Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2020 rok!

Pobierz aktualny Program e-pity i rozlicz PIT lub korektę za 2020 >
Pamiętaj przy korekcie - zmień rok podatkowy na 2020 !

 Aktualną wersję poradników podatkowych rozliczenia PIT znajdziesz tu >

Skala podatkowa 17% w PIT 2020

W miejsce dotychczasowej 18% lub 17,75% stopy podatku w I przedziale skali podatkowej, począwszy od 2020 r. obowiązuje 17% podatek dochodowy. Po przekroczeniu 85.528 zł dochodu, stopa podatkowa wzrasta z 17% do 32%. Zarówno w I, jak i w II progu podatkowym wyliczony podatek podlega obniżeniu o kwotę zmniejszającą, której wysokość waha się w zależności od kwoty podstawy obliczenia podatku.   

więcej: skala podatkowa PIT za 2020 rok >

Jeżeli chcesz złożyć korektę PIT za 2020 rok

W prosty i szybki sposób możesz wystawić korektę PIT za 2020 rok w Programie e-pity. Uruchamiając aktualną wersję program zmień rok podatkowy na 2020 (prawy górny róg aplikacji), kliknij kreator i wybierz w sekcji “Zaznacz cel składania zeznania” > korekta zeznania. Wypełnij deklarację według stanu uwzględniającego Twój stan faktyczny na moment składania korekty, jeżeli wypełniałeś deklarację PIT pierwotną w Programie e-pity popraw tylko pozycje, które korygujesz, usuń lub dopisz nowe. Pobierz lub uruchom online Program e-pity i skoryguj Twój e-PIT za 2020 - zmieniając rok podatkowy na 2020 >>

Pracownicze koszty uzyskania przychodów 2020

Podstawowe pracownicze koszty uzyskania przychodów dla pracowników z miejscem zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy wynoszą w 2020 r. miesięcznie 250 zł, a rocznie nie mogą przekroczyć 3000 zł. Dla pracowników dojeżdżających miesięczny limit to 300 zł, a roczny - 3600 zł. Jeśli pracownik niedojeżdżający posiada wiele umów o pracę, to rocznie koszty nie mogą przekroczyć 4600 zł. Dla pracowników dojeżdżających z innej miejscowości, zarabiających w wielu miejscach limit roczny wynosi w 2020 r. 5400 zł. 

więcej: koszty uzyskania 2020 > 

Kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek 2020

W 2020 r. podstawowa kwota zmniejszająca podatek wynosi 525,12 zł (w miejsce dotychczasowej 556,02 zł). U podatników zarabiających do 13.000 zł kwota zmniejszająca wynosić może do 1360 zł (w stosunku do poprzedniej - 1420 zł). Tak jak w latach poprzednich, podstawa opodatkowania przekraczająca 85528 zł powoduje zmniejszanie się podstawowej kwoty zmniejszającej, a przy 127.000 zł, kwota ta wyniesie 0 zł.

więcej: kwota wolna od podatku w PIT za 2020 rok>

Limit ulgi dla osób do 26 r.ż. w 2020 r.

W 2020 r. osoby w wieku do ukończenia 26 r.ż , które zarabiają na podstawie umowy o pracę lub zlecenie, skorzystają z wyższej niż do tej pory kwoty zwolnienia z podatku. Ich przychód uzyskany lub postawiony do dyspozycji w 2020 r. do wysokości 85.528 zł będzie zwolniony z podatku. Będą oni musieli jedynie wykazać otrzymane kwoty, składając deklarację roczną. 

więcej: ulga dla młodych PIT zero za 2020 rok >

Zasady płacenia zaliczek PIT w 2020 r.

W 2020 r. zaliczki na podatek płatnicy rozliczający osoby zatrudnione lub opłacający ryczałtowy podatek mogą być wpłacane później niż do tej pory. Należności za marzec trafić mają na mikrorachunek do 20 sierpnia, za kwiecień - do 20 października, a za maj - do 20 grudnia. Jednocześnie nastąpiła prolongata lub umorzenie składek ubezpieczeniowych oraz zdrowotnych za zatrudnionych oraz za przedsiębiorców. Wszystkie te elementy rodzą szereg konsekwencji co odliczeń podatkowych oraz wykazywania kwot podatku w deklaracjach rocznych. Przesunięty termin nie zawsze zmienia bowiem termin deklarowania okresów, za który należny podatek lub składki mają być płacone.    

więcej:  zaliczki, składki ZUS, zdrowotne >

Dodatkowe odliczenia w PIT od dochodu - darowizna na COVID

Walka z wirusem SARS-CoV-2 skłoniła do wprowadzenia ulgi podatkowej. Wszyscy podatnicy, którzy w okresie od stycznia do września przekazali darowizny pieniężne lub darowizny sprzętu na rzecz jednostek medycznych, organizacji pożytku publicznego lub innych - określonych przepisami - jednostek walczących z wirusem, mają prawo odliczyć od dochodu od 100 do 200% wartości przekazanej darowizny. Odliczenie możliwe jest przez podatników rozliczających się na PIT-37, PIT-36, PIT-36L i PIT-28.

więcej: darowizny COVID

Zmiany w związku z epidemią (COVID-19) koronawirus.

