy uruchamianiu programu, nie został potwierdzony komunikat o jego aktualizacji.

Aby mieć pewność, że korzystasz z najnowszej wersji e-pity 2019, możesz pobrać program ze strony: https://www.e-pity.pl/pobierz_darmowy_program/ .

Jeśli masz uruchomioną wersję programu e-pity 2019, a na swojej deklaracji widzisz rok 2018, to prawdopodobnie przełączyłeś program na rok podatkowy 2018. Chcąc wystawić deklarację PIT za 2019 rok przełącz rok podatkowy na 2019, aby mieć dostęp do Kreatora PIT i Aktywnych deklaracji za 2019 rok.

Przenoszą się dane z listy podatników, dane o dzieciach do ulgi prorodzinnej, dane o prowadzonej działalności gospodarczej, dane o rodzajach przychodów, jakie miał w zeszłym roku podatnik.

Po zainstalowaniu wersji za nowy rok podatkowy, do programu zostaną przeniesione dane. Informacje zostaną zapamiętane i wyświetlą się w Kreatorze dopiero wtedy, gdy podczas wypełniania deklaracji będziemy chcieli taką informację dodać.

Dane z listy podatników można wczytać w Kreatorze w oknie „Dane podatnika” przez zielony przycisk "wybierz podatnika", a następnie "wybierz".

Po wczytaniu danych podatnika pojawi się okno o wczytaniu przychodów (o ile osoba korzystała z programu e-pity w zeszłym roku i wysłała deklarację).

Po kliknięciu na lewy przycisk z nazwą PIT-u ( w tym przypadku PIT-37/36, gdyż taki był wypełniony w zeszłym roku), program wczyta w oknie „przychody podatnika” deklaracje, które zostały dodane w zeszłym roku (np. PIT-11, PIT-8C, PIT-11A). Wówczas wystarczy kliknąć na „modyfikuj” i po kolei uzupełnić dane, wpisując aktualne kwoty za rok 2019.

Dane o dzieciach nie będą widoczne od razu w oknie „Ulgi z tytułu wychowania dzieci” ale pojawią się, gdy klikniemy na ”dodaj dziecko”. Jeśli w ciągu ostatniego roku dziecko uzyskało pełnoletność ale dalej się uczy, można zmodyfikować wpisane dane lub usunąć, jeśli np. dziecko skończyło 25 lat i ulga się już nie należy

Jeśli wypełniałeś deklarację w zeszłym roku w programie e-pity 2018, wszystkie dane wpisane w programie e-pity są zapisane na Twoim komputerze. My nie mamy dostępu do tych danych oraz do wypełnianych deklaracji w naszym programie.

Jeśli nie odinstalowałeś programu e-pity za rok 2018, uruchom go i kliknij w Moje Formularze, następnie otwórz deklarację przez opcję modyfikuj i kliknij w podgląd deklaracji. Sprawdź jaka kwota przychodu widnieje na Twojej deklaracji.

Jeżeli przeinstalowałeś system lub robiłeś format dysku, to niestety nie będzie możliwe odzyskanie Twojej deklaracji. W takim wypadku możesz poprosić o odpis deklaracji w swoim urzędzie skarbowym (odpłatnie) lub złożyć deklarację za rok 2019 w formie papierowej i wydrukować kopię dla siebie, aby w przyszłym roku mieć dostęp do kwoty przychodu. Ponadto każdą deklarację podatkową należy archiwizować przez okres 5 lat, na wypadek kontroli skarbowej.

Jeżeli odinstalowałeś program, ale nie usuwałeś danych zapisanych w katalogu Moje dokumenty -> efile-> epity, to w takim wypadku zainstaluj program za rok 2019, otwórz go - deklaracja powinna być w nim widoczna (zakładka Moje formularze w roku podatkowym 2018).

Archiwalne wersje e-pity 2014 i wcześniejsze są dostępne pod adresem: https://www.e-pity.pl/o_programie/archiwalne_wersje/ 

Jeśli wypełniałeś swoją deklarację za rok 2018 w innym programie do rozliczania PIT-ów, sprawdź, czy masz jeszcze zainstalowany ten program i odszukaj w nim swoją zapisaną deklarację, aby sprawdzić kwotę przychodu do wysyłki PIT.

W oknie startowym na górnym szarym pasku proszę wybrać: Plik-> Ustawienia-> Bazy-> ‘Przełącz na tę bazę’ przy bazie "domyślna 2018"-> Zapisz i zamknij. W prawym górnym rogu proszę wybrać "Zmień rok podatkowy 2018-> Dodaj rok”. Wyświetli się okno “Dodaj bazę na rok” proszę odznaczyć “Kopiuj dane z bazy (...)”. W nazwie powinno samo się wstawić domyślna. Rok powinien sam się ustawić na 2019. Proszę kliknąć “Dodaj”. Program wczyta dane o kwotach przychodów do wysyłki e-Deklaracji z bazy z poprzedniego roku podatkowego.

Proszę kliknąć w link http://download.e-pity.pl/down2019/setup_e-pity_not_signed.exe pobrać program e-pity i go zainstalować.

Proszę pobrać i zainstalować najnowszą wersję programu Adobe Air https://get.adobe.com/air/ 

W pierwszej kolejności proszę odinstalować Adobe Air wraz ze wszystkimi komponentami i zawartością Adobe. Następnie proszę pobrać najnowszą wersję Adobe Air z powyższego linku i ją zainstalować. Po pomyślnej instalacji Adobe proszę zrestartować komputer i proszę ponownie zainstalować program e-pity 2019.

Status 411 oznacza, że w systemie e-deklaracji MF jest już złożony dokument (zeznanie) z takim identyfikatorem podatkowym - NIP/PESEL.

Jeśli chcą Państwo wysłać kolejną deklarację proszę wysłać ją jako korektę zeznania. Proszę pamiętać, że wszystkie rodzaje przychodów z różnych źródeł muszą być wykazane w jednej, rocznej deklaracji PIT (np. jeśli ktoś otrzymał kilka PIT-11, PIT-8C lub jednocześnie uzyskuje przychody z tytułu renty/emerytury).

Proszę wejść ponownie w deklarację ze statusem 411 przez “Modyfikuj”, następnie w oknie “Sposób opodatkowania” proszę zaznaczyć w sekcji “Cel złożenia deklaracji -> korekta zeznania”. Następnie proszę sprawdzić, czy wszystkie przychody i inne dane są wprowadzone w deklaracji poprawnie, ewentualnie dopisać kolejny przychód lub wprowadzić wymagane poprawki i wysłać przez przycisk 'Wyślij e-Deklarację’.

Tak wysłana korekta otrzyma swoje własne potwierdzenie wysłania - UPO. Proszę zapisać sobie wysłaną deklarację razem z UPO, wydrukować lub przesłać na swój e-mail w pliku *.pdf, gdyż zarchiwizowaną e-Deklarację z UPO należy przechowywać przez okres 5 lat na wypadek kontroli US.

Deklarację wypełnioną w wersji online, można odszukać w programie e-pity w wersji online. Proszę ponownie wejść na naszą stronę www.e-pity.pl i uruchomić program przez przycisk ‘uruchom PITy online teraz’ lub z linku https://www.e-pity.pl/pit-online/index.php,

Państwa deklaracja powinna być zapisana w zakładce “Moje Deklaracje”.

Jeśli korzystali Państwo z wersji zainstalowanej programu e-pity 2019, to dane będą w zakładce “Moje Formularze”. Jeżeli ich tam nie ma to powinny być zapisane w katalogu Dokumenty-> efile-> e-pity. Po ponownym uruchomieniu programu ze skrótu na Pulpicie lub jeśli program został odinstalowany po ponownej instalacji programu e-pity z naszej strony, dane zostaną wczytane z tego katalogu do programu i wypełnione PITy wyświetlą w zakładce “Moje Formularze”.

Proszę sprawdzić czy na komputerze mają Państwo zapisany plik xml o rozszerzeniu *.epity z deklaracją PIT za 2019 rok.

Jeśli mają Państwo plik xml z deklaracją, to można go wczytać do zainstalowanej wersji programu e-pity przez menu Plik-> Otwórz plik z dysku i zaimportować plik. Po wczytaniu PIT-a, program połączy się z serwerem MF i odbierze UPO tej deklaracji i będzie można ją wydrukować lub wysłać do siebie mailem lub zapisać jako plik pdf. Jeżeli założyli Państwo podczas wysyłki konto na Dysk e-pity to proszę się zalogować i zsynchronizować, dane wyświetlą się w programie z zakładce Moje Formularze /Moje Deklaracje.

Jeśli nie mają Państwo już dostępu do tego komputera lub nie ma na nim już zapisanej tej deklaracji należy skontaktować się ze swoim Urzędem i poprosić o wydanie kopii deklaracji.

Jeśli nie było jeszcze wypełnianych i wysyłanych deklaracji w Programie e-pity 2019, proszę po uruchomieniu programu przełączyć się na rok podatkowy 2018, a następnie kliknąć na menu Plik-> Ustawienia -> Bazy i przy roku podatkowym 2019 kliknąć na krzyżyk Usuń i go usunąć.

Następnie proszę kliknąć na dole okna na 'Dodaj bazę' i dodać nowy rok podatkowy 2019, zaznaczając ptaszkiem opcję Kopiuj dane z bazy 2018 (proszę się upewnić, czy są zaznaczone wszystkie opcje poniżej, że chcemy skopiować dane firm i instytucji, dane osób i ustawienia widoków i autouzupełnienia) i kliknąć na dole okna na Dodaj. Proszę się przełączyć na rok podatkowy 2019 i sprawdzić, czy dane podatników w Aktówce są już widoczne.

Obliczenia dla różnych wariantów rozliczeń deklaracji oraz dla różnych progów podatkowych i różnych przedziałów podstawy opodatkowania sprawdziliśmy porównując wyliczenia w programie Ministerstwa Finansów i kwoty podatku wyliczają się w Programie e-pity dokładnie tak samo jak w programie ministerialnym.

Algorytmy wyliczeń podatku za 2019 rok są różne w zależności od kwoty podstawy opodatkowania jaka wyliczy się w deklaracji.

Szczegóły zamieściliśmy na naszej stronie: https://www.e-pity.pl/kwota-wolna-od-podatku-pit-kalkulator/ 

Deklaracja w programie e-pity jest obliczana wraz z uwzględnieniem zasad poprawnego wyliczenia podatku, które obowiązują do rozliczeń za 2019 rok podatkowy.

Algorytm wyliczeń podatku jest różny w zależności od kwoty podstawy opodatkowania w deklaracji.

Szczegóły zamieściliśmy na naszej stronie: https://www.e-pity.pl/kwota-wolna-od-podatku-pit-kalkulator/ 

Poniżej objaśnienie, jak Program e-pity liczy podatek w przykładowej deklaracji:

1. Podstawą obliczenia podatku jest 7 500 zł
2. Jeśli podstawa opodatkowania jest w przedziale od 0 zł do 8 000 zł, wówczas podatek oblicza się następująco:
17,75% x Podstawa opodatkowania - kwota zmniejszająca podatek (1 420 zł) v17,75% × 7 500 zł – 1 420 zł = 0 zł
Jeśli jest to rozliczenie wspólne małżonków, wówczas obliczoną kwotę podatku należy pomnożyć razy 2 - dlatego Obliczony podatek zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy wynosi:
0 zł * 2 = 0 zł

Obliczenie zostało również sprawdzone w programie Ministerstwa Finansów i jest takie samo jak w programie e-pity.

Deklaracja w Programie e-pity obliczana jest wraz z uwzględnieniem zasad poprawnego wyliczenia podatku, które obowiązują do rozliczeń za 2019 rok podatkowy.

Algorytmy wyliczeń podatku oraz kwoty zmniejszającej podatek są różne w zależności od podstawy opodatkowania w deklaracji.

Szczegóły zamieściliśmy na naszej stronie: https://www.e-pity.pl/kwota-wolna-od-podatku-pit-kalkulator/ 

Poniżej objaśnienie, jak Program e-pity liczy podatek w przykładowej deklaracji:
1. Podstawą obliczenia podatku jest 12 760 zł
2. Jeśli podstawa opodatkowania jest w przedziale 8 001 zł – 13 000 zł wówczas podatek oblicza się następująco: 17,75% x Podstawa opodatkowania - kwota zmniejszająca podatek
3. Aby obliczyć kwotę zmniejszającą podatek należy skorzystać ze wzoru: 1 420 zł - [871,70 zł × (Podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł] czyli 1 420 zł - [871,70 zł × (12 760 zł – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł ] = 1 420 - [871,70 × 4 760 ÷ 5 000] = 1 420 - 829,8584 = 590,1416 zł
4. Podatek: 17,75% × 12 760 – 590,1416 = 1 674,758 zł
Jeśli jest to rozliczenie wspólne małżonków, wówczas obliczoną kwotę podatku należy pomnożyć razy 2 - dlatego Obliczony podatek zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy wynosi: 1 674,758 zł × 2 = 3 349,52 zł.

Obliczenie podatku zostało również sprawdzone w programie Ministerstwa Finansów i tak jest takie samo jak w programie e-pity.

Deklaracja w programie e-pity jest obliczana wraz z uwzględnieniem zasad poprawnego wyliczenia podatku, które obowiązują do rozliczeń za 2019 rok podatkowy.

Algorytmy wyliczeń podatku są różny w zależności od podstawy opodatkowania w deklaracji.

Szczegóły zamieściliśmy na naszej stronie: https://www.e-pity.pl/kwota-wolna-od-podatku-pit-kalkulator/ 

Poniżej objaśnienie jak program e-pity wyliczył podatek w przykładowej deklaracji:
1. Podstawa obliczenia podatku to 38 289 zł
2. Jeśli podstawa opodatkowania jest w przedziale 13 001- 85 528 zł wówczas podatek oblicza się następująco:
17,75% × Podstawa opodatkowania - kwota zmniejszająca podatek (548,30 zł) 17,75% × 38 289 – 548,30 = 6 247,998 zł
Jeśli jest to rozliczenie wspólne małżonków, wówczas obliczoną kwotę podatku należy pomnożyć razy 2 - dlatego Obliczony podatek zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy wynosi:
6 247,998 × 2 = 12 496 zł.

Obliczenie zostało również sprawdzone w programie Ministerstwa Finansów i jest dokładnie takie samo jak w programie e-pity.

Deklaracja w Programie e-pity jest obliczana wraz z uwzględnieniem zasad poprawnego wyliczenia podatku, które obowiązują do rozliczeń za 2019 rok podatkowy.

Algorytmy wyliczeń podatku oraz kwoty wolnej od podatku są różne w zależności od wysokości podstawy opodatkowania w deklaracji. Szczegóły zamieściliśmy na naszej stronie: https://www.e-pity.pl/kwota-wolna-od-podatku-pit-kalkulator/ 

Poniżej objaśnienie, jak Program e-pity liczy podatek w przykładowej deklaracji:

1. Podstawą obliczenia podatku jest 90 068 zł
2. Jeśli podstawa opodatkowania jest w przedziale 85 528 - 127 000 zł wówczas podatek oblicza się następująco:
15 181,22 + 32% nadwyżki ponad 85 528 - kwota zmniejszająca podatek
3. Aby obliczyć kwotę zmniejszającą podatek należy skorzystać ze wzoru:
548,30 - {548,30 × [Podstawa obliczenia podatku - 85 528] / 41 472 zł} czyli
548,30 - {548,30 × [90 068 - 85 528] / 41 472 zł } = 548,30 - {60,0232} = 488,2768 zł
4. Podatek:
15 181,22 + 32% nadwyżki ponad 85 528 - kwota zmniejszająca podatek
15 181,22 + 32% × 4 540 - 488,2768 = 16 145,74 zł
Jeśli jest to rozliczenie wspólne małżonków, wówczas obliczoną kwotę podatku należy pomnożyć razy 2 - dlatego Obliczony podatek zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy wynosi:
16 145,74 × 2 = 32 291,48 zł.

Obliczenie zostało również sprawdzone w programie Ministerstwa Finansów i jest takie same jak w Programie e-pity.

Wspieramy OPP