Sprawdź, jak poprawnie rozliczyć składki ZUS, zaliczki PIT i jak rozliczyć PIT za 2020 rok w związku ze zmianami wynikającymi z przepisów wprowadzonych w czasie pandemii koronawirusa:
odliczenie - strata podatkowa COVID-19 i COVID-19 a rozliczenie PIT.
Podatnicy muszą także przygotować się na szereg innych zmian w przepisach podatkowych w związku z neutralizacją skutków gospodarczych epidemii wprowadzonych w związku z epidemią (COVID-19) koronawirus w ramach Tarczy Antykryzysowej.

 więcej: zmianach przepisów w Tarczy Antykryzysowej >

Ulga na złe długi w PIT

Począwszy od zeznania PIT za 2020 r. (rozliczanym w 2021 roku) podatnicy będą uprawnieni ponownie do skorzystania z preferencji podatkowej w związku z nierzetelnym postępowaniem zalegających im z płatnościami dłużników. Przepisy ustalają zasady postępowania przy braku płatności po stronie wierzycieli i dłużników – zaległości rodzą swoje konsekwencje po obu stronach transakcji.
Obowiązek usunięcia płatności z kosztów lub doliczenia nieuregulowanej płatności do przychodów wystąpi po 90 licząc od przyjętego terminu płatności określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Ulgę wykazać można w załączniku PIT/WZ do deklaracji: PIT-36,  PIT-36L,  PIT-28. Ulga na złe długi na analogicznych zasadach obejmuje również podatników CIT.

więcej o uldze na złe długi w PIT >

Przyspieszona amortyzacja sprzętu do walki z COVID

Przedsiębiorcy wykorzystujący nabyte środki trwałe i wartości niematerialne i prawne do walki z COVID, mają możliwość amortyzować je jednorazowo. Mogą dzięki temu znacząco zwiększyć wartość kosztów uzyskania przychodów ograniczając tym samym podatek podlegający zapłacie.  

Darowizna sprzętu dla jednostek oświaty

Odliczyć od dochodu za 2020 r. można darowizny sprzętu komputerowego - ale wyłącznie laptopów lub tabletów nie starszych niż 3 lata - przekazanych na rzecz jednostek prowadzących jednostki oświatowe, na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych lub na rzecz centrum OSE. Darowizny można przekazywać od 1 stycznia do 30 września a ostateczna kwota odliczenia wahać się będzie od 200 do 100% wartości przekazywanego sprzętu.  

więcej: ulga za darowiznę komputerów >

Twój e-PIT rozliczenie PIT za 2020 rok

W usłudze "Twój e-PIT"  za 2020 r. można wypełnić również deklaracje PIT-36 i PIT-36L oraz PIT-28 pod warunkiem, że wykazywane przychody nie są związane z działalnością gospodarczą. W Twój e-PIT, tak jak do tej pory dopuszczalne jest również rozliczanie PIT-37 i PIT-38. 

 więcej: Twój e-PIT 2021 za 2020>

Zmiana zasad rozliczania straty podatkowej PIT za 2020

W 2020 r. o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

  • jeśli strata wynika z prowadzonej w 2020 r. działalności gospodarczej, a przychód z tej działalności obniżył się co najmniej o 50% - odliczyć do 5 mln zł tej straty wstecznie od dochodu z działalności gospodarczej osiągniętego w 2019 r. (korekta zeznania za 2019 r.),
  • obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
  • obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł - nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. 

 więcej: rozliczeniue straty podatkowej >

Zmiany zasad opodatkowania zarobków z zagranicy za 2019 r. Nowe obowiązki PIT - Wielka Brytania, Irlandia, Finlandia, Słowacja, Japonia, Litwa

Zmianie ulegają zasady opodatkowania zarobków z zagranicy za 2020 r. w wyniku wprowadzenia w życie przepisów konwencji MLI. Poza zmienionymi w 2019 r. zasadami rozliczeń zarobków z Słowenii i Austrii, począwszy od 2020 r. dochodzić będzie do zmian w zasadach opodatkowania polskich rezydentów podatkowych z kolejnych krajów. Sprawdź nowe obowiązki…

 więcej: zmiany zasad od rozliczenia PIT 2019 roku - konwencja MLI >

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-14

Ulga za wpłatę na rzecz klubu, nie stowarzyszenia

Stowarzyszenie, którego członkami są wyłącznie kluby sportowe, nie jest klubem sportowym. Dlatego przekazanie mu środków nie uprawnia do skorzystania z ulgi sponsoringowej.

2024-06-14

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za rentę pozwala uniknąć podatku

Brak możliwości ustalenia całej wartości renty, która stała się świadczeniem otrzymywanym w zamian za zbycie nieruchomości, uniemożliwia odliczenie podatku.

2024-06-14

Internetowy sprzedawca odliczy koszt studiów marketingowych

Wydatki na kształcenie, dzięki którym podatnik zdobywa wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